Okręg PZW Tarnobrzeg
https://www.pzw.org.pl/tbg

Komunikaty

Składanie propozycji ewentualnych zmian w Regulaminach poszczególnych łowisk do 30.09.2021 r.

Komunikaty | 2021-09-14 | Publikujący: Okręg PZW w Tarnobrzegu


Szanowni Wedkarze!!! 

Komisja Regulaminowa Okręgu PZW w Tarnobrzegu przypomina że jak każdego roku w dniu 30.09 mija termin składania propozycji ewentualnych zmian w Regulaminach poszczególnych łowisk. Przypominam że są osobne Regulaminy lowisk ogólnodostępnych, zbiorników wydzielonych, stawu nr 5 Jeziorko oraz Jezioro Tarnobrzeskie i kanał Elektrowni w Polancu. Na dwóch ostatnich Regulamin zatwierdza właściciel tj odpowiednio Urząd Miasta Tarnobrzegu i Elektrownia Połaniec - Enea. Proszę aby w przesyłanych propozycjach uwzględniać sprawy ogólne, raczej nie dotyczących okresów i wymiarów ochronnych, czy dozwolonej ilości zabieranych ryb, chyba że istnieje wyjątkowa i w pełni uzasadniona sytuacja pozwalająca na ingerencję w dotychczas istniejące zapisy. Podkreślam i przypominam, że każdy uchwalony przez Zarząd Kola Regulamin danego łowiska którego jest opiekunem a nie zatwierdzonym przez Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzegu i nie opublikowanym w Zezwoleniu na amatorski połów ryb dotyczy tylko członków danego Kola Wedkarskiego.

Przewodniczący Komisji Regulaminowej Okręgu PZW w Tarnobrzegu Ireneusz Strojewski