Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Sztandar Koła

Przewidywany koszt wykonania sztandaru: 6000,00 zł


 

Środki na wykonanie sztandaru mogą pochodzić wyłącznie z datków dobrowolnych i dotacji zewnętrznych.


 

Każda osoba, która wniesie datek w kwocie co najmniej 150 zł zostanie wyróżniony okolicznościowym gwoździem na sztandarze.


 

Nr subkonta do wpłat na sztandar: 34 1090 1476 0000 0001 3419 7240


 

Uchwała ws. wykonania sztandaru:

Uchwała Nr 4/2014
Walnego Zgromadzenia Koła
z dnia 16 lutego 2014 r.
w sprawie wykonania sztandaru

Na podstawie §54 pkt. 1 Statutu PZW, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Koła przedsięwzięcie działań w sprawie wykonania sztandaru Koła, w tym gromadzenia środków finansowych na wykonanie sztandaru.


 

Projekt sztandaru

Awers

Rewers
W trakcie opracowywania


 

Zasady nadawania i użytkowania sztandarów Polskiego Związku Wędkarskiego