Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwały Koła

Wybrane aktualne uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła

 

Uchwała Nr 04/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Nr 42 w Poznaniu

z dnia 11 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu działania Koła na rok 2017

 

Na podstawie §54 pkt. 6 Statutu PZW, Walne Zgromadzenie Członków Koła zatwierdza plan działania Koła na rok 2017.
Plan działania stanowi załącznik do uchwały.

Planu działania Koła na rok 2017

W zakresie działalności organizacyjnej
1. Prowadzić działalność informacyjną i promocyjną Koła na stronach Internetowych na portalu Związkowym i na serwerze Uniwersyteckim.
2. Prowadzić działalnośc informacyjną i promocyjną Koła na portalu społecznościowym Facebook.
3. Prowadzić egzaminy na kartę wędkarską w ramach obowiązujących przepisów.
4. Dbać o wizerunek Koła poprzez sprawną i profesjonalną organizację imprez i zawodów.
5. Dbać o siedzibę Koła.
6. Prowadzić działalność organizacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem PZW i uchwałami organów szczebla wyższego.

W zakresie sportu i turystyki bez wyczynu
1. Realizować uchwalony na początku roku plan pracy Koła.
2. Wystawiać zawodników reprezentujących Koło na zawodach międzykołowych rangi Mistrzostw Rejonu oraz pokrywać koszt opłaty startowej.

W zakresie sportu wyczynowego
1. Wystawiać zawodników reprezentujących Koło na zawodach okręgowych rangi Mistrzostw Okręgu oraz pokrywać koszt opłaty startowej.
2. Wystawiać zawodników reprezentujących Koło na zawodach ogólnopolskich Szkół Wyższych oraz pokrywać koszt opłaty startowej.

W zakresie pracy z młodzieżą
1. Promować udział młodzieży w zawodach Koła poprzez nie pobieranie opłaty startowej.
2. Wystawiać i pokrywać koszt opłaty startowej zawodników reprezentujących Koło w kategorii kadetów i juniorów na zawodach okręgowych w dyscyplinie morskiej, spławikowej i spinningowej.
3. Zorganizować zawody z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka.

W zakresie ochrony i zagospodarowania wód
1. Dbać o teren zawodów podczas i po zakończonych zawodach wędkarskich.
2. Informować Społeczną Straż Rybacką i Okręg PZW w Poznaniu o zauważonych aktach kłusiwnictwa i zanieczyszczenia wód.

 

Uchwała Nr 4/2014
Walnego Zgromadzenia Koła

z dnia 16 lutego 2014 r.
w sprawie wykonania sztandaru

Na podstawie §54 pkt. 1 Statutu PZW, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Koła przedsięwzięcie działań w sprawie wykonania sztandaru Koła, w tym gromadzenia środków finansowych na wykonanie sztandaru.

 

Uchwała Nr 4/2011
Walnego Zgromadzenia Koła

z dnia 23 stycznia 2011r.
w sprawie nie wnoszenia przez młodzież opłaty startowej

Na podstawie §53 Statutu PZW Walne Zgromadzenie Koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zwalnia młodzież uczącą się do lat 19 z wnoszenia opłaty startowej na zawody organizowane przez Koło.

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin