Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne zobacz archiwum

Karty wędkarskie wydane przed 1997 r. utraciły ważność.

Akty prawne | 2018-11-27 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Zarząd Główny PZW informuje, że karty wędkarskie wydane przed 1997 rokiem utraciły ważność. Skarbników prosimy o zwrócenie uwagi podczas wpisywania nr kart wędkarskich do zezwolenia na amatorski połów ryb. W załączeniu pismo ZG PZW, interpretacja przepisów wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz korespondencja PSR Katowice.... więcej

RAPR na morzu 2015

Akty prawne | 2015-08-09 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Informujemy, że 5 sierpnia weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Riolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Rozporządzenie definiuje na nowo wymiary i okresy ochronne ryb łowiony na morzu oraz koszt zezwoleń. Treść rozporządzenia w ...... więcej

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Akty prawne | 2011-12-16 | Publikujący: Społeczna Straż Rybacka

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ* RYBY 163 jesiotr zachodni Acipenser sturio 164 aloza Alosa alosa 165 parposz Alosa fallax 166 ciosa - z wyjątkiem występującej w wodach Zalewu Wiślanego Pelecus cultratus 167 kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus 168 kiełb Kesslera (2) Romanogobio kessleri 169 piekielnica Alburnoides bipunctatus 170 różanka Rhodeus sericeus 171 strzebla błotna (2) Eupallasella perenurus 172 brzanka Barbus meridionalis 173 kozowate - wszystkie ...... więcej

Wymiary podrywki - rozporządzenie Dz.U. 143 poz 842 z 2011r.

Akty prawne | 2011-07-14 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Szanowni Koledzy, Informujemy, że w dniu 11.07.2011 r. w Dzienniku Urzędowym Nr 143, poz. 842 opublikowane zostało Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 czerwca 2011r., w którym określono wymiary i parametry podrywki . Rozporządzenie wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a wiec 25.07.2011 r. Powyższe rozporządzenie przesyłam w załączeniu. Dostępne jest również na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://dokumenty.rcl.gov.pl/items13386" target="_blank Zgodnie z rozporządzeniem powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej służącej do ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •