Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

OPŁATY STATUTOWE 2021

OPŁATY STATUTOWE - 2021
ZARZĄD KOŁA PZW „STRWIĄŻ” INFORMUJE ŻE OPŁATY STATUTOWE ORAZ DOPŁATY ZA WĘDKOWANIE NA WODACH OKRĘGU PZW KROSNO NA ROK 2021 MOŻNA WNOSIĆ W DNI ROBOCZE OD GODZ. 9.00 – 15.00 NA RYNKU (ul. Korczaka – stoisko z tekstyliami)
UCHWAŁA
Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr 1/10/2020 z dnia 12 października 2020 w sprawie wysokości okręgowych składek
na ochronę i zagospodarowanie wód w 2021r.
Zgodnie z & 47 pkt.8 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód
w roku 2021
&1
Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska specjalnego San Zwierzyń, Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:
Członkowie PZW:
Składka roczna:
a. - pełna na wszystkie wymienione wody - 230 zł,
b. - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 180 zł,
c. niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających - 160 zł
&2
Zasady stosowania ulg i zwolnień:
a. członkowie PZW odznaczeni "złotą odznaką PZW z wieńcami" są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód na zasadzie wzajemności
b. członkowie PZW odznaczeni "srebrną lub złotą odznaką PZW", a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego,
c. składka roczna dla członka - uczestnika pełna - 50 zł na wszystkie wymienione w &1 wody,
d. opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,
f. składki okresowe:
1 dzień na wodach górskich - 50 zł,
3 dni na wodach górskich - 120 zł
7 dni na wodach górskich - 180 zł
1 dzień na wodach nizinnych - 40 zł,
3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,
7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,
Składki wielodniowe nie muszą obejmować kolejnych dni, jednak dni te muszą być ściśle określone. Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki pełnej w kwocie 70 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.
&3
Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych w roku 2021 wynoszą:
Opłata roczna pełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 580 zł (wody górskie i nizinne), roczna niepełna 340zt- na wody nizinne, roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metodą trollingową i ze środków
pływających - 300 zł.
Opłaty dzienne:
1. 1 dzień - opłata 100 zł
2. 3 dni « opłata 150 zł
3. 7 dni - opłata 250 zł
4. 1 dzień - opłata 70 zł
5. 3 dni - opłata 130 zł
6. 7 dni - opłata 200 zł
&4
II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego mogą uiszczać dopłaty uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi do składki Okręgu PZW Krosno pełnej lub niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:
Dopłata roczna członków PZW:
na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd - 140 zł,
na zbiorniki w Hłomczy I, - 100 zł,
na zbiorniki w Hłomczy II: - 100 zł,
na stawy Sanok Sosenki: - 120 zł,
na zbiorniki w Rzepedzi: - 120 zł,
na zbiornik w Jedliczu: - 100 zł,
na zbiornik w Dukli: - 100 zł,
na zbiornik w Haczowie: - 70 zł,
na zbiorniki w Temeszowie: - 100 zł,
na zbiorniki w Bartoszowie - 250 zł/20 dni, 150 zł/i 10 dni,
na zbiornik Nozdrzec - Izdebki: - 50 zł,
na zbiornik w Cisnej: - 50 zł,
Opłata roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców:
na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd - 550 zł,
na zbiorniki w Hłomczy I: - 500 zł,
na zbiorniki w Hłomczy II: - 500 zł,
na stawy Sanok Sosenki: - 500 zł,
na zbiorniki w Rzepedzi: - 500 zł,
na zbiornik w Jedliczu: - 500 zł,
na zbiornik w Dukli: - 500 zł,
na zbiornik w Haczowie: - 450 zł,
na zbiorniki w Temeszowie: - 500 zł,
na zbiorniki w Bartoszowie - 450 zł /20 dni, 280 zł/i 10 dni,
na zbiornik Nozdrzec - Izdebki: - 400 zł,
na zbiornik w Cisnej: - 400 zł.
&5
Składka jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla członków
PZW:
na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd - 30 zł,
na zbiorniki w Hłomczy I - 20 zł,
na zbiorniki w Hłomczy II - 20 zł,
na stawy Sanok Sosenki - 20 zł,
na zbiorniki w Rzepedzi - 25 zł,
na zbiornik w Jedliczu - 15 zł,
na zbiorniki w Polance - 16 zł,
na zbiornik w Dukli - 20 zł,
na zbiornik w Haczowie - 15 zł,
na zbiorniki w Temeszowie - 25 zł,
na zbiornik Glinianka w Turaszówce - 15 zł,
na zbiorniki w Bartoszowie - 25 zł,
na zbiornik w Cisnej - 15 zł.
&6
Opłata jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla niezrzeszonych i cudzoziemców:
na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd - 50 zł,
na zbiorniki w Hłomczy I - 35 zł,
na zbiorniki w Hłomczy II - 35 zł,
na stawy Sanok Sosenki - 35 zł,
na zbiorniki w Rzepedzi - 35 zł,
na zbiornik w Jedliczu - 28zł,
na zbiorniki w Polance - 28 zł,
na zbiornik w Dukli - 35 zł,
na zbiornik w Haczowie - 28 zł,
na zbiorniki w Temeszowie - 40 zł,
na zbiornik Glinianka w Turaszówce - 28 zł,
na zbiorniki w Bartoszowie - 40 zł,
na zbiornik w Cisnej - 28 zł.
&7
W dopłatach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW
młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Dopłaty uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół - gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.
&8
III. Składka na łowisko specjalne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:
• roczna - 1900 zł, dla członków PZW,
• jednodniowa - 100 zł, dla członków PZW,
• Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych - 150 zł.
• Roczna dla obcokrajowców i niezrzeszonych - 3500 zł.
Obowiązuje regulamin łowiska San.
&9
1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
a. na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni
wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
b. na wodach nizinnych.
2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni - dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach "górskich" oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr
Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego
Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach "górskich" okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach "górskich" gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone - należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku
kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu.
Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany.
Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni
wędkowania w wodach "górskich" okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian
lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
10. Składki roczne wymienione w pkt. I - Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW Okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW
okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.
4
11. Składki okresowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych obwodów rybackich Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Ochronnego "San Zwierzyń-Hoczewka" oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.
Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.
Osoby niezrzeszone muszą posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty. Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej oraz paszport lub dowód tożsamości.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty