Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Rejestr połowów rok 2021

zezwolenie_2021_okladka.jpg

Polski Związek Wędkarski został zobowiązany przez organy zarządzające wodami do składania corocznych sprawozdań z prowadzonej na nich gospodarki, zawierających między innymi dane o wędkarskich połowach ryb.

Pragnąc spełnić w/w obowiązki Okręg PZW w Wałbrzychu kontynuuje wprowadzoną z dniem 01.01.2002 r. obowiązkową rejestrację połowów wędkarskich.

Wyniki tej rejestracji, opracowane przez fachowców służą do ustalenia racjonalnych zasad gospodarki na naszych wodach, a szczególnie do planowania lepszego ich zarybiania i ochrony.

Okręg PZW w Wałbrzychu, jako uprawniony do rybactwa Uchwałą Zarządu Okręgu nr 28/2010 z dnia 08.12.2010 r. wprowadził obowiązek prowadzenia* "Rejestru połowu ryb" przez uprawiającego amatorski połów ryb wędką na wodach obwodów rybackich oraz wodach będących własnością lub dzierżawionych przez Okręg.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. w instrukcji prowadzenia rejestru obowiązuje uchwalony przez ZO PZW w Wałbrzychu zapis, że:

* Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz nie ma obowiązku dokonywać wpisu do "Rejestru". Datę połowu oraz numer łowiska każdy wędkarz zobowiązany jest wpisać w momencie pozyskania pierwszej ryby z zamiarem zabrania jej z łowiska. Ryba przeznaczona na żywca lub umieszczona w siatce jest uznawana za rybę zabraną.

Zapis powyższy nie dotyczy jednak łowisk tzw. do 1 ha (wykaz), gdzie obowiązuje wcześniejszy system rejestrowania ---> patrz. pkt. 1 - regulaminu dla zbiorników tzw. drobnych do 1 ha !

 

Zezwolenie na rok 2021 posiada stosowny rejestr w zakresie stron 16-44 .

 

 

Zasady prowadzenia "Rejestru" oraz wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wędką zamieszczone są w "Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2021 rok". Szczegółowy wykaz wód znajduje się w również w stosownej zakładce naszej prezentacji okręgowej --> KLIKNIJ  .

 

W przypadku wypełnienia całego rejestru przed ukończeniem sezonu, wędkarz chcąc kontynuować połów ryb powinien zgłosić ten fakt do macierzystego Koła PZW. Po zakończeniu sezonu i przed wniesieniem składek PZW na rok następny wędkarz ma obowiązek podsumować rejestr połowów w zestawieniu zbiorczym, które jako wkładka zamieszczono pomiędzy 24-25 str. niniejszego Zezwolenia, wpisując m.in. liczbę sztuk i łączną wagę poszczególnych gatunków dla każdego łowiska zgodnie z instrukcją (kliknij wzór).

 

Uwagi:

- Zbiorcze zestawienie danych o połowach ryb podlega obowiązkowemu zdaniu w czasie wnoszenia składek na rok kolejny (należy je wyjąć i złożyć bez Zezwolenia).

Mamy nadzieję, że rejestry znajdujące się w zezwoleniu będą uzupełniane sumiennie i w sposób czytelny.

Wpis do rejestru dokonujemy wyłącznie flamastrem/długopisem (niezmywalnym, nieścieralnym) !

 

 

 

Wędkarskich sukcesów życzy,

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu 

 

 

 

 

 

Uwaga: w przypadku niewypełnienia rejestru połowu (zgodnie z instrukcją) wędkarz popełnia wykroczenie naruszając § 14 pkt. 1 Statutu PZW (przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów władz Związku, w tym Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb). Lekceważenie prowadzenia rejestru połowów nie pozostanie zatem bezkarne - podlega rozpatrzeniu przez Sąd Koleżeński macierzystego Koła PZW !!!
Warto pamiętać, że przed wędkowaniem na wodach górskich należy zapoznać się z przepisami zawartymi w aktualizowanym informatorze "Wody Krainy Pstrąga i Lipienia 2021
".

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin