Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Co słychać na posiedzeniach Zarządu, czyli Uchwały Z.O. PZW w Wałbrzychu

*** **** ***


Uchwała 21/2015 z dn. 13.05.2015 r.

 

§ 1 Na wniosek Zarządu Koła PZW w Polanicy powołać Szkółkę Wędkarską o nazwie "Wystrzałowe Rybki" działające przy w/w Kole.

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

 

*** **** ***

 

Uchwała 26/2015 z dn. 03.06.2015 r.


§ 1 Na podstawie §46 pkt. 9 Statutu PZW ZO PZW w Wałbrzychu podjął jednogłośną decyzję o likwidacji Koła PZW nr 14 w Lądku Zdroju .

W uzasadnieniu podaje się, że na Zebraniu Nadzwyczajnym Koła PZW nr 14 w Lądku Zdroju w dniu 8 kwietnia 2015 r. był obecny jeden przedstawiciel w/w Koła.

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

 

*** **** ***

 

Uchwała 27/2015 z dn. 03.06.2015 r.


§ 1 Na podstawie wniosku Zarządu Koła PZW w Ząbkowicach Śl. przekazać pod opiekę Kołu staw nr 9 w Pilcach.

§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

 

*** **** ***

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 21/2015 ----> Kliknij

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 27/2015 ----> Kliknij

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 28/2015 ----> Kliknij

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 30/2015 ----> Kliknij

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 31/2015 ----> Kliknij

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 32/2015 ----> Kliknij

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 34/2015 ----> Kliknij

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 38/2015 ----> Kliknij

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 7/2016 ----> Kliknij

 

Uchwała ZO PZW w Wałbrzychu nr 9/2016 ----> Kliknij

 

 

- W dniu 10.02.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 6/2016 postanowił przekazać środki finansowe z Funduszu Pomocy Kołom dla Kół PZW Bardo i Ziębice.

 

- W dniu 09.03.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 10/2016 postanowił przekazać środki finansowe z Funduszu Pomocy Kołom dla Koła PZW Szczytna.

 

- W dniu 09.03.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 11/2016 postanowił zatwierdzić remont stawu nr 1 w Głuszycy przy ul. Leśnej. Środki na w/w inwestycje przeznaczone zostaną ze środków statutowych.

 

- W dniu 13.04.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 12/2016 zatwierdził składy komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską w Kołach PZW Powiatu Wałbrzych (dla Kół Wałbrzych KWK, Wałbrzych, Wałbrzych Lokomotywa, Wałbrzych Thorez, Wałbrzych Zakłady Koksownicze, Jedlina-Zdrój, Głuszyca, Boguszów-Gorce, Mieroszów i "Gekon").

 

- W dniu 13.04.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 13/2016 zatwierdził zmianę nazwy Koła PZW z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wałbrzych Koło Zakładów Koksowniczych Wałbrzych na Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych przy WZK "Victoria" S.A.

 

- W dniu 13.04.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 14/2016 postanowił przekazać środki finansowe z Funduszu Pomocy Kołom dla Koła PZW Kłodzko.

 

- W dniu 13.04.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 16/2016 postanowił zatwierdzić odmulenie stawu w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej. Środki na w/w inwestycje przeznaczone zostaną ze środków statutowych.

 

- W dniu 11.05.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 17/2016 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej".

 

- W dniu 11.05.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 18/2016 postanowił przekazać środki finansowe z Funduszu Pomocy Kołom dla Koła PZW Jedlina-Zdrój.

 

- W dniu 11.05.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 19/2016 postanowił przekazać pod opiekę dla: Koła PZW Pafal Świdnica (staw "Leśny" w Bratoszowie) i Koła PZW "Gekon" Wałbrzych (zbiornik Kamyki w Głuszycy).

 

- W dniu 11.05.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 20/2016 postanowił dofinansować remont, odbudowy Rybaczówki w Grzędach po spaleniu ze środków zgromadzonych na Funduszu Pomocy Kołom ZO PZW Wałbrzych.

 

- W dniu 08.06.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 21/2016 zatwierdził pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Odznaki w Wałbrzychu wnioski o nadanie odznaczeń honorowych PZW oraz wnioski o nadanie medalu "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa".

 

- W dniu 08.06.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 22/2016 postanowił zatwierdzić Plan pracy Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na II półrocze 2016 r.

 

- W dniu 08.06.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 23/2016 postanowił przekazać środki finansowe z Funduszu Pomocy Kołom dla Kół PZW Mieroszów i Kamieniec Ząbkowicki.

 

- W dniu 08.06.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu działając na podstawie Statutu PZW § 38 pkt 2 i § 34 pkt 2 Uchwałą nr 24/2016 powołał na Funkcję Skarbnika Okręgu PZW w Wałbrzychu Kol. Bolesława Kantorskiego.

 

- W dniu 08.06.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 25/2016 postanowił przekazać kwotę (ze środków zgromadzonych na podstawie Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów z dn. 6 kwietnia 2013 r. pkt. I.1) wynikającą z kosztorysu na remont drogi dojazdowej do stawów w Pilcach.

 

- W dniu 08.06.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 27/2016 wprowadził Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Wałbrzychu.

 

- W dniu 08.06.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 29/2016 upoważnił Prezesa ZO PZW w Wałbrzychu Andrzeja Polaka oraz Wiceprezesa ZO PZW w Wałbrzychu Kazimierza Stolarza do podpisania protokołu uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku celem zakupu działki nr 638 o pow. 0,3148 ha obręb Kudowa Słone.

 

- W dniu 12.10.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 30/2016 w sprawie zwołania XII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu. Na podstawie Statutu PZW § 41 i § 46 pkt 3 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zwołuje XII Okręgowy Zjazd Delegatów na dzień 8 kwietnia 2017 roku.

 

- W dniu 12.10.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 31/2016 postanowił:

1.) Rozpocząć zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach za 2016 r.

2.) Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach mają odbyć się zgodnie z obowiązującym Statutem PZW oraz Regulaminem Koła PZW.

 

- W dniu 12.10.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 32/2016 zatwierdził ordynację wyborczą do władz i organów PZW w kampanii sprawozdawczo - wyborczej 2016/2017 oraz regulamin obrad walnego zgromadzenia Koła Okręgu PZW w Wałbrzychu (wg
§ 46 pkt. 4 Statutu PZW).

 

- W dniu 30.11.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 41/2016 postanowił przekazać środki finansowe z Funduszu Pomocy Kołom dla Kół PZW Strzegom, Wałbrzych, Stoszowice.

 

- W dniu 30.11.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 42/2016 wprowadził obowiązującą w roku 2017 wysokość składki pełnej na ochronę i zagospodarowanie wód (z podziałem na roczną składkę pełną na ochronę i zagospodarowanie wód, składkę okresową, opłatę roczną i opłatę okresową) oraz ustalił ulgi w w/w składkach pełnych na ochronę i zagospodarowanie wód. Tabela składek znajduje się na stronie ---> KLIKNIJ

 

- W dniu 30.11.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 43/2016 określił prawa współmałżonka i tak: "Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki." UWAGA: w związku z obowiązkiem posiadania zezwolenia, które obejmuje rejestrację połowu ryb, współmałżonek winien posiadać odrębną siatkę. Warunkiem korzystania z powyższej opcji jest opłacenie przez współmałżonka składki członkowskiej !!!

 

- W dniu 30.11.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 45/2016 wprowadził zapis do Ordynacji wyborczej w § 2 pkt. 3 o treści: "mandat delegata i jego zastępców wygasa w przypadku rezygnacji, ukarania zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu PZW oraz w przypadku śmierci, zmiany przynależności do koła lub okręgu . Wakujący mandat przejmuje zastępca delegata."

 

- W dniu 07.12.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 49/2016 postanowił zatwierdzić Plan pracy Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na I półrocze 2017 r.

 

- W dniu 07.12.2016 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 50/2016 postanowił zatwierdzić zawarte Porozumienia oraz Pełnomocnictwa z Okręgami Polskiego Związku Wędkarskiego na 2017 r. Porozumienia znajdują się pod adresem --> KLIKNIJ

 

- W dniu 11.01.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 2/2017 postanowił w oparciu o otrzymane wnioski o przyznanie limitu kilometrów w roku 2017 r., na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych zatwierdzić w/w wnioski.

 

- W dniu 11.01.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 3/2017 postanowił zatwierdzić składy Komisji Egzaminacyjnych na kartę wędkarską w Kołach PZW: Dzierżoniów - Powiat Dzierżoniów, Świdnica - Powiat Świdnica, Głuszyca - Powiat Wałbrzych.

 

- W dniu 11.01.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 4/2017 postanowił przekazać środki finansowe z Funduszu Pomocy Kołom dla Kół PZW Kudowa i Głuszyca.

 

- W dniu 08.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 6/2017 postanowił:

§ 1 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu działając na podstawie Statutu PZW § 46 pkt. 7 po zapoznaniu się z budżetem ZO i Kół na 2017 r. - budżet przyjąć.

§ 2 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu może dokonać ewentualnej korekty budżetu po upływie I półrocza 2017 r. w przypadku zaistniałych konieczności.

§ 3 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził podział składki członkowskiej w wysokości 38% dla każdego Koła PZW i 52% dla Okręgu PZW w Wałbrzychu na 2017 r.

§ 4 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu ustala wynagrodzenie Skarbników Kół w wysokości 5% sprzedanych znaczków wartościowych w 2017 r. Należność za sprzedawane znaczki w formie diet zostanie wypłacana Skrabnikom Kół po rozliczeniach 3 razy w 2017 r.

§ 5 Za nieterminowe sporządzanie raportów finansowych oraz rozliczeń miesięcznych Skarbnikom Kół z pobranych znaczków wartościowych zgodnie z podpisaną umową będzie potrącane Skarbnikom Kół 10% z przysługującej diety co kwartał w 2017 r.

§ 6 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

 

- W dniu 08.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 7/2017, w oparciu o badanie i ocenę Okręgowej Komisji Rewizyjnej   postanowił przyjąć sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu ZO i Kół za 2016 r.

 

- W dniu 08.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 9/2017 postanowił zatwierdzić dotację na działalność Społecznej Straży Rybackiej w poszczególnych Powiatach:

1. Powiat Dzierżoniów - 2 000,00 zł

2. Powiat Kłodzko - 3 500,00 zł

3. Powiat Wałbrzych - 3 000,00 zł

4. Powiat Świdnica - 2 500,00 zł

5. Powiat Ząbkowice - 4000,00 zł

 

- W dniu 08.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 10/2017 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW Wałbrzych - Powiat Wałbrzych.

 

- W dniu 08.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 11/2017 postanowił na wniosek Koła PZW "SUM" w Nowej Rudzie powołać Szkółkę Wędkarską dla dzieci i młodzieży o nazwie "PINKA" działającą przy w/w Kole.

 

- W dniu 08.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 12/2017 postanowił na wniosek Koła PZW w Jedlinie Zdroju przyznać odznaczenie "Wzorowy Młody Wędkarz" dla Bartosza Makułowicza.

 

- W dniu 08.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 13/2017 zaktualizował kwestię połowu karpia na tzw. "zbiornikach drobnych" po zarybieniach tym gatunkiem --> KLIKNIJ

 

- W dniu 08.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 14/2017, którą zatwierdził regulamin połowu ryb na zbiorniku zaporowym Sudety (IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2). Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

 

- W dniu 22.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 15/2017, postanowił zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na XII Okręgowy Zjazd Delegatów kadencja 2013-2016.

 

- W dniu 22.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 16/2017 postanowił przekazać środki finansowe z Funduszu Pomocy Kołom dla Kół PZW: Termet Świebodzice, Kamieniec Ząbkowicki i Boguszów-Gorce.

 

- W dniu 22.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 17/2017 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW Duszniki.

 

- W dniu 22.02.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 18/2017 postanowił:

§ 1 Uchylić Zarządzenie nr 1/2014 do Uchwały nr 10/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.

§ 2 Stawy nr 1, 2 i 4 w Kudowie-Zdroju dopuszcza się do wędkowania. Na zbiornikach obowiązuje regulamin połowu ryb opracowany dla zbiorników ogrodzonych do 1 ha (regulamin w załączeniu).

§ 3 Uchwała obowiązuje od 22 lutego 2017 roku.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 28/2017 postanowił, że:

§ 1 Zatwierdza się powołanie Szkółki Wędkarskiej "Złota rybka" przy Kole PZW w Ziębicach.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektor biura ZO PZW w Wałbrzychu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 29/2017 postanowił powołać Okręgowy Kapitanat Sportowy:

§ 1 Zatwierdza się Okregowy Kapitanat Sportowy w składzie:

- Szołtaniak Jerzy - Przewodniczący

- Tarasiuk Andrzej - Pracownik Biura ds. Sportu

- Kułak Sławomir - Członek Kapitanatu

- Działa Radosław - Członek Kapitanatu

- Kujawka Piotr - Członek Kapitanatu

- Wrzuszczak Kazimierz - Członek Kapitanatu

- Terlecki Marek - Członek Kapitanatu

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu PZW w Wałbrzychu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 30/2017 postanowił powołać Okręgową Komisję Odznak:

§ 1 Zatwierdza się Okręgową Komisję Odznak w składzie:

- Chmieliński Tadeusz - Przewodniczący

- Babisz Janusz - Członek Komisji

- Polak Andrzej - Członek Komisji

Przy udziale Pani Dyrektor Katarzyny Tęczy

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 31/2017 postanowił powołać Komisję ds. Inwestycji i remontów:

§ 1 Zatwierdza się Okręgową Komisję ds. Inwestycji i remontów w składzie:

- Kurek Krzysztof - Przewodniczący Komisji

- Tęcza Katarzyna - Dyrektor biura ZO Wałbrzych

- Terlecki Marek - Członek Komisji

- Polak Andrzej - Członek Komisji

- Zakrzewski Wiktor - Członek Komisji

- Mordak Wojciech - Członek Komisji

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 32/2017 postanowił powołać Komisję ds. Funduszu Pomocy Kołom:

§ 1 Zatwierdza się Okręgową Komisję ds. Funduszu Pomocy Kołom w składzie:

- Kurek Krzysztof - Przewodniczący Komisji

- Tęcza Katarzyna - Dyrektor biura ZO Wałbrzych

- Rosiak Czesław - Członek Komisji

- Kantorski Bolesław - Członek Komisji

- Zakrzewski Wiktor - Członek Komisji

- Mordak Wojciech - Członek Komisji

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 33/2017 postanowił powołać Komisję ds. zagospodarowania wód:

§ 1 Zatwierdza się Okręgową Komisję ds. zagospodarowania wód w składzie:

- Pokrzywa Henryk - Przewodniczący Komisji

- Diug Rafał - Pracownik biura ZO Wałbrzych

- Ciepierski Daniel - Członek Komisji

- Terlecki Marek - Członek Komisji

- Działa Radosław - Członek Komisji

- Kułak Sławomir - Członek Komisji

- Babisz Janusz - Członek Komisji

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 34/2017 postanowił powołać Komisję ds. ochrony wód i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom:

§ 1 Zatwierdza się Okręgową Komisję ds. ochrony wód i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom w składzie:

- Terlecki Marek - Przewodniczący Komisji

- Kuczyński Wacław - Członek Komisji

- Kułak Sławomir - Członek Komisji

- Działa Radosław - Członek Komisji

- Kujawka Piotr - Członek Komisji

- Gąstała Robert - Członek Komisji

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 35/2017 postanowił powołać Radę ds. młodzieży:

§ 1 Zatwierdza się Radę ds. młodzieży w składzie:

- Zakrzewski Wiktor - Przewodniczący Komisji

- Diug Rafał - Pracownik biura ZO Wałbrzych

- Tarasiuk Andrzej - Pracownik biura ZO Wałbrzych

- Kujawka Piotr - Członek Komisji

- Bieleszuk Józef - Członek Komisji

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 37/2017, którą...

§ 1 Zatwierdza się Regulamin PZW na zbiorniku Owiesno (IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2).

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 38/2017, którą...

§ 1 Zatwierdza się Zakaz wędkowania ze środków pływających na zbiorniku Sudety.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 10.05.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 39/2017, na wniosek Komisji ds. Funduszu Pomocy Kołom zatwierdził przyznanie dotacji Kołu Świdnica Miasto.

 

- W dniu 07.06.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 42/2017 postanowił:

§  1 Dla stawów PZW w Sierpnicy znosi się zapis wynikający z Uchwały 13/2017 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.02.2017 r.

§ 2 Wędkowanie na stawach w Sierpnicy dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca wg obowiązującego kalendarza).

§ 3 Uchwała obowiązuje od 7 czerwca 2017 r. do odwołania.

 

- W dniu 20.09.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 44/2017, którą...

§ 1 Zatwierdził Zarządzenie nr 3/2017 z dn. 23.06.2017 r. Prezesa ZO PZW w Wałbrzychu dot. naprawy mnicha na stawie w Korytowie w m. Kłodzko. Zakres prac obejmował: wykonanie prowadnic, założenie szandora, naprawę palisady, wykonanie i montaż kraty.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektor ZO.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 20.09.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 45/2017, którą...

§ 1 Zatwierdził Zarządzenie nr 4/2017 z dn. 23.06.2017 r. Prezesa ZO PZW w Wałbrzychu dot. odwiertu studni głębinowej na stawach w Ścinawce oraz sporządzenie dokumentacji.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektor ZO.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 20.09.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 47/2017, na wniosek Komisji ds. Funduszu Pomocy Kołom zatwierdził dofinansowanie dla Kół PZW: Żarów, Kamieniec Ząbkowicki, Bielawa, Srebrna Góra.

 

- W dniu 18.10.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 53/2017, na wniosek Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków przy ZO PZW w Wałbrzychu oraz wniosków z Zarządów Kół PZW postanowił przekazać środki finansowe z Funduszu Pomocy Kołom dla Kół PZW: Ząbkowice Śląskie, Międzylesie i Jedlina Zdrój.

 

- Uchwała nr 54/2017 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 18.10.2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Dolnośląskiego

§ 1 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu mając na uwadze wieloletnią współpracę Okręgów PZW Dolnego Śląska oraz zainteresowanie członków naszego Okręgu uprawianiem amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez okręgi dolnośląskie postanawia zawrzeć tzw. Porozumienie Dolnośląskie w sprawie współpracy w zakresie realizacji celów i zadań statutowych z dniem 1 stycznia 2018 r.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 18.10.2017 r. Uchwałą nr 56/2017 postanowił, że:

§ 1 Zatwierdza Regulamin korzystania ze stanicy wędkarskiej Okręgu PZW w Wałbrzychu będącej pod opieką Koła PZW w Kudowie Zdroju celem promowania i polepszania warunków uprawiania sportu wędkarskiego i rekreacji zgodnie z działalnością statutową PZW.

§2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

 

- Uchwała nr 58/2017 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.11.2017 r. w sprawie Zebrań Sprawozdawczych w Kołach PZW

§ 1 Zebrania Sprawozdawcze w Kołach za 2017 r. rozpocząć z dniem 8 grudnia 2017 r., zakończyć 28 lutego 2018 r.

§ 2 Zebrania Sprawozdawcze w Kołach mają się odbyć zgodnie z obowiązującym Statutem PZW oraz Regulaminem Koła PZW.

§ 3 Propozycje obsługi, terminy Zebrań Sprawozdawczych w Kołach PZW Wałbrzych 2017 - 2018 r. stanowi załącznik do Uchwały.

§ 4 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

 

- Uchwała 59/2017 (z dn. 08.11.2017 r.)

 § 1 - Wprowadza się na odcinku rzeki Białej Lądeckiej tj. od jej źródeł do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2018) limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę na okres 1 roku tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

- Wprowadza się limit ilościowy lipienia wynoszący 1 szt. na dobę od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na wodach użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2018).

- Wprowadza się na odcinku rzeki Bystrzycy tj. od jej źródeł do ujścia rzeki Piławy (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2018) w granicach obwodów: IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1 i IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2, limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę na okres 1 roku tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

- Uchwała 60/2017 (z dn. 08.11.2017 r.)

§ 1 1.) Wprowadza się zakaz wędkowania na odcinku rzeki Posna od jazu w m. Ścinawka Radkowska do zabudowań tzw. "starego młyna" w tej miejscowości. Na pozostałym odcinku tj. od źródeł do w/w jazu oraz zabudowań "starego młyna" do ujścia rzeki Posna - wędkowanie wyłącznie metodą muchową. Zapis obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018.

 2.) Wprowadza się zakaz  połowu ryb w granicach IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 tj. na rzece Bystrzycy od progu zapory wodnej w Lubachowie do ujścia rzeki Piławy od dnia 01.09.2018 r. do 31.01.2019 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

- Uchwała 61/2017 (z dn. 08.11.2017 r.)

§ 1 1.) Znosi się zapisy wynikające z § 1 pkt. 2 i 3 Uchwały nr 40/2016 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 30.11.2016 r.

2.) Wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 300 m od tzw. "Mostu Garbatego" poniżej tj. w kierunku zbiornika zaporowego Topola (strefa przyujściowa zbiornika) na okres od 01.03 do 31.05 każdego roku.

3.) Wprowadza się na zbiornikach zaporowych Topola i Kozielno limit dla leszcza tj.:

- do 5 kg na dobę (dla szt. o długości do 35 cm włącznie),

- do 4 szt. na dobę (dla szt. powyżej 35 cm).

Powyższe limity obowiązują łącznie.

§ 2 Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2017 z dn. 29.03.2017 r. wprowadza się na zbiornikach zaporowych Topola i Kozielno (w granicach III.2. Obwodu rybackiego rzeki Nysa Kłodzka nr 2) obowiązek rejestracji złowionego leszcza na zasadach rejestracji ryb limitowanych tj. ryby wpisujemy zaraz po złowieniu i umieszczeniu w siatce (dla sztuk powyżej 35 cm). Ponadto w siatce można przetrzymywać ryby w ilości nie przekraczającej limitu bieżącej doby.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

- Uchwała 62/2017 (z dn. 08.11.2017 r.)

§ 1 Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz jest zobowiązany wpisać w rejestrze: "datę połowu" i "numer łowiska" - zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na dany rok.

§ 2 Wprowadza się dla wszystkich wód tzw. "drobnych" udostępninych do wędkowania przez Okręg PZW w Wałbrzychu odrębną numerację (indeksowanie) zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik do przedmiotowej Uchwały ZO PZW w Wałbrzychu. Stosowny wykaz wód wraz z indeksami zamieszcza się w zezwoleniach na lata kolejne.

§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

- Uchwała nr 63/2017 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.11.2017 r. w sprawie: dobrowolnej opłaty w wysokości 2 zł na zagospodarowanie i ochronę wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Wałbrzychu

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:

§ 1 Zatwierdza się dobrowolną opłatę w wysokości 2 zł na zagospodarowanie i ochronę wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Wałbrzychu.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

 

- Uchwała nr 64/2017 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.11.2017 r.

Na podstawie § 47 pkt. 23 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:

§ 1 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu upoważnia n/w osoby:

Prezesa ZO PZW Andrzeja Polaka

Wiceprezesa ZO PZW Henryka Pokrzywę

Wiceprezesa ZO PZW Zdzisława Marciniaka

Dyrektora Biura ZO PZW Katarzynę Tęcza

do zawierania przez nich porozumień międzyokręgowych dotyczących wzajemnego honorowania składek okręgowych na rok 2018.

§ 2 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu upoważnia n/w osoby:

Prezesa ZO PZW Andrzeja Polaka oraz Wiceprezesa ZO PZW Henryka Pokrzywę do udzielenia pełnomocnictwa w imieniu Okręgu PZW w Wałbrzychu dla innych Okręgów PZW do wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb określonych w art. 7 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Rybactwie Śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189 poz. 1471 ze zmianami) na okres roku kalendarzowego 2018 celem umożliwienia realizacji obowiązujących Porozumień.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 65/2017 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.11.2017 r.

Na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:

§ 1 Zatwierdza się modernizację mnicha na stawie w Owieśnie będącym własnością Okręgu PZW w Wałbrzychu. Środki należy przeznaczyć z działalności statutowej Okręgu.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektor ZO.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 66/2017 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.11.2017 r. w sprawie: Zatwierdzenia zmian do Informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia na rok 2018

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:

§ 1 Zatwierdza się zmiany do Informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia na rok 2018.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 29.11.2017 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 68/2017, na wniosek Komisji ds. Funduszu Pomocy Kołom zatwierdził dofinansowanie dla Koła PZW w Niemczy.

 

- Uchwała nr 71/2017 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 29.11.2017 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:

§ 1 Na wniosek Koła PZW w Głuszycy wprowadza się na zbiorniku Leśna w miejscowości Głuszyca wymiar ochronny leszcza do 35 cm i limit ilościowy wynoszący 2 szt. na dobę.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do odwołania.

 

 

*** * *** ROK 2018 *** * ***

 

- Uchwała nr 1/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 10.01.2018 r.

§ 1 Na podstawie § 47 pkt. 16 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:
1. zatwierdzenie "Terminarza imprez sportowych w dyscyplinach wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na 2018 r."
2. Zarząd O. PZW w Wałbrzychu upoważnia Kol. Wyspiańskiego Józefa Wiceprezesa ds. Sportu i Młodzieży do dokonania ewentualnych korekt w w/w terminarzu.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 2/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 10.01.2018 r.

§ 1 Na podstawie § 47 pkt. 12 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:

Zatwierdza się Zespół do utworzenia nowego regulaminu Funduszu Pomocy Kołom w składzie:

1. Polak Andrzej Prezes ZO

2. Musiał Mirosława - Księgowa ZO

3. Rosiak Czesław - Skarbnik ZO

4. Pokrzywa Henryk - V-ce Prezes ZO
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 3/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 10.01.2018 r.

§ 1 Na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:
Zatwierdza się powołanie Rzeczoznawcy celem wyceny domku - Rybaczówki w Borzygniewie.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO PZW w Wałbrzychu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 5/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 10.01.2018 r.

§ 1 Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:
Zatwierdza się wnioski do Funduszu Pomocy Kołom złożonych przez Koła: "Diora", Dzierżoniów oraz Strzegom.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO PZW w Wałbrzychu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 6/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 10.01.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:

§ 1 W związku z ustanowionym obrębem ochronnym w m. Kłodzko (patrz. Informator wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2018) wprowadza się bezwzględny zakaz wędkowania w granicach kanału tzw. "Młynówki" w m. Kłodzko.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się ZO.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 7/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 10.01.2018 r.

§ 1 Na podstawie § 47 pkt. 19 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:
Zatwierdza się
przekazanie 5% składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód dla Kół PZW Okręgu w Wałbrzychu.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 8/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 10.01.2018 r.

§ 1 Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:
Postanawia powierzyć Kołu Miejskiemu w Dzierżoniowie prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej na łowisku "Dzbanów" usytuowanym w Gminie Kamieniec
Ząbkowicki Obręb Pilce.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO PZW w Wałbrzychu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 10/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.

§ 1 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu po zapoznaniu się z budżetem ZO i Kół na 2018 r. przedstawionym przez Skarbnika ZO i Główną Księgową Biura ZO postanowił przyjąć budżet ZO i Kół na 2018 r.
§ 2 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu może dokonać ewentualnej korekty budżetu po upływie I półrocza 2018 r. w przypadku zaistniałych konieczności.
- Wykonanie
uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

- Uchwała nr 11/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.
Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2018 r. w oparciu o badanie i ocenę Okręgowej Komisji Rewizyjnej postanowił:
§ 1 Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym ZO i Kół za 2017 r. oraz wynikiem finansowym dodatnim przedstawionym przez Skarbnika ZO i Główną Księgową biura ZO w oparciu o Statut PZW § 47 pkt. 6 postanowił przyjąć sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu ZO i Kół za 2017 r.

 

- W dniu 07.02.2018 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 12/2018 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kołach PZW: Biała Lądecka - Powiat Kłodzko, Jedlina Zdrój - Powiat Wałbrzych.

 

- Uchwała nr 13/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.

Na podstawie § 47 pkt. 9 i 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:
§ 1 Powołuje Koło PZW z siedzibą w Przygórzu.

1. Nowo powstałe Koło otrzymuje nazwę "Zieloni Przygórze".
2. Koło zostaje wpisane do rejestru kół pod nr 43
3. Zatwierdza plan pracy koła i jego budżet na 2018 r.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektor biura Zarządu Okręgu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 14/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:
§ 1 Zatwierdza się dotację na działalność Społecznej Straży Rybackiej w poszczególnych Powiatach: Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Świdnica i Ząbkowice.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO PZW w Wałbrzychu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

- Uchwała nr 15/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił wdrożyć do sprzedaży e-zezwolenia (okresowe) na stronie PZW Wałbrzych w roku 2018 r.

 

- Uchwała nr 17/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził zmiany w Regulaminie Funduszu Pomocy Kołom Okręgu Wałbrzych.

 

- Uchwała nr 18/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził przyznanie dotacji na zakup noktowizora dla Społecznej Straży Rybackiej w Ząbkowicach Śląskich.

 

- Uchwała nr 19/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić Plan zarybień na 2018 r.

 

- Uchwała nr 20/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić zmianę siedziby Koła PZW Świebodzice Termet.

 

- Uchwała nr 21/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.

Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić zmianę siedziby Koła PZW przy WZK "Victoria" S.A.

 

- Uchwała nr 22/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.
Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić zmianę siedziby Koła PZW Boguszów-Gorce.

 

- Uchwała nr 23/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.02.2018 r.
Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić porozumienie pomiędzy Kołem PZW w Mieroszowie a Kołem PZW THOREZ Wałbrzych dot. wspólnego gospodarowania na zbiorniku w Golińsku gm. Mieroszów.

 

- Uchwała nr 25/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 14.03.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił Kryteria weryfikacyjne członków Społecznej Straży Rybackiej w Okręgu PZW Wałbrzych za rok 2018.

 

- Uchwała nr 26/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 14.03.2018 r.
Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić Regulaminy obowiązujące na zbiornikach Szewska, Cegielnia będące pod opieką Koła PZW w Bielawie, celem promowania i polepszania warunków uprawiania sportu wędkarskiego i rekreacji zgodnie z działalnością statutową PZW.

 

- Uchwała nr 28/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 11.04.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 11 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Odznaki w Wałbrzychu wnioski o nadanie odznaczeń "Wzorowy młody wędkarz".

 

- Uchwała nr 29/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 11.04.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 i 16 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu w związku z organizacją ogólnopolskich zmagań w dysc. spinningowej z cyklu GPP o "Puchar Burmistrza miasta Kłodzka" postanowił wyłączyć okresowo z wędkowania (w dniach 27-29 kwietnia 2018 r.) odcinek rzeki Nysy Kłodzkiej wchodzącej w skład III.1. Obwodu rybackiego rzeki Nysa Kłodzka nr 1.

 

- W dniu 11.04.2018 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 31/2018 postanowił na wniosek Koła PZW w Kudowie Zdroju powołać Szkółkę Wędkarską dla dzieci i młodzieży o nazwie "Złoty Haczyk" działającą przy w/w Kole.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

- Na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. ZO PZW w Wałbrzychu podjął Uchwałę nr 32/2018, którą zatwierdził zmianę w wysokości oraz konfiguracji składek okresowych za wędkowanie na naszych wodach. Uchwała obowiązuje od dnia 1 czerwca b.r. ---> KLIKNIJ

 

- Uchwała nr 34/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.05.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził remonty stawów w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości.

 

- W dniu 09.05.2018 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 36/2018 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW Bielawa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała nr 38/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.05.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:

§ 1 Wprowadza się możliwość wędkowania ze środków pływających z użyciem silnika elektrycznego na dzierżawionym (w części) przez PZW Okręg w Wałbrzychu zbiorniku wodnym Dzbanów.
§ 2
W związku z wprowadzeniem możliwości wędkowania ze środków pływających zmienia się indeks zbiornika Dzbanów na 3310 P1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

 

- Uchwała nr 41/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.06.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił powołanie na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych pracownika biura ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 01.06.2018 r.

 

- Uchwała nr 42/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.06.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił wprowadzenie Instrukcji Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

 

- Uchwała nr 43/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.06.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 11 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Odznaki w Wałbrzychu wnioski o nadanie odznaczeń honorowych PZW oraz wnioski o nadanie medalu "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa".

 

- Uchwała nr 44/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 04.07.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu wprowadził system elektronicznego głosowania uchwał Zarządu Okręgu PZW w Wałbrzychu na zasadach określonych w "Regulaminie".

 

- Uchwała nr 45/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 04.07.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził budowę mnicha spustowego dla remontowanego stawu w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości.

 

- Uchwała nr 46/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 04.07.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanawia nabyć nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Niemcza, powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie.

 

- Uchwała nr 47/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 12.09.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić złożoną ofertę ma wycinkę drzew przy stawach będących własnością Okręgu PZW w Wałbrzychu (obręb Imbramowice).

 

- Uchwała nr 48/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 23 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu upoważnia n/w osoby:
Prezesa ZO PZW Andrzeja Polaka
Wiceprezesa ZO PZW Henryka Pokrzywę
Wiceprezesa ZO PZW Zdzisława Marciniaka
Dyrektora biura ZO PZW Katarzynę Tęcza
do zawierania przez nich porozumień międzyokręgowych dotyczących wzajemnego honorowania składek okręgowych na rok 2019.
§ 2 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu upoważnia n/w osoby:
Prezesa ZO PZW Andrzeja Polaka, Wiceprezesa
ZO PZW Henryka Pokrzywę oraz Tadeusza Chmielińskiego Sekretarza ZO PZW
do udzielenia pełnomocnictwa w imieniu Okręgu PZW w Wałbrzychu dla innych Okręgów PZW do wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb określonych w art.7 ust.2 i 2a Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Rybactwie Śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189 poz. 1471 ze zmianami) na okres roku kalendarzowego 2019 celem umożliwienia realizacji obowiązujących Porozumień.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

- Uchwała nr 49/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Zebrania Sprawozdawcze w Kołach za 2018 r. rozpocząć z dn. 8 grudnia 2018 r., zakończyć 28 lutego 2019 r.
§ 2 - Zebrania Sprawozdawcze w Kołach mają się odbyć zgodnie z obowiązującym Statutem PZW oraz Regulaminem Koła PZW.

 

- Uchwała nr 50/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił powierzyć Kołu THOREZ Wałbrzych prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej  oraz zadań statutowych na łowisku położonym na Wzgórzu Giedymina w Szczawnie-Zdroju.

 

- Uchwała nr 53/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Znosi się zapisy wynikające z uchwały ZO PZW w Wałbrzychu nr 6/2011 z dn. 20.04.2011 r.
§ 2 - Na wszystkich wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez ZO PZW w Wałbrzychu obowiązuje: Ustawa o rybactwie śródlądowym z dn. 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, Informator wód krainy pstrąga i lipienia oraz regulaminy łowisk zatwierdzone Uchwałami ZO PZW w Wałbrzychu.

 

- Uchwała nr 54/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Znosi się zapisy wynikające z uchwały ZO PZW w Wałbrzychu nr 10/2014 z dn. 12.02.2014 roku.
§ 2 - Wprowadza się wykaz wód tzw. "drobnych do 1 ha" będących w użytkowaniu przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu (wykaz będzie zamieszczony na stronie w dziale zasady wędkowania... od stycznia 2019 roku).
§ 3 - Zatwierdza się nowy regulamin połowów wędkarskich na ww. zbiornikach "drobnych do 1 ha" znajdujących się na terenie działania ZO PZW w Wałbrzychu (regulamin będzie zamieszczony od stycznia 2019 r. patrz. wyżej).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała nr 55/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 - Znosi się całkowicie zapisy wynikające z uchwał ZO PZW w Wałbrzychu, tj.: nr 3/2015 z dn. 07.01.2015 r., nr 26/2016 z dn. 08.06.2016 r., nr 44/2016 z dn. 30.11.2016 r., nr 13/2017 z dn. 08.02.2017 r. oraz nr 42/2017 z dn. 07.06.2017 r.
§ 2 - Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała nr 56/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił znieść całkowicie zapis wynikający z § 1 Uchwały nr 48/2016, natomiast pozostałą część wynikającą z §2 pozostawić bez zmian.

Aneks powyższy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała nr 57/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił:
§ 1 - W § 1 uchwały nr 39/2014 dokonać zmiany zapisu na "Wprowadza się zakaz połowu ze środków pływających na zbiornikach zaporowych Topola, Kozielno, Dzbanów i Zagórze Śląskie (jezioro Bystrzyckie) od dnia 1 stycznia do 31 maja".
W
§ 2 tejże uchwały ostatnie zdanie należy skorygować na: "Zasady połowu ryb odbywają się na w/w łowisku zgodnie z obowiązującym Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia".
§ 2 Aneks powyższy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała nr 59/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił:
§ 1 - W § 1 pkt.1 uchwały nr 40/2016 dokonać zmiany zapisu na: "Wprowadza się zakaz połowu ryb na odcinku od mostu drogowego w Zagórzu Śląskim do mostu wiszącego (zbiornik zaporowy Lubachów) w okresie od 01.03 do 15.05 każdego roku - z uwagi na miejsce wiosennego tarła ryb występujących w zbiorniku zaporowym".
§ 2 - Aneks powyższy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała 60/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

 § 1 - Wprowadza się na odcinku rzeki Białej Lądeckiej tj. od jej źródeł do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2019) limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę na okres 1 roku tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- Wprowadza się limit ilościowy lipienia wynoszący 1 szt. na dobę od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na wodach użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2019).

- Wprowadza się na odcinku rzeki Bystrzycy tj. od jej źródeł do ujścia rzeki Piławy (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia 2019) w granicach obwodów: IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1 i IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2, limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę na okres 1 roku tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Uchwała 61/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 - Wprowadza się zakaz wędkowania na odcinku rzeki Posna od jazu w m. Ścinawka Radkowska do zabudowań tzw. "starego młyna" w tej miejscowości. Na pozostałym odcinku tj. od źródeł do w/w jazu oraz zabudowań "starego młyna" do ujścia rzeki Posna - wędkowanie wyłącznie metodą muchową. Zapis obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019.

- Wprowadza się zakaz  połowu ryb w granicach IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 tj. na rzece Bystrzycy od progu zapory wodnej w Lubachowie do ujścia rzeki Piławy od dnia 01.09.2019 r. do 31.01.2020 r.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Uchwała nr 62/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił:
§ 1 - W § 1 uchwały nr 6/2018 dokonać zmiany zapisu na: "W związku z ustanowionym obrębem ochronnym w m. Kłodzko (patrz. obowiązujący Informator wód krainy pstrąga i lipienia) wprowadza się bezwzględny zakaz wędkowania w granicach kanału tzw. Młynówki w m. Kłodzko".
§ 2 - Aneks powyższy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała nr 63/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił:
§ 1 - Usunąć zapis wynikający z § 1 pkt.2 uchwały nr 38/2016. Zapis ten regulował metody wędkowania na wyznaczonym odcinku rzeki Bystrzycy (w granicach IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2).
§ 2 - Aneks powyższy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

- Uchwała 64/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 - Zezwala się na rzece Bystrzycy w granicach IV.1. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 1 tj. od ujścia potoku Rybnego w Głuszycy do mostu drogowego w Zagórzu Śląskim na połów ryb metodą muchową i spinningową.

- Zezwala się na rzece Bystrzycy w granicach IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 od progu zapory wodnej zbiornika w Lubachowie (jezioro Bystrzyckie) do ujścia prawobrzeżnego dopływu rzeki Piławy na połów ryb metodą muchową i spinningową.

§ 2 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Uchwała 65/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 Wprowadza się bezwzględny zakaz połowu ryb na przynęty naturalne zwierzęce tzw. "żywca" (na żywą bądź martwą rybę lub jej część - w tym filet) w okresie:
1.) od 01.01 - 30.04 - na zbiornikach drobnych,
2.) od 01.01 - 31.05 - na zbiornikach zaporowych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich).
§ 2 Zabrania się wywożenia zestawów i nęcenia środkami pływającymi na zbiornikach o powierzchni do 10 ha. Powyższy zapis nie obowiązuje na zbiornikach oraz w kompleksie wód dopuszczonych do wędkowania ze srodków pływających zgodnie z wykazem (oznaczonych indeksem P i P1). Wyjątek stanowią również zbiorniki Owiesno i Sudety, na których dopuszcza się użycie łódek zanętowych (modeli zdalnie sterowanych przystosowanych do wywożenia przynęt i nęcenia).
§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

 

- Uchwała 67/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 Zatwierdza się zmiany do Informatora wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2019.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 68/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.10.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 8 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 Zwalnia się 4 Członków Honorowych PZW z posiadania opłaty na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW Wałbrzych, tym samym z posiadania "znaczka" opłaty okręgowej w legitymacji PZW.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 75/2018 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 28.11.2018 r. Na podstawie § 47 pkt. 19 w związku z § 12 ust.1 oraz  § 20 pkt. 2 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:
§ 1 Postanawia zwołać na dzień 26.01.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w Kole Gekon w celu:
- wyboru Prezesa Zarządu Koła PZW Gekon,
- wyborów uzupełniających członków Zarządu Koła PZW Gekon.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu Okręgu PZW w osobie Henryka Pokrzywy Wiceprezesa ZOPZW w Wałbrzychu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

*** **  ROK 2019  ** ***

 

- Uchwała 4/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.01.2019 r.
§ 1 Na podstawie § 47 pkt. 10, 12 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

Zatwierdza się Kryteria oceny Kół w 2019 oraz powołane zespoły do oceny Kół za 2019 r. w Okręgu PZW w Wałbrzychu.
Kryteria oceny kół w 2019 oraz wykaz powołanych Komisji stanowią załączniki do powyższej Uchwały (do wiadomości Kół PZW)
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 7/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.02.2019 r.
 Na podstawie § 47 pkt. 9 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 Likwiduje się Koło PZW Gekon w Wałbrzychu. Statutowe Uprawnienia członków PZW dotychczasowego Koła PZW Gekon pozostają bez zmian.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektor biura Zarządu Okręgu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 8/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.02.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 12 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził powołanie komisji w celu dokonania zakupu lub wybrania ofert na zakup lokalu na siedzibę Zarządu Okręgu i biura PZW w Wałbrzychu.

 

- Uchwała 9/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.02.2019 r.
 Na podstawie § 47 pkt. 17 i 18 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 Zatwierdza się powołanie Szkółki Wędkarskiej przy Kole PZW w Ząbkowicach Śląskich.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektor ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 10/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.02.2019 r.
 Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 Zatwierdza się zmianę adresu Koła PZW w 57-230 Kamieńcu Ząbkowickim z ul. Skorolecka 10 na ul. Ząbkowicką 21 B, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 11/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.02.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził dotację na działalność Społecznej Straży Rybackiej w poszczególnych powiatach: Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Świdnica i Ząbkowice Śląskie.

 

- Uchwała 12/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.02.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 11 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Odznaki wnioski o nadanie odznaczeń " Wzorowy młody wędkarz " dla członków Koła PZW Żarów.

 

- Uchwała 13/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.02.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 i 16 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił udostępnić zbiornik Kozielno na zawody "Polish Karp Master 2020".

 

- Uchwała 15/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.02.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić składy komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską przy Kołach PZW w Niemczy i Kłodzku.

 

- Uchwała 16/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.03.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 6 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić sprawozdanie finansowe Okręgu PZW w Wałbrzychu.

 

- Uchwała 17/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.03.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił zatwierdzić plan zarybień na rok 2019.

 

- Uchwała 19/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.03.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 11 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził pozytywnie zaopiniowany przez Okręgową Komisję Odznaki wniosek o nadanie odznaczenia " Wzorowy młody wędkarz " dla członka Koła PZW KWK Wałbrzych.

 

- Uchwała 20/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.03.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił dofinansowanie Szkółek Wędkarskich przy Kołach Wałbrzych Miasto oraz Strzegom.

 

- Uchwała 21/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 13.03.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził powołanie Komisji do opracowania odpowiedzi na wnioski z zebrań sprawozdawczych w Kołach za 2018 r.

 

- Uchwała 22/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 25.03.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził zakup lokalu na siedzibę Zarządu Okręgu i biura PZW w Wałbrzychu znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 4.

 

- Uchwała 24/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.05.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 26 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu odwołał Kol. Radosława Działa z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu PZW na którego miejsce powołał Kol. Wiktora Zakrzewskiego.
Na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu odwołał Kol. Wyspiańskiego Józefa z funkcji Wiceprezesa  ds. Sportu Zarządu Okręgu PZW na którego miejsce powołał Kol. Działa Radosława.

 

- Uchwała 25/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 12.06.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 11 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił zatwierdzenie pozytywnie zaopiniowanych przez Okręgową Komisję Odznaki w Wałbrzychu wniosków o nadanie odznaczeń honorowych PZW oraz wniosków o nadanie medalu "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa".

 

- Uchwała 27/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 12.06.2019 r.
 Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił na wniosek Zarządu Koła PZW w Bardzie Śl. zmienić adres siedziby Koła z ul. Głównej 27, 57-256 Bardo Śl. na ul. Główną 24, 57-256 Bardo Śl.

 

- Uchwała 29/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 12.06.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził przyznanie dotacji na zakup silnika spalinowego do łodzi patrolowej dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ząbkowickiego.

 

- W dniu 11.09.2019 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 31/2019 postanowił na wniosek Koła w Ząbkowicach Śląskich powołać Szkółkę Wędkarską dla dzieci i młodzieży o nazwie "Kołowrotek" działającą przy w/w Kole.

 

- W dniu 11.09.2019 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 32/2019 postanowił na wniosek Koła w Świebodzicach powołać Szkółkę Wędkarską dla dzieci i młodzieży o nazwie "Drapieżniki" działającą przy w/w Kole.

 

- W dniu 11.09.2019 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 33/2019 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW KWK Nowa Ruda.

 

- Uchwała 36/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 11.09.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 27 i 28 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu upoważnił n/w osoby:

1. Prezesa ZO PZW w Wałbrzychu Andrzeja Polaka
2. Wiceprezesa ZO PZW w Wałbrzychu Henryka Pokrzywę
3. Dyrektora Biura Katarzynę Tęcza
do podjęcia działań mających na względzie przystąpienie do Strefy I.

 

- Uchwała 37/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.10.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 i 28 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził przynależność do Strefy I tym samym powrót do Porozumienia z dniem 01.01.2020 r.

 

- Uchwała 38/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.10.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu postanowił przekazać pod opiekę Kołu PZW Pafal Świdnica zbiornik Kamyki w miejscowości Głuszyca. Tym samym ZO PZW anuluje zapis Uchwały 19/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w § 1 pkt. 2.

 

- Uchwała 41/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala co następuje:
§ 1 Zebrania sprawozdawcze w Kołach PZW Okręgu Wałbrzych za 2019 r. rozpocząć z dniem 7 grudnia 2019 r. a zakończyć 28 lutego 2020 r.
§ 2 Zebrania Sprawozdawcze w Kołach mają się odbyć zgodnie z obowiązującym Statutem PZW oraz Regulaminem Koła PZW.
§ 3 Propozycje obsługi, terminy Zebrań Sprawozdawczych w Kołach PZW 2019-2020 stanowi załącznik do uchwały.

 

- Uchwała 42/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 8 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala co następuje:
§ 1 Wysokość obowiązującej w 2020 roku okręgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód, opłat dla niezrzeszonych oraz zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień w składkach stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

- Uchwała 44/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 15 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził wzór zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Wałbrzychu na 2020 r.

 

- Uchwała 45/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r.
Na podstawie § 47 pkt. 15 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził Zasady amatorskiego połowu ryb obowiązujące na wodach użytkowanych przez Okręgi PZW w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu na 2020 r.

 

- Uchwała 46/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r.  w sprawie aneksu do Uchwały nr 8/2015.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. postanowił w § 1 niniejszej uchwały dokonać zmiany zapisu na: "Wprowadza się wymiar ochronny dla amura na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu do 40 cm oraz limit 1 szt. w ciągu doby. Zapis nie dotyczy wód wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich oraz wód tzw. do 1 ha, które objęte są odrębnym regulaminem połowu ryb". Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

 

- Uchwała 47/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r.  w sprawie aneksu do Uchwały nr 40/2016.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. postanowił w § 1 niniejszej uchwały dokonać zmiany zapisu na: "Wprowadza się zakaz połowu ryb na odcinku od mostu drogowego w Zagórzu Śląskim do kładki betonowej ( zbiornik zaporowy Lubachów) w okresie od 01.03 do 15.05 każego roku - z uwagi na miejsce wiosennego tarła ryb występujących w zbiorniku zaporowym ". Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

 

- Uchwała 48/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

 § 1 - Wprowadza się na odcinku rzeki Białej Lądeckiej tj. od jej źródeł do ujścia do rzeki Nysy Kłodzkiej (zgodnie z obowiązującym Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia) limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę.

- Wprowadza się limit ilościowy lipienia wynoszący 1 szt. na dobę na wodach użytkowanych przez O. PZW w Wałbrzychu (zgodnie z obowiązującym Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia).

- Wprowadza się na odcinku rzeki Bystrzycy tj. od jej źródeł do ujścia rzeki Piławy (zgodnie z obowiązującym Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia) w granicach obwodów: IV.1. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1 i IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2, limit ilościowy pstrąga potokowego wynoszący 2 szt. na dobę.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

- Uchwała 49/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 1.) Wprowadza się zakaz wędkowania na odcinku rzeki Posna od jazu w m. Ścinawka Radkowska do zabudowań tzw. "starego młyna" w tej miejscowości. Na pozostałych odcinkach rzeki obowiązuje wędkowanie:

- od źródeł do w/w jazu - wyłącznie metodą muchową,

- od zabudowań "starego młyna" do ujścia rzeki Posna - wyłącznie metodą muchową i spinningową. Zapis powyższy obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

2.) Wprowadza się bezwzględny zakaz  połowu ryb w granicach IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2 tj. na rzece Bystrzycy od progu zapory wodnej w Lubachowie do ujścia rzeki Piławy od 01.09 do 31.01 każdego roku.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

- Uchwała 50/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 1.) Zezwala się na wędkowanie ze środków pływających w porze nocnej na zbiornikach zaporowych wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich oznaczonych indeksem P i P1 w okresie od 1 czerwca do 31 października każego roku.

2.) Wprowadza się bezwzględny zakaz wędkowania ze środków pływających w porze nocnej na pozostałych zbiornikach oznaczonych indeksem P i P1, które nie wchodzą w skład tzw. obwodów rybackich. Zakaz ten obowiązuje w okresie roku kalendarzowego tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

3.) ZO PZW w Wałbrzychu ustanawia za porę dzienną okres czasu od świtu do zmierzchu (1 godz. przez wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca wg obowiązującego kalendarza).

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

- Uchwała 51/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 1.) Zezwala się na rzece Nysie Kłodzkiej w granicach III.1. Obwodu rybackiego rzeki Nysa Kłodzka nr 1 tj. od jazu poniżej m. Bystrzyca Kłodzka do wodospadu w m. Gorzanów na połów ryb metodą muchową i spinningową.

2.) Zezwala się na rzece Białej Lądeckiej w granicach III.6. Obwodu rybackiego rzeki Biała Lądecka nr 1 tj. od mostu przy ul. Widok w m. Lądek Zdrój do wodospadu w Radochowie na połów ryb metodą muchową i spinningową. Na tym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz połowu ryb w okresie od 01.09 do 31.01 każdego roku.

3.) Zezwala się na rzece Białej Lądeckiej w granicach III.6. Obwodu rybackiego rzeki Biała Lądecka nr 1 tj. od wodospadu w Radochowie do ujścia do Nysy Kłodzkiej na połów ryb metodą muchową i spinningową.

§ 2 Na wodach krainy pstrąga i lipienia (ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2020 i kolejne lata) obowiązuje bezwzględny zakaz nęcenia.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku do odwołania.

 

- Uchwała 52/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 - Ustanawia się górny wymiar ochronny dla sandacza pospolitego (Stizostedion lucioperca, Sander lucioperca) powyżej 80 cm (włącznie). Górny wymiar ochronny obowiązuje wyłącznie na zbiornikach zaporowych Kozielno i Topola w okresie od 01.01 do 31.12 każdego roku.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do odwołania.

 

- Uchwała 53/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził Informator krainy pstrąga i lipienia na 2020 rok. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 55/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na wniosek Komisji Funduszu Pomocy Kołom, po rozpatrzeniu wniosku Koła PZW Diora Dzierżoniów zatwierdził modernizację Małego stawu w Dobrocinie.

 

- Uchwała 56/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 - Wprowadza się wymiar ochronny dla karasia pospolitego na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu do 25 cm oraz limit 3 szt. w ciągu doby.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

- Uchwała 57/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 - Wprowadza się wymiary ochronne i limity dla następujących gatunków ryb na zbiorniku zaporowym Sudety (IV.2. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2):

- szczupak do 55 cm i powyżej 80 cm  (włącznie)  - limit 1 szt. w ciągu doby,
- sandacz do 55 cm i powyżej 80 cm (włącznie) - limit 1 szt. w ciągu doby,
- okoń do 20 cm i powyżej 35 (włącznie),
- leszcz do 30 cm.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 

- Uchwała 58/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 - Znosi się zapisy wynikające z § 2 uchwały ZO PZW w Wałbrzychu nr 65/2018 z dn. 24.10.2018 r. Anulowany zostaje również aneks do tej uchwały z dn. 5 grudnia 2018 r.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

- Uchwała 59/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 - Wprowadza się bezwzględny zakaz wjazdu, parkowania oraz korzystania z przyczep kempingowych na terenie przyległym do zbiornika wodnego Owiesno.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 

- Uchwała 60/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 06.11.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 - Wprowadza się bezwzględny zakaz zabierania, posiadania i zabijania amura na tzw. ''małym'' stawie w m. Dobrocin. Staw znajduje się pod opieką Koła PZW Diora Dzierżoniów.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2019 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 

- Uchwała 63/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 04.12.2019 r. Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 - W związku ze zmianą treści "Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu" I. Obowiązki Wędkującego pkt. 10 w załączniku do uchwały nr 45/2019 z 6.11.2019 r. otrzymuje następujące brzmienie: "Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, metodą spinningową i muchową (za wyjątkiem Wód krainy pstrąga i lipienia). Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę".
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

 

- Uchwała 64/2019 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 04.12.2019 r. Na podstawie § 13 pkt.4 i § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 1.) Zatwierdza się "Terminarz imprez w dyscyplinach wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na 2020 r."
2.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu upoważnia kol. Działa Radosław Wiceprezesa ds. Sportu do dokonania ewentualnych korekt w "Terminarzu imprez w dyscyplinach wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na 2020 r."
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Sportu Kol. Radosławowi Działa.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

*** **  ROK 2020  ** ***

 

 

- Uchwała 1/2020 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 29.01.2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu Zarządu Okręgu i Kół na 2020 r.

§ 1 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu działając na podstawie Statutu PZW § 47 pkt.7 po zapoznaniu się z budżetem ZO i Kół na 2020 r. przedstawionym przez Skarbnika ZO i Główną Księgową biura ZO postanowił przyjąć budżet ZO i Kół na 2020 r.
§ 2 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu może dokonać ewentualnej korekty budżetu po upływie I półrocza 2020 r. w przypadku zaistniałych konieczności.
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

- W dniu 29.01.2020 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 2/2020 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW Diora Dzierżoniów.

 

- W dniu 29.01.2020 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 3/2020 postanowił powołać Instruktorów Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW przy Kole PZW Polanica Zdrój.

 

- W dniu 29.01.2020 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 4/2020 postanowił zatwierdzić plan zarybień na rok 2020 r.

 

- Uchwała 8/2020 z dn. 05.02.2020 r. - Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu po przeprowadzeniu kontroli w dniu 05.02.2020 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu za 2019 r.

 

- Uchwała nr 9/2020 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 12.02.2020 r.

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:
§ 1 Zatwierdza się dotację na działalność Społecznej Straży Rybackiej w poszczególnych Powiatach: Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Świdnica i Ząbkowice.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO PZW w Wałbrzychu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

- Uchwała 11/2020 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 12.02.2020 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił dofinansowanie Szkółek Wędkarskich przy Kołach Wałbrzych Miasto oraz Strzegom.

 

- Uchwała 12/2020 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 12.02.2020 r. Na posiedzeniu w dniu 12.02.2020 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił co następuje:

§ 1 1.) Wprowadza się na wszystkich odcinkach rzecznych dopuszczonych do wędkowania zgodnie z wykazem ujętym w obowiązującym Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia stosowanie wyłącznie haków bezzadziorowych.
2.) Obowiązek stosowania haków bezzadziorowych dotyczy wędkowania z użyciem metody muchowej i spinningowej.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 13/2020 (z dn. 12.02.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW na posiedzeniu w dn. 12 lutego 2020 roku postanawia:

§ 1 Wprowadza się oznakowane "tarlisko" na zbiorniku w Dobrocinie (staw nr 1) umiejscowione na północnym brzegu stawu od strony lasu o długości ok. 45 m i 5 m w głąb stawu od linii trzcin (mapa w załączeniu).
W granicach tarliska obowiązuje bezwzględny całoroczny zakaz wędkowania.
§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia do odwołania.

 

- Uchwała 17/2020 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 04.03.2020 r.
Na podstawie § 47 pkt. 12 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu zatwierdził powołanie komisji do opracowania materiałów z Zebrań Sprawozdawczych w Kołach za 2019 r.

 

- W dniu 04.03.2020 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 18/2020 postanowił na wniosek Koła PZW w Strzegomiu przyznać odznaczenie "Wzorowy Młody Wędkarz" dla kol. Aleksandra K.

 

- Uchwała 19/2020 (z dn. 04.03.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił:

§ 1 Kwestię ochrony ryb i żywych organizmów wodnych w trakcie trwania zawodów wędkarskich prowadzonych przez Okręg i podległe Koła PZW Wałbrzych regulują wyłącznie zapisy wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym z dn. 18 kwietnia 1985 r. (z późn. zm.)
§ 2
Warunkiem stosowania powyższego zapisu jest organizacja zawodów wyłącznie na żywej rybie w obszarze wód będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Wałbrzychu .
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Sportu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 21/2020 (z dn. 18.03.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił:

§ 1 W nawiązaniu do "Apelu Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego do wszystkich członków, wędkarzy i jednostek organizacyjnych Związku wszystkich szczebli" z dn. 14.03.2020 r., Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu wprowadza stosowne procedury, które umożliwią wnoszenie składek członkowskich (składki ogólnozwiązkowej i okręgowej pełnej) drogą elektroniczną m.in. przy zastosowaniu systemu e-zezwoleń. Powyższe działania mają za zadanie umożliwić naszym wędkarzom bezpieczne nabycie zezwoleń w dobie zwiększonego ryzyka zakażeń koronawirusem covid-19.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu PZW w Wałbrzychu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 22/2020 (z dn. 01.04.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił:

§ 1 W związku z wprowadzeniem e-zezwoleń na podstawie Uchwały 21 z dn. 18 marca 2020 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu niniejszym przekazuje dostęp do aplikacji eOkon.pl oraz pozostałych narzędzi zdefiniowanych przez programistę platformy do skanowania indywidualnych kodów QR Państwowej Straży Rybackiej oraz Społecznej Straży Rybackiej na zasadach indywidualnie ustalonych, umożliwiającej kontrolę zakupionych e-zezwoleń i wykonywanie uprawnień kontrolnych wyrażonych w ustawie z dn. 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (z późn. zm.).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Uchwała 24/2020 (z dn. 29.04.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:

§ 1 1.) W związku ze znacznym obniżeniem poziomu piętrzenia wody w obrębie zbiornika zaporowego Topola - III.2. Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 2, wprowadza się na tym zbiorniku bezwzględny zakaz połowu ryb ze środków pływających oraz zakaz połowu ryb w porze nocnej.
2.) Za porę dzienną ustanawia się okres czasu od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godzina po zachodzie słońca wg obowiązującego kalendarza).
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 25/2020 (z dn. 06.05.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 1.) W związku ze śnięciem ryb z gatunku karaś na stawach 1 i 2 w m. Dobrocin wprowadza się całkowity zakaz wędkowania na tych stawach w okresie od 7 maja do 3 czerwca 2020 r. (włącznie). Zakaz wędkowania jest uzasadniony wprowadzeniem kwarantanny i wdrożonym sposobem leczenia rybostanu.
2.) Po zakończeniu kwarantanny ujętej w pkt. 1 wprowadza się bezwzględny zakaz zabierania z łowiska (stawy 1 i 2 Dobrocin) wszystkich gatunków ryb z rodziny karpiowatych. Zakaz ten obejmuje okres od 4 czerwca do 17 czerwca 2020 r. (włącznie).
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 07.05.2020 r.

 

- Uchwała 29/2020 (z dn. 09.09.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:

§ 1 Znosi się w całości zapisy wynikające z Uchwały nr 24/2020 z dn. 29.04.2020 r.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.09.2020 r.  (interpretację zapisu uchwały zawarto w KLIKNIJ)

 

- Uchwała 30/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 Zatwierdza się wprowadzenie Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 -
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

- Uchwała 32/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) w sprawie aneksu do Uchwały nr 54/2018 z dn. 24.10.2018 r.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 Zapisy wynikające z § 3 Uchwały nr 54/2018 obejmują nowy regulamin połowu ryb na zbiornikach tzw. "drobnych do 1 ha".
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

- Uchwała 33/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) w sprawie aneksu do Uchwały nr 12/2020 z dn. 12.02.2020 r.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW postanowił:
§ 1 W § 1 niniejszej uchwały należy wprowadzić pkt.3 zawierający zapis: "Wędkowanie na wodach górskich metodą spinningową dopuszczone jest wyłącznie przy użyciu przynęty sztucznej uzbrojonej w 1 haczyk z pojedyńczym ostrzem. Zasada ta nie obowiązuje jedynie na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej, na którym dozwolony jest połów ryb metodą gruntowo-spławikową (patrz. Informator wód krainy pstrąga i lipienia".
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 38/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) w sprawie aneksu do Uchwały nr 51/2019 z dn. 06.11.2019 r.
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW postanowił:
§ 1 W pkt. 3 dla § 1 należy dopisać zdanie: Na tym odcinku obowiązuje bezwzględny zakaz połowu ryb w okresie od 01.09 do 31.01 każdego roku.
§ 2 W § 1 niniejszej uchwały należy dopisać pkt 4 w brzmieniu: "Wprowadza się na rzece Bystrzycy w obwodzie nr 1 na odcinku od ujścia potoku Rybnego w m. Głuszyca do mostu drogowego w Zagórzu Śląskim bezwględny zakaz połowu ryb w okresie od 01.09 do 31.01 każdego roku".
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Uchwała 39/2020 (z dn. 21.10.2020 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 Zatwierdza się Informator wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2021.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

 

- Uchwała 40/2020 (z dn. 28.10.2020 r.) w sprawie wyłączenia stawu nr 5 w Szklarni z wędkowania.
§ 1 Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu uchwala:
§ 2 Na podstawie wniosku Koła PZW w Międzylesiu wprowadza się wyłączenie stawu nr 5 w Szklarni nr łowiska 3310 SKL z wędkowania oraz zakazuje się wstępu na wał piętrzący z uwagi na niebezpieczeństwo rozerwania wałów i przeprowadzane prace remontowe na w/w zbiorniku.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu PZW w Wałbrzychu.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia do odwołania.

 

- Uchwała 41/2020 (z dn. 30.10.2020 r.) w sprawie uchwalenia okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzeszonych na 2021 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 8 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 Wysokość obowiązującej w 2021 roku okręgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód, opłat dla niezrzeszonych oraz zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień w składkach stanowi załącznik nr 1 do uchwały (wkrótce na stronie prezentacji w dziale "składki").
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

- Uchwała 54/2020 (z dn. 09.12.2020 r.) w sprawie Aneksu do Uchwały nr 30/2020 dot. wprowadzenia Regulaminu - zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 -

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu w dniu 9 grudnia 2020 r. uchwalił co następuje:

§ 1 1.) Znosi się następujący zapis zamieszczony w rozdz. II. pkt.3. ppkt. 3.1. Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 - :
"- Wprowadza się bezwzględny zakaz połowu ryb metodą spinningową na zbiornikach zaporowych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich) w okresie od 01.01 do 30.04 każdego roku."

2.) W miejsce anulowanego w/w zapisu wprowadza się zapis o treści: "- Przy połowie ryb metodą spinningową na zbiornikach zaporowych (wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich) wprowadza się bezwzględny zakaz używania przynęt o długości powyżej 5 cm oraz zakaz stosowania przyponów wolframowych, stalowych i ich zamienników w okresie od 01.01 do 30.04 każdego roku.

3.)Sposób określenia dopuszczalnej długości przynęt sztucznych o których mowa w § 1 pkt. 2 zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Załącznik nr 1 do w/w uchwały --> KLIKNIJ

 

*** **  ROK 2021  ** ***

 

 

- Uchwała 1/2021 (z dn. 05.01.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu działając na podstawie § 47 pkt. 4 Statutu PZW uchwalił ordynację wyborczą do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego w kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2021 oraz regulamin obrad walnego zgromadzenia Koła w Okręgu PZW w Wałbrzychu.

 

- Uchwała 2/2021 (z dn. 05.01.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 4 Statutu PZW ustalił ilość delegatów i ich zastępców w Kołach PZW na XIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Wałbrzychu.

 

- Zarządzenie 1/2021 (z dn. 21.01.2021 r.) - Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu wprowadził na stawach przy ul. Zamenhofa oraz na stawie przy ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej następujące dodatkowe ograniczenia:

- limit karpia w ilości 1 szt. / dobę.

Pozostałe zasady wędkowania reguluje: ustawa o rybactwie śródlądowym z dn. 18 kwietnia 1985 r. (ze zm.), Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Zasady amatorskiego połowu ryb obowiązujące na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu -2021- oraz Regulamin dla zbiorników drobnych do 1 ha.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 21.01.2021 r. do końca 2021 r.

 

- Uchwała 3/2021 (z dn. 27.01.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 Znosi się limit połowu dla suma (Silurus glanis) oraz limit połowu i okres ochronny dla bolenia (Aspius aspius) na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia 27 stycznia 2021 roku do odwołania.

 

- Uchwała nr 4/2021 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 11.02.2021 r.

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwala:
§ 1 Zatwierdza się dotację na działalność Społecznej Straży Rybackiej w poszczególnych Powiatach: Dzierżoniów, Kłodzko, Wałbrzych, Świdnica i Ząbkowice.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO PZW w Wałbrzychu.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

 

- W dniu 23.02.2021 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 6/2021 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW Bardo.

 

- Uchwała 8/2021 (z dn. 12.04.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 6 Statutu PZW, w oparciu o raport Skarbnika ZO i Głównej Księgowej uchwalił zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Wałbrzychu.

 

- W dniu 12.04.2021 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 9/2021 postanowił zatwierdzić plan zarybień na rok 2021 r.

 

- Uchwała 10/2021 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 12.04.2021 r.
Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu uchwalił dofinansowanie Szkółki Wędkarskiej przy Kole Strzegom.

 

- W dniu 13.05.2021 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 11/2021 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW DIORA Dzierżoniów.

 

Na podstawie § 47 pkt. 12 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 12/2021 z dn. 02.06.2021 r. Zatwierdził powołanie komisji do opracowanie materiałów na Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze w Kołach.

 

- W dniu 02.06.2021 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 13/2021 zatwierdził pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Odznaki w Wałbrzychu wnioski o nadanie odznaczeń honorowych PZW oraz wnioski o nadanie medalu "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa".

 

- W dniu 02.06.2021 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 16/2021 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW SUM Nowa Ruda.

 

- Uchwała 18/2021 (z dn. 14.06.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 1. Na wszystkich odcinkach rzecznych wchodzących w skład  krainy pstrąga i lipienia, na których dopuszczono stosowanie metody spinningowej (zgodnie z obowiązującym Informatorem) umożliwia się stosowanie woblerów uzbrojonych w haczyki zgodnie z ich konstrukcją.
2.    Sposób zbrojenia woblerów określa zapis wynikający z rozdz. II  pkt. 1.b) Zasad amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu – 2021-
3.    Stosowanie woblerów na wodach krainy pstrąga i lipienia (zgodnie z aktualnym Informatorem) dopuszcza się tylko i wyłącznie przy użyciu w ich konstrukcji haczyków o ostrzach bezzadziorowych (w tym pozbawionych zadziora). 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r.

 

Zarządzenie nr 2/2021 Prezesa ZO PZW w Wałbrzychu z dnia 25 czerwca 2021 r.

1. Wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających  (dotyczy zarówno pory dziennej jak i nocnej) na zbiorniku zaporowym Topola wchodzącym w skład III.2. Obwodu rybackiego rzeki Nysa Kłodzka nr 2.

2. Zakaz obowiązuje od dnia 26 czerwca 2021 r. do odwołania (od godziny 0.00 w sobotę).

 

- Uchwała 19/2021 (z dn. 01.09.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 Zebrania Sprawozdawczo-wyborcze w Kołach PZW Okręgu Wałbrzych w 2021 r. rozpocząć z dniem 15.09.2021 r., zakończyć z dniem 31 grudnia 2021 r.
§ 2 Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach mają się odbyć zgodnie z obowiązującym Statutem PZW oraz Regulaminem Koła PZW.
§ 3 Propozycje obsługi, terminy Zebrań Sprawozdawczo-wyborczych w Kołach PZW Wałbrzych 2021 r. zawarto w załączniku do Uchwały.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu PZW w Wałbrzychu.
§ 5 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

 

Na podstawie § 47 pkt. 13 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 20/2021 z dn. 01.09.2021 r. Zatwierdził modernizację stawu w Sierpnicy.

 

- Uchwała 22/2021 (z dn. 01.09.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 3 Statutu PZW uchwalił co następuje:
§ 1 Zwołanie XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów na dzień 19 lutego 2022 r.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- Zarządzenie 3/2021 (z dn. 20.09.2021 r.)
1. Znosi się w całości zapisy wynikające z Zarządzenia nr 2/2021 Prezesa ZO PZW w Wałbrzychu z dnia 25 czerwca 2021 r.
2. Wędkowanie ze środków pływających na zbiorniku zaporowym Topola odbywać się może w oparciu o RAPR, Zasady amatorskiego połowu ryb obowiązujące na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu - 2021 oraz pozostałe obowiązujące uchwały ZO PZW.
3. Powyższe Zarządzenie obowiązuje od dnia 20 września 2021 r.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 23/2021 z dn. 07.10.2021 r. podjął decyzję o zamknięciu stawu w Nowej Rudzie na czas trwania prac ziemnych na okres 2 tygodni począwszy od dnia podjęcia uchwały.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 25/2021 z dn. 18.10.2021 r. zatwierdził Informator wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2022.

 

Na podstawie § 47 pkt. 15 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 26/2021 z dn. 18.10.2021 r. zatwierdził wzór zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Wałbrzychu wraz z instrukcją do "Rejestru połowu ryb na wodach Okręgu PZW w Wałbrzychu" oraz upoważnił Dyrektora biura do przygotowania i aktualizowania wykazu łowisk wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Wałbrzychu objętych rejestracją połowu ryb.

 

- Uchwała 27/2021 (z dn. 29.10.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 8 Statutu PZW z 2017 r. uchwalił co następuje:
§ 1 Wysokość obowiązującej w 2022 roku okręgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód, opłat dla niezrzeszonych oraz zakres i zasady stosowania ulg oraz zwolnień w składkach stanowi załącznik nr 1 do Uchwały ( kliknij - w części składki okręgowej).
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

- Uchwała 31/2021 (z dn. 01.12.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. uchwalił co następuje:
§ 1 Zatwierdza się plan i tematykę posiedzeń Zarządu Okręgu na rok 2022.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

- W dniu 01.12.2021 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 32/2021 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW Boguszów-Gorce.

 

- Uchwała 36/2021 (z dn. 01.12.2021 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. uchwalił co następuje:
§ 1 Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu na wniosek Koła PZW w Bielawie zatwierdza zmianę Regulaminu łowiska Owiesno. Nowy regulamin na zbiorniku w Owieśnie "Nie zabijaj - złów i wypuść" w załączeniu --> KLIKNIJ
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

 

- Uchwała XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Wałbrzychu z dnia 12 marca 2022 r. --> KLIKNIJ

Informacje do uchwały:

pkt. III.1. XIII Okręgowy Zjazd Delegatów większością głosów wnioskuje na XXXII Krajowy Zjazd Delegatów PZW o nadanie Odznaczenia Honorowego Polskiego Związku Wędkarskiego dla: Kol. Zdzisławowi Marciniakowi oraz Kol. Andrzejowi Polakowi.

 

Na podstawie § 47 pkt. 26 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 2/2022 z dn. 18.03.2022 r. powołał na Rzecznika dyscyplinarnego ZO PZW kol. Adama Stępkowskiego z Koła PZW w Kamieńcu Ząbkowickim.

 

Na podstawie § 47 pkt. 26 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 3/2022 z dn. 18.03.2022 r. powołał na Rzecznika prasowego ZO PZW kol. Henryka Pokrzywę z Koła PZW w Świdnicy.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 4/2022 z dn. 18.03.2022 r. zatwierdził plan i tematykę posiedzeń ZO w roku 2022.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 5/2022 z dn. 18.03.2022 r. zatwierdził Regulamin Zarządu Okręgu na kadencję 2022-2026.

 

Na podstawie § 47 pkt. 27 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 7/2022 z dn. 18.03.2022 r. udzielił pełnomocnictwa Głównej Księgowej biura ZO PZW w Wałbrzychu oraz Dyrektorowi biura ZO PZW w Wałbrzychu do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych PZW Okręgu w Wałbrzychu.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 8/2022 z dn. 18.03.2022 r. zdecydował o podjęciu kroków w celu zakupu telefonu komórkowego dla Prezesa ZO PZW na potrzeby realizacji zadań statutowych.

 

Na podstawie § 47 pkt. 17 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 9/2022 z dn. 18.03.2022 r. nadał na wniosek Komisji ds. Młodzieży tytuł i stopień Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW Kol. P. Kondratowiczowi do organizowania i prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego młodzieży wędkarskiej w Sekcjach, Klubach, Kołach PZW i innych ośrodkach szkoleniowych Związku.

 

- W dniu 06.04.2022 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 10/2022 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW Jaworzyna Śląska.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 12/2022 z dn. 06.04.2022 r. powołał Komisje Problemowe: Okręgową Komisję ds. Funduszu Pomocy Kołom (przewodniczący kol. Marek Apanasewicz), Okręgowy Kapitanat Sportowy (przew. kol. Wiktor Zakrzewski), Okręgową Komisję ds. zagospodarowania i ochrony wód (przew. kol. Kazimierz Stolarz), Radę ds. młodzieży (przew. kol. Roman Kołodko), Okręgową Komisję Odznak (przew. kol. Tadeusz Chmieliński), Okręgową Komisję ds. Inwestycji i remontów (przew. kol. Marek Apanasewicz) i Okręgową Komisję Organizacyjną (przew. kol. Henryk Pokrzywa).

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 13/2022 z dn. 06.04.2022 r. upoważnił Dyrektora biura ZO do przesyłania materiałów drogą elektroniczną do Członków ZO w celu realizacji Uchwały nr 44/2018 z dn. 04.07.2018 r.

 

Na podstawie § 47 pkt. 12 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 14/2022 z dn. 06.04.2022 r. zatwierdził powołanie komisji do opracowania materiałów z Zebrań sprawozdawczo wyborczych w Kołach.

 

- Zarządzenie 1/2022 (z dn. 13.04.2022 r.) - Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu wprowadza na stawach przy ul. Zamenhofa oraz na stawie przy ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej następujące dodatkowe ograniczenia:

- limit karpia w ilości 1 szt. / dobę,
- całkowity zakaz zabierania amura.

Pozostałe zasady wędkowania reguluje: ustawa o rybactwie śródlądowym z dn. 18 kwietnia 1985 r. (ze zm.), Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Zasady amatorskiego połowu ryb obowiązujące na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu -2021- oraz Regulamin dla zbiorników drobnych do 1 ha.

Zarządzenie obowiązuje od 13.04.2022 r. do końca 2022 r.

 

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 15/2022 z dn. 11.05.2022 r. zatwierdził dofinansowanie remontu stawu w Bratoszowie będącego pod opieką Koła PAFAL w Świdnicy.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 16/2022 z dn. 11.05.2022 r. poparł wniosek o nadanie tytułu Prezesa Honorowego Zarządu Okręgu PZW Wałbrzych kol. Andrzejowi Polakowi długoletniemu działaczowi, Członkowi Honorowemu PZW i długoletniemu Prezesowi ZO.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 17/2022 z dn. 11.05.2022 r. postanowił na wniosek Koła PZW Zieloni Przygórze przyjąć w użyczenie zbiornik wodny w Przygórzu. Regulamin w/w łowiska zostanie opracowany przez Komisję ds. Zarybień i przedstawiony na posiedzeniu ZO PZW.

 

Na podstawie § 47 pkt. 19 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 18/2022 z dn. 11.05.2022 r. postanowił zwołać na dzień 13.05.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w Kole PZW Diora Dzierżoniów w celu wyboru Prezesa Zarządu Koła PZW Diora Dzierżoniów.

 

- Uchwała 19/2022 (z dn. 11.05.2022 r.) Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. uchwalił co następuje:
§ 1 1. Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z napędem elektrycznym na zbiorniku zaporowym Sudety wczodzącym w skład IV.2. Obwodu rybackiego rzeki Bystrzyca nr 2.
2. W związku z powyższym zmienia się oznaczenie rejestru zbiornika z nr 336 na nr 336 P1.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura ZO.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 r.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 20/2022 z dn. 11.05.2022 r. zatwierdził zakup druków dla SSR Okręgu PZW w Wałbrzychu.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 22/2022 z dn. 11.05.2022 r. zatwierdził Fundusz Remontowo Inwestycyjny Wód w Okręgu PZW Wałbrzych. Realizację Uchwały powierza się Wiceprezesowi ds. Funduszy kol. Markowi Apanasewiczowi.

 

Na podstawie § 47 pkt. 27 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 23/2022 z dn. 11.05.2022 r. postanowił udzielić pełnomocnictwa dla Prezesa ZO PZW, Sekretarza ZO PZW i Wiceprezesa ds. Organizacyjnych ZO PZW w Wałbrzychu do podpisywania pełnomocnictw dla przedstawicieli Kół w celu prowadzenia działalności statutowej PZW.

 

Na podstawie § 47 pkt. 10 Statutu PZW z 2017 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 24/2022 z dn. 11.05.2022 r. zatwierdził zwrot kosztów remontu zbiornika dla Koła PZW Bystrzyca Kłodzka w związku z pęknięciem mnicha przy ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

- W dniu 11.05.2022 r. ZO PZW w Wałbrzychu Uchwałą nr 25/2022 postanowił zatwierdzić skład Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską w Kole PZW THOREZ Wałbrzych.

 

Uchwała nr 27/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 24.05.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia regulaminu na zalewie w Radkowie (wprowadza się: całkowity zakaz wędkowania metodą spinningową, wędkowanie od świtu do zmierzchu, zasadę ''złów i wypuść'').

 

Uchwała nr 28/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.06.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia przyznanych odznaczeń i wniosków na medale.

 

Uchwała nr 30/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.06.2022 r. - w sprawie nabycia przez ZO PZW w Wałbrzychu działek obręb Jeleniów.

 

Uchwała nr 31/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.06.2022 r. - w sprawie modernizacji zbiornika w Korytowie.

 

Uchwała nr 32/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.06.2022 r. - w sprawie remontu zbiornika w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Uchwała nr 33/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.06.2022 r. - w sprawie remontu drogi dojazdowej do zb. Kozielno.

 

Uchwała nr 34/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.06.2022 r. - w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu wędkowania na stawie nr 3 przy ul. Niepodległości w Nowej Rudzie do dnia 30.06.2022 r.

 

Uchwała nr 35/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 08.06.2022 r. - w sprawie wprowadzenia tzw. cegiełki na działalność  z młodzieżą w Okręgu PZW Wałbrzych.

 

Uchwała nr 37/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 30.06.2022 r. - w sprawie wyłączenia stawu przy ul. Szewskiej w Bielawie z wędkowania (z powodu zatrucia wody i śnięcia ryb) do dnia 10.07.2022 r.

 

Uchwała nr 38/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 27.07.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia Komisji egzaminacyjnej w Kole Polanica Zdrój.

 

Uchwała nr 39/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 27.07.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia Komisji egzaminacyjnej w Kole Szczytna.

 

Uchwała nr 40/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 27.07.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia Komisji egzaminacyjnej w Kole Ziębice.

 

Uchwała nr 41/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 27.07.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia Komisji egzaminacyjnej w Kole Dzierżoniów.

 

Uchwała nr 42/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 27.07.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia Komisji egzaminacyjnej w Kole Kamieniec Ząbkowicki.

 

Uchwała nr 44/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia prac połowowych na zb. Dzikowiec.

 

Uchwała nr 45/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie aneksu do Uchwały nr 32/2022 (remont zb. w Bystrzycy Kłodzkiej).

 

Uchwała nr 46/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie aneksu do Uchwały nr 20/2022 (dot. zakupu druków dla SSR w Okręgu PZW w Wałbrzychu).

 

Uchwała nr 47/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie wypowiedzenia wcześniejszej umowy i zlecenia na przeniesienie garażu dla nowej lokalizacji.

 

Uchwała nr 48/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia składu Komisji egzaminacyjnej w Kole PZW Duszniki.

 

Uchwała nr 49/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia opłaty notarialnej za zakup działki w Lewinie Kłodzkim.

 

Uchwała nr 50/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie aneksu do Uchwały nr 12/2022 (składy Komisji Problemowych - skład Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Rady ds. młodzieży).

 

Uchwała nr 51/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie refundacji kosztów zakupu tablic na potrzeby Koła PZW w Srebrnej Górze.

 

Uchwała nr 52/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie powołania Szkółki Wędkarskiej ''Jeżyki'' przy Kole PZW w Mieroszowie.

 

Uchwała nr 53/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia składu Komisji egzaminacyjnej w Kole PZW Pieszyce.

 

Uchwała nr 54/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie zamknięcia stawu nr 3 w Sierpnicy do odwołania (w związku z istniejącym przeciekiem).

 

Uchwała nr 55/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 21.09.2022 r. - w sprawie powołania w skład Zarządu (uczestnictwa na jego posiedzeniach) Rzecznika Dyscyplinarnego.

 

Uchwała nr 56/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 05.10.2022 r. - w sprawie zebrań sprawozdawczych (ustalenie terminu oraz zasad ich prowadzenia) w Kołach PZW Okręgu w Wałbrzychu.

 

Uchwała nr 57/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 11.10.2022 r. - w sprawie wprowadzenia zarządzenia nr 3/2022 Prezesa ZO PZW w Wałbrzychu (dot. zakazu wędkowania ze środków pływających na zb. Kozielno w związku z obniżeniem poziomu piętrzenia lustra wody przez PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu).

 

Uchwała nr 58/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 25.10.2022 r. - w sprawie uchwalenia okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzesznych na 2023 r. --> KLIKNIJ

 

Uchwała nr 59/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 25.10.2022 r. - w sprawie oceny Kół w 2023 r. oraz powoływania zespołów do oceny Kół za 2023 r. w Okręgu PZW w Wałbrzychu.

 

Uchwała nr 62/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie zmiany zapisu Uchwały nr 51/2019 (połów ryb na rz. Biała Lądecka na odcinku od m. Lądek Zdrój do wodospadu w Radochowie.

 

Uchwała nr 63/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie zniesienia od 01.01.2023 r. ''przemiennego obrębu ochronnego'' (ustanawianego przez Okręg PZW w Wałbrzychu) na odcinku rzeki Nysa Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej z jednoczesnym ustaleniem zasad amatorskiego połowu ryb.

 

Uchwała nr 64/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie wprowadzenia zasady ''złów i wypuść'' na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej w obwodzie nr 1 (od wodospadu w m. Gorzanów do ujścia rzeki Biała Lądecka w m. Krosnowice).

 

Uchwała nr 65/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie realizacji zapisu Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów z dn. 12 marca 2023 r. (zakaz zabierania, zabijania i posiadania lipienia na okres 5 lat na wszystkich odcinkach rzecznych użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu od 01.01.2023 r.).

 

Uchwała nr 66/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie zmiany w wykazie wód tzw. do 1 ha (wprowadzenie do wykazu zbiornika przy węźle PKP będącego pod opieką Koła PZW ''Lokomotywa'' Wałbrzych).

 

Uchwała nr 67/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie wprowadzenia zasady połowu ryb złów i wypuść tzw. ''no kill'' na stawie nr 1 przy ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej (regulamin w zakładce zasady wędkowania...).

 

Uchwała nr 68/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie aneksu do Uchwały nr 54/2020 z dn. 09.12.2020 r. (dot. zmiany długości dopuszczalnych przynęt spinningowych z 5->7 cm w okresie 01.01-30.04 każdego roku na zbiornikach zaporowych wchodzących w skład tzw. obwodów rybackich).

 

Uchwała nr 69/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie zmiany w wykazie wód drobnych (dot. wprowadzenia do wykazu wód tzw. do 1 ha zbiorników tj. stawów Leśna w Radkowie i stawów ul. Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim).

 

Uchwała nr 70/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie wprowadzenia limitu karpia na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu (szczegółowe informacje zawarto w zaktualizowanych ''Zasadach amatorskiego połowu ryb obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu -2021 - /ze zmianami/ )

 

Uchwała nr 71/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia Informatora wód krainy pstrąga i lipienia na rok 2023.

 

Uchwała nr 72/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia Zezwolenia na amatorski połów ryb na 2023 r.

 

Uchwała nr 73/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie przyjęcia budżetu Zarządu Okręgu i Kół na 2023 r.

 

Uchwała nr 74/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie anulowania Uchwały nr 27/2022 z dn. 24.05.2022 r. (dot. zmiany zasad wędkowania na zbiorniku wodnym w Radkowie).

 

Uchwała nr 75/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie dofinansowania Koła PZW w Kudowie-Zdroju.

 

Uchwała nr 76/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie przeprowadzenia remontu stawu nr 3 w Sierpnicy.

 

Uchwała nr 77/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 09.11.2022 r. - w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura.

 

Uchwała nr 78/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 23.11.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia zmian do Zasad amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Wałbrzychu w 2023 r.

 

Uchwała nr 79/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 23.11.2022 r. - w sprawie wydania zezwoleń dla Członków Honorowych Polskiego Związku Wędkarskiego w 2022 r.

 

Uchwała nr 80/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.12.2022 r. - w sprawie zmiany Regulaminu (kryteriów) oceny Kół.

 

Uchwała nr 81/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.12.2022 r. - w sprawie inwentaryzacji rocznej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

 

Uchwała nr 82/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.12.2022 r. - w sprawie powołania Kapitana Sportowego przy ZO PZW w Wałbrzychu.

 

Uchwała nr 83/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 07.12.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia planu i tematyki posiedzeń Zarządu Okręgu na rok 2023.

 

Uchwała nr 86/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 19.12.2022 r. - w sprawie aneksu do Uchwały nr 56/2022 z dn. 05.10.2022 r. (dot. zebrań sprawozdawczych w Kołach PZW Okręgu w Wałbrzychu - zmiana terminu zebrania sprawozdawczego Koła PZW w Świdnicy).

 

Uchwała nr 87/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 20.12.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia ''Terminarza imprez w dyscyplinach wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego w Wałbrzychu na 2023 r.''

 

Uchwała nr 88/2022 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 20.12.2022 r. - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na stawach przy ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim (regulamin w zakładce Zasady wędkowania...).

 

 

 

*** *** ***

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin