Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Odpowiedź na ''Informację rzecznika prasowego w sprawach bieżących II'' zamieszczoną w prezentacji Okręgu PZW we Wrocławiu.

Aktualności | 2020-01-01 | Publikujący: Okręg PZW w Wałbrzychu

W 2017 roku cztery Okręgi PZW spotkały się w Legnicy celem reaktywowania Porozumienia Dolnośląskiego. Po wstępnych rozmowach Okręg w Jeleniej Górze odstąpił od porozumienia a pozostałe Okręgi podpisały tzw. Porozumienie Trójstronne w dn. 15.11.2017 r. Celem tego Porozumienia było stworzenie ujednoliconych opłat oraz zasad wędkowania i tworzenie dogodnych warunków do uprawiania wędkarstwa w trzech Okręgach.

W § 1 pkt. 3 porozumienia zapisano „strony Porozumienia działając na podstawie wzajemnych pełnomocnictw macierzystych Zarządów Okręgów uprawniające do działania w imieniu uprawnionych do rybactwa w rozumieniu art.7 ust.2 i 2a ustawy z dn. 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym wydają w ich imieniu zezwolenia uprawniające do amatorskiego połowu ryb na wodach PZW użytkowanych przez poszczególne porozumiewające się Okręgi”.

W § 9 Porozumienia ujęto zapis, że: „wypowiedzenie warunków Porozumienia może nastąpić wyłącznie na koniec roku kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przekazanego stronom Porozumienia w formie uchwały Zarządu Okręgu dokonującego wypowiedzenie”.

Jedynym warunkiem stworzenia Trójprzymierza był wniosek Wrocławia, aby Legnica i Wałbrzych wystąpiły z Porozumienia Strefy I co uczyniły w 2017 r. zawieszając członkostwo w strefie, a w 2018 r. wystąpiły z Porozumienia Strefy I. Ponieważ współpraca międzyokręgowa Trójprzymierza układała się bardzo dobrze a rozbieżności były wspólnie rozwiązywane, Okręg PZW w Legnicy w dn. 24.09.2019 r. na posiedzeniu Rady Porozumienia postawił wniosek dotyczący przystąpienia Okręgów Trójprzymierza do międzyokręgowego Porozumienia Okręgów tzw. Strefy I.

W tym miejscu warto przytoczyć dokładny zapis wynikający z pkt. 1 Protokołu z posiedzenia Rady Porozumienia „Trójprzymierze Dolnośląskie” w dniu  24.09.2019 r. w Gryfowie Śląskim.

„Ad.1. Kol. W. Kaman odczytał wniosek Okręgu PZW w Legnicy do Rady Porozumienia Trójprzymierza Dolnośląskiego dotyczący złożenia akcesu o powrocie lub przystąpieniu do Międzyokręgowego Porozumienia Okręgów tzw. Strefy I przez wszystkie Okręgi należące do Trójprzymierza Dolnośląskiego z dniem 01.01.2020 r. wraz z uzasadnieniem wniosku. Dyskutowano na temat m.in. wspólnego przystąpienia wszystkich okręgów Trójprzymierza Dolnośląskiego do Strefy I, powrotu Okręgów Wałbrzych i Legnica do Strefy I oraz przystąpienia po raz pierwszy Okręgu PZW Wrocław do tego porozumienia międzyokręgowego. Uczestnicy narady zadeklarowali, że w przypadku nie przyjęcia Okręgu Wrocław lub innego okręgu z Trójprzymierza do Strefy I, to żaden z naszych okręgów do tej strefy nie przystąpi. W dalszej dyskusji poruszono m.in. temat rozpoczęcia prowadzenia rozmów z okręgami należącymi aktualnie do Strefy I o wyrażenie zgody na przyjęcie trzech okręgów Trójprzymierza Dolnośląskiego do Strefy I. Okręgi PZW Wrocław, Wałbrzych i Legnica jako Trójprzymierze Dolnośląskie zadeklarowały, że wstępują do Międzyokręgowego Porozumienia Okręgów tzw. Strefy I tylko i wyłącznie jako trzy okręgi razem”.

Jak wynika z zapisu protokołu naszym celem było rozszerzenie Porozumienia, tym samym stworzenie lepszych warunków dla wędkarzy naszych Okręgów w ramach tej samej opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód (tzw. okręgowej). Nic nie wskazywało na to, że w 2019 r. cokolwiek może zaburzyć istnienie porozumienia i bardzo dobrą współpracę między naszymi Okręgami PZW. Wszystko układało się pomyślnie, bowiem trzy nasze Okręgi zostały przyjęte od 2020 r. do Strefy I. Zarząd Główny PZW w dniu 25.10.2019 r. zawiesił Władze Okręgu we Wrocławiu i powołał Pełnomocnika. W dniu 7 listopada miało miejsce spotkanie robocze. Od tego momentu wszelkie próby podjęte przez nas w celu dialogu z Panem Pełnomocnikiem (propozycje spotkań, kontakty telefoniczne) kończyły się fiaskiem, a Dyrektor biura ZO nie był kompetentny w podjęciu jakichkolwiek działań.

 

W dniu 28.11.2019 r. zostaje wysłany e-mail dotyczący Aneksu nr 3 do Porozumienia Trójstronnego o treści:


Witam

W załączeniu przesyłam aneks nr 3 do Porozumienia Trójstronnego. Proszę o podpisanie i odesłanie.

W dniu jutrzejszym zostanie do Państwa wysłana również wersja papierowa pocztą tradycyjną.

Pozdrawiam,

Biuro ZO Wrocław

( załącznik – Aneks nr 3 z dn. 28 listopada 2019 r. -->  str. 1 i str. 2)


W dniu 04.11.2019 r. Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu nie wyraża zgody na proponowane zmiany co też czyni ZO PZW w Legnicy dwa dni później (06.11.2019 r.) Odpowiedź naszych Okręgów PZW brzmiała:

Oświadczamy, że w/w Aneks nr 3 nie był konsultowany ani uzgodniony z naszym Okręgiem i nie wyrażamy zgody na jego podpisanie i przyjęcie do Porozumienia z dn. 15.11.2012 r.

Mając na uwadze trudności z Porozumieniem się z Pełnomocnikiem, Okręgi PZW w Legnicy i Wałbrzychu w dniu 30.11.2019 r. wystosowały do Lidera Strefy I prośbę o zawieszenie przyjęcia do Strefy I Okręgu we Wrocławiu na okres roku licząc na to, że zawieszone Władze Wrocławia powrócą do rozmów i dobrosąsiedzkich stosunków. Decyzję Okręgów Strefy I odrzucającą nasz wniosek szanujemy i przyjmujemy.

W dniu 11.12.2019 r. Przewodnicząca Trójprzymierza wysłała e-mail do Władz Wrocławia i Legnicy aby strony spotkały się w dn. 16.12.2019 r. W oczekiwaniu na potwierdzenie udziału strony wrocławskiej otrzymaliśmy Zarządzenie nr 23/P/2019 Pełnomocnika ZG PZW. Warto zwrócić uwagę na fakt, że e-mail z Wrocławia został wysłany zaraz po godzinie 15.00 tak, aby został odczytany z jednodniowym opóźnieniem (co zostawimy bez komentarza).

( Załącznik - Zarządzenie nr 23/P/2019 Pełnomocnika ZG PZW --> KLIKNIJ )

Jest nam bardzo przykro, że współpracujący Okręg we Wrocławiu a teraz jego Pełnomocnik zaprzepaścili dwuletnią wzorową współpracę.

Szkoda, że rzecznik prasowy Okręgu Wrocław umieszczając wpis w portalu PZW – prezentacji okręgowej O. Wrocław w dniu 17.12.2019 r. podaje ćwierć prawdy i całą winę za zaistniałą sytuację zrzuca na sąsiednie okręgi. Pan rzecznik opisał pewne fakty pomijając istotne szczegóły tak, aby przedstawić swoją stronę w korzystnym świetle i jako przychylną dla wędkarzy ( patrz. Zarządzenie 23/P/2019r. z dnia 13.12.2019 r.) Przedstawione dokumenty pokazują prawdziwy obraz zaistniałego konfliktu i to, kto mieszał w garnku. Szkoda, bo przez taką politykę ucierpią jak zwykle Wędkarze naszych trzech okręgów. Najgorsze jest to, że od jakiegoś czasu panuje wśród pewnej grupy ludzi przekonanie, że jak jest dobrze to jest źle, bo dobrze nigdy być nie może.

 

 

 

 

 


Z wędkarskim pozdrowieniem,

Rzecznik Prasowy ZO PZW w Wałbrzychu – Henryk Pokrzywa.

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin