Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Historia koła

1980 - 1984
Głównym założycielem Koła PZW Wąsosz była grupa wędkarzy, na czele której stanął kolega Paruch Emil. To z ich inicjatywy doszło 23 września 1980r. do zebrania organizacyjnego w Urzędzie Gminy w Wąsoszu. W zebraniu uczestniczył Prezes Koła PZW z Góry Śląskiej kolega Erazm Pisiewicz, przedstawił on pracę Koła z Góry naświetlając takie sprawy jak:
- zarybianie wód;
- organizowanie zawodów wędkarskich;
- ochrona środowiska.

Na zebraniu tym powołano do życia pierwszy Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną i Sąd Organizacyjny.
W skład Zarządu weszli:
Prezes-Paruch Emil 
v-ce Prezes - Sowa Zdzisław 
Sekretarz - Skibniewski Wiesław
Skarbnik - Giluń Kazimierz 
Gospodarz - Wójcik Henryk 
Kapitan Sportowy - Hrycaj Andrzej 
Członek Zarządu - Wolak Czesław 

Do Komisji Rewizyjnej powołano:
Przewodniczący - Kowalczuk Edward 
Członek - Bojek Wojciech 
Członek - Zgierski Jan 

W Sądzie Koleżeńskim zaczęli pracować:
Przewodniczący - Ciesielski Józef 
Sekretarz - Gołębiowski Kazimierz  
Członek - Zgierski Andrzej 
Członek - Horbowy Kazimierz 
Członek - Rutkowski Zenon

1985 -1988
Prezesem Zarządu został ponownie Paruch Emil, który będzie współpracował z następującymi osobami wybranymi przez członków Koła. I tak:
V - ce Przezes - Kosarzewski Jan
Sekretarz - Aleksandrów Ryszard
Skarbnik - Giluń Kazimierz
Gospodarz - Horbowy Antoni
Kapitan Sportowy - Rybczyk Romuald
Członek - Kumaszka Czesław

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący - Strojny Krzysztof
Członek - Kowalczuk Edward
Członek - Gromadziński Florian

Sąd Organizacyjny pracował w składzie:
Przewodniczący - Konieczny Marian
Członek - Kulik Florian
Członek - Rozwadowski Tadeusz
Członek - Birk Mirosław
Członek - Karbowiak Piotr

1989 – 1992
Powołano nowe władze Koła PZW Wąsosz. W skład Zarządu weszli koledzy:
Prezes - Paruch Emil  
Z-ca Prezesa - Ciesielski Józef 
Sekretarz - Aleksandrów Ryszard 
Skarbnik - Giluń Kazimierz 
Gospodarz - Hrycaj Andrzej 
Kapitan Sportowy - Rybczyk Romuald 
Członek - Jęcek Stanisław

1993 – 1996
Powołano nowe władze Koła PZW Wąsosz. W skład Zarządu weszli koledzy:
Prezes Koła - Giluń Kazimierz
V-ce Prezes - Rybczyk Romuald
Sekretarz - Olczyk Kazimierz
Skarbnik - Hrycaj Andrzej
Gospodarz - Kosarzewski Jan
Kapitan Sportowy - Strojny Krzysztof
Członek Zarządu - Nowaczyk Franciszek

1997 – 1999
Zarząd Koła PZW Wąsosz:
Prezes - Rybczyk Romuald
Skarbnik - Hrycaj Andrzej
Sekretarz - Żarnowski Mieczysław
Gospodarz - Paruch Bogusław
Kapitan Sportowy - Karliński Jerzy
Członek - Wolak Czesław

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Tomski Piotr
Członek - Jęcek Stanisław
Członek - Stasiak Tadeusz

Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący - Szkatuła Mirosław
Członek - Skrzypczak Roman
Członek - Kędzierski Krzysztof

1999-2000
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła – Romuald Rybczyk
Skarbnik – Andrzej Hrycaj 
Sekretarz – Kazimierz Giluń
Gospodarz – Lesław Błoński
Kapitan – Jerzy Karliński
Członek – Czesław Wolak

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Tomski Piotr
Członek – Stanisław Jęcek
Czałonek – Tadeusz Stasiak

Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący – Mirosław Szkatuła
Członek – Roman Skrzypczak
Członek – Krzysztof Kędzierski

2000 -2002
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła – Romuald Rybczyk
Skarbnik – Andrzej Hrycaj 
Sekretarz – Kazimierz Giluń
Gospodarz – Krzysztof Strojny
Kapitan Sportowy – Jerzy Karliński
Członek Zarządu – Czesław Wolak

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Tomski Piotr
Członek – Stanisław Jęcek
Członek – Tadeusz Stasiak

Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący – Mieczysław Orłowski
Członek – Krzysztof Kukuła
Członek – Jan Kosarzewski

2002 -2003
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła – Romuald Rybczyk
Skarbnik – Andrzej Wołowski
Sekretarz – Edward Kowalczuk
Gospodarz – Stanisław Jęcek
Kapitan Sportowy – Piotr Dzendzeluk
Członek Zarządu – Jerzy Karliński
Członek Zarządu- Hrycaj Andrzej
Członek Zarządu- Kosarzewski Jan

Komisję Rewizyjną:
Przewodniczący – Piotr Tomski
Członek – Bogdan Gęsicki
Członek – Dariusz Ptak

oraz Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący – Paweł Niedźwiedź
Członek – Stefan Olejnik
Członek – Andrzej Stark

2003 - 2004
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła – Romuald Rybczyk
Skarbnik – Jan Kosarzewski
Sekretarz – Edward Kowalczuk
Gospodarz – Stanisław Jęcek
Kapitan Sportowy – Piotr Dzendzeluk
Członek Zarządu – Jerzy Karliński
Członek Zarządu - Hrycaj Andrzej
Członek Zarządu - Wołowski Andrzej

Komisję Rewizyjną:
Przewodniczący – Piotr Tomski
Członek – Bogdan Gęsicki
Członek – Dariusz Ptak

oraz Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący – Paweł Niedźwiedź
Członek – Stefan Olejnik
Członek – Andrzej Stark

2004 - 2005
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła – Romuald Rybczyk
Skarbnik – Jan Kosarzewski
Sekretarz – Andrzej Hrycaj
Gospodarz – Stanisław Jęcek
Kapitan Sportowy – Piotr Dzendzeluk
Członek Zarządu – Jerzy Karliński
Członek Zarządu - Wołowski Andrzej

Komisję Rewizyjną:
Przewodniczący – Piotr Tomski
Członek – Bogdan Gęsicki
Członek – Dariusz Ptak

oraz Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący – Paweł Niedźwiedź
Członek – Stefan Olejnik
Członek – Andrzej Stark

 2005-2006
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła – Romuald Rybczyk
Skarbnik – Jan Kosarzewski
Sekretarz – Kazimierz Giluń
Gospodarz – Andrzej Wołowski
Kapitan Sportowy – Sebastien Nikiel
Członek Zarządu – Andrzej Hrycaj
Członek Zarządu - Stanisław Jęcek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Piotr Tomski
Członek – Dariusz Ptak
Członek – Krzysztof Giwojno

oraz Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący – Krzysztof Strojny
Członek – Bogdan Kulig
Członek – Tadeusz Stasiak

2007-2008
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła – Romuald Rybczyk
Skarbnik – Jan Kosarzewski
Sekretarz – Kazimierz Giluń
Gospodarz – Wołowski Andrzej
Kapitan sportowy - Sebastian Nikiel
Członek – Andrzej Hrycaj
Członek – Stanisław Jęcek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Paweł Niedźwiedź
Członek – Dariusz Ptak
Członek – Krzysztof Giwojno

Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący – Krzysztof Strojny
Członek – Bogdan Kulig
Członek – Tadeusz Stasiak

2008 -2009
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła - Romuald Rybczyk
Skarbnik - Jan Kosarzewski
Sekretarz - Kazimierz Giluń
Gospodarz - Andrzej Wołowski
Kapitan sportowy - Sebastian Nikiel
Członek - Andrzej Hrycaj
Członek - Stanisław Jęcek
Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 5 stycznia 2008 r. wybrano dodatkowo 2 członków zarządu tj. kol. Kaczmarek Zbigniew oraz kol. Krzysztofa Nowickiego.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Paweł Niedźwiedź
Członek - Dariusz Ptak
Członek - Krzysztof Giwojno

Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący - Krzysztof Strojny
Członek - Bogdan Kulig
Członek - Tadeusz Stasiak

 

2009 -2012
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła - Romuald Rybczyk 
Skarbnik - Jan Kosarzewski 
Sekretarz - Kazimierz Giluń (od 2011 - Paweł Niedźwiedź)
Gospodarz - Zbigniew Kaczmarek 
Kapitan sportowy - Andrzej Wołowski
Członek - Andrzej Hrycaj 
Członek - Paweł Niedźwiedź

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Marek Broczkowski
Sekretarz - Stanisław Jęcek
Członek - Dariusz Ptak

Sąd Organizacyjny:
Przewodniczący - Gromadziński Andrzej
Sekretarz - Kosarzewski Stanisław
Członek - Nowicki Krzysztof

2012 -2016
Zarząd Koła pracował w następującym składzie:
Prezes Koła - Romuald Rybczyk 
Skarbnik - Jan Kosarzewski 
Sekretarz - Paweł Niedźwiedź
Gospodarz - Krzysztof Giwojno
Kapitan sportowy - Andrzej Wołowski
Członek - Marek Giwojno

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jak często wypuszczasz złowione ryby:
zawsze
często
od czasu do czasu
bardzo rzadko
nigdy
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin