Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Sejmowe życzenia dla rybaków i wędkarzy

Aktualności | 2013-06-24 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Po raz trzeci, z okazji Dnia Rybaka, w sali kolumnowej Sejmu RP 20 czerwca spotkali się przedstawiciele środowiska rybackiego i reprezentanci wędkarzy z całej Polski. Organizatorem konferencji ,,Rybactwo i wędkarstwo – stan obecny i przyszłość’’ była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych z Torunia, której przewodniczy prezes ZO PZW w Toruniu kol. Mirosław Purzycki.

 

Uczestników konferencji przywitała w gmachu Sejmu RP marszałek Ewa Kopacz, przekazując wszystkim rybakom i wędkarzom życzenia pomyślnych połowów w rybnych i czystych łowiskach. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał sekretarz stanu w MRiRW, wiceminister Kazimierz Plocke, a następnie przewodnictwo obradom objęli kol. Mirosław Purzycki oraz Marek Ferlin, prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

 

W trakcie konferencji wystąpili przedstawiciele organizacji i instytucji rybackich oraz związków wędkarskich, m.in. prof. dr hab. Bogusław Zdanowski dyr. IRŚ w Olsztynie, dr hab. inż. Iwona Psuty, prof. Morskiego Instytutu Rybackiego, Jerzy Safader, prezes  Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, dr Janusz Wrona, Tomasz Nawrocki z Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stanowisko Polskiego Związku Wędkarskiego dotyczące tematyki konferencji przedstawili: kol. kol. Eugeniusz Grabowski, prezes ZG PZW (w załączeniu), Stanisław Lisak, prezes ZO PZW w Gdańsku w sprawach rozwoju wędkarstwa morskiego oraz gospodarki rybackiej w rzekach pomorskich oraz Zbigniew Bedyński, prezes Okręgu Mazowieckiego PZW w sprawach skutków nadmiernej presji kormoranów oraz proponowanych metod jej ograniczenia. W dyskusji podkreślono bardzo korzystną dla rybactwa śródlądowego i zwalczania kłusownictwa propozycję nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym, przyjętą tego samego dnia w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP, a także wskazano na potrzebę dalszego umocnienia działalności lokalnych grup rybackich, zwiększenia naboru na kierunki ichtiologiczne wyższych uczelni, a także na efekty i korzyści z przyjęcia strategii ,,Karp 2020’’ opracowaną na rzecz LGR południowej Polski przez naukowców z SGGW w Warszawie.

 

Na zakończenie konferencji wystąpił min. K. Plocke, który przedstawił kierunki zmian w dotychczasowej wspólnotowej polityce rybackiej oraz sposobach jej finansowania w nowej perspektywie finansowej UE, a także w Polsce. Jak stwierdził min. K. Plocke w nowych zasadach przyznawania środków unijnych na rybactwo znajdzie się o wiele więcej możliwości finansowania rozwoju wędkarstwa, jako rekreacyjnego i pro turystycznego połowu ryb w wodach śródlądowych.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW

fot. Antoni Kustusz

Poleć znajomemu

Zdjęcia