Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Delegacja PZW w Ministerstwie Środowiska

Aktualności | 2014-03-03 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska, 26 lutego 2014 r., przedstawiciele użytkowników rybackich odnieśli się do nowych przepisów regulujących kwestie przedłużania umów na obwody rybackie oraz do wydanych na podstawie tych przepisów decyzji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Stronę rządową reprezentowali: wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, dyrektor Janusz Wrona (Departament Rybołówstwa MRiRW) oraz prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Witold Sumisławski. Użytkowników rybackich reprezentowali: prezes ZG PZW Dionizy Ziemiecki i członek ZG ds. kontaktów z rządem i parlamentem Mirosław Purzycki, prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego, oraz wiceprezes Związku Producentów Ryb.

 

Celem spotkania było omówienie wniosków zawartych w piśmie skierowanym do prezesa KZGW Witolda Sumisławskiego przez wcześniej wymienione organizacje. Wnioski te dotyczyły mało klarownej procedury w sprawie przedłużania umów na obwody rybackie, zaproponowanej przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej i ustalonego przez KZGW „Trybu postępowania przy korzystaniu z prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania na dalszy okres – art. 4 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym”.

 

Po wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez przedstawicieli PZW, PTR oraz ZPR, wiceminister Stanisław Gawłowski powołał dwie komisje. Pierwszą do rozpatrzenia i opracowania spornych kwestii, która przedstawi wyniki swojej pracy w ciągu najbliższych 3 tygodni. W jej skład weszli przedstawiciel ministerstwa, KZGW i RZGW oraz PZW, PTR i ZPR. Drugą do monitorowania wszystkich spraw związanych z omawianymi zagadnieniami, w tym procedur stosowanych przez RZGW. W skład Komisji weszli przedstawiciel Ministerstwa, KZGW oraz PZW.

 

Podczas spotkania z wiceministrem Stanisławem Gawłowskim prezes ZG PZW Dionizy Ziemiecki poruszył temat strat powodowanych przez kormorany. Strony ustaliły, że spotkanie poświęcone tej sprawie odbędzie się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PZW.     

 

Rzecznik prasowy ZG PZW

Poleć znajomemu