Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Powstał parlamentarny zespół ds. wędkarstwa

Komunikaty | 2012-07-23 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Zarząd Główny PZW informuje, iż z wielką satysfakcją przyjmuje informację, iż 15 czerwca br. powstał parlamentarny Zespół ds. wędkarstwa. Traktujemy to wydarzenie, jako ważną inicjatywę posłów i senatorów RP na rzecz promocji i wspierania wędkarstwa w Polsce. Swój akces do pracy w zespole ds. wędkarstwa zgłosili parlamentarzyści VII kadencji Sejmu RP : http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOLY&NrKadencji=7"> ... więcej

Zagrożona wędrówka troci i łososi w Parsęcie

Aktualności | 2012-07-16 | Publikujący: Koło Miejskie PZW w Kołobrzegu

Nad Parsętą jest wiele miejsc, które upodobali sobie kłusownicy. Znają je doskonale często bywający nad wodą wędkarze. Wiedzą o nich również strażnicy społeczni, ściągający siatki przede wszystkim w okresie ciągów tarłowych i samego tarła. Taka sytuacja panuje od lat i chyba trudno oczekiwać szczęśliwego dla wędkarstwa końca. O ile można wytłumaczyć trudności z szybkim dotarciem w odludne miejsca spowodowane brakiem sprzętu, ludzi i pieniędzy na paliwo, to nie można przejść obojętnie obok problemu związanego z nielegalnym połowem ...... więcej

KOLEJNE DWIE UMOWY Z DOTACJI UNIJNYCH PODPISANE

Aktualności | 2012-07-16 | Publikujący: Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu13 lipca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się podpisanie kolejnychumów o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej 4 - Zróżnicowany rozwój obszarów zależnych od rybactwa "Po Ryby 2007 - 2013". W imeniu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. umowy podpisali: Prezes - Marian Ludwikowski, Sekretarz - Halina Małecka w imieniu Samorządu Województwa Lubuskiego umowę podpisali: Członek zarządu - Romuald Kreń, Członek Zarządu - Stanisław ...... więcej

Użytkownik Rybacki - Nowa Rzeczywistość

W dniach 19-21 marca 2008 roku odbyła się zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego konferencja naukowa pt. „Użytkownik Rybacki – Nowa Rzeczywistość. Ocena przekształceń w rybactwie w wyniku konkursów na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich”. pod patronatem Marszałka Sejmu RP Pana Bronisław Komorowskiego. Potrzeba zorganizowania konferencji wyniła z faktu, że Polski Związek Wędkarski, który gospodaruje obecnie na 220 tys. ha wód jest największym użytkownikiem rybackim w Polsce i beneficjentem ...... więcej

Gdy wędkarz znajdzie sieci rybackie…..

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu informuje, że wędkarz, jak również Strażnik Społecznej Straży Rybackiej, gdy zauważy sieci rybackie w wodzie, nie może ich podejmować. Należy skontaktować się jak najszybciej z pracownikami Okręgu, Andrzejem Krawczykiem, tel. 604596509, Adamem Podgórnym 604440595 lub z Państwową Strażą Rybacką, tel. 77/4425971, Policją, tel. 112. Dopiero po uzyskaniu zgody (wskazówek), można podjąć działania. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń i samowolne działania mogą skutkować podejrzeniem o ...... więcej

PZW wspiera kampanię na rzecz zwrotu ichtiologicznych znaczków

Aktualności | 2012-03-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez odtwarzanie zagrożonych populacji ryb, rewitalizacji naturalnych siedlisk i organizmów związanych ze środowiskiem wodnym jest ważnym czynnikiem zachowania tożsamości, tradycji i kultury Kaszub Północnych. Wielowiekowa tradycja rybołówstwa pozwalała zachować atrakcyjność regionu nie tylko pod względem gospodarczym, ale także turystycznym. Istnieje zatem silna pilna potrzeba wdrażania ekosystemowego podejścia do eksploatacji zasobów wodnych regionu i uświadomienie głównym interesariuszom ...... więcej

Rusza kampania „Kłusownicy w sieci”

Aktualności | 2011-12-01 | Publikujący: Okręg Mazowiecki PZW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął finansowanie programu edukacyjnego pt. „Kłusownicy w sieci", kierowanego do mieszkańców województwa mazowieckiego. Inicjatorem programu jest Okręg Mazowiecki PZW. http://www.klusownicy-w-sieci.pl/" target="_blank... więcej

Zostań ichtiologiem

Aktualności | 2011-11-30 | Publikujący: Okręg Mazowiecki PZW

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Jest to wydział, który jako pierwszy w Polsce (od 1951 roku) i nieprzerwanie do dzisiaj kształci kadry dla potrzeb rybactwa śródlądowego. Program studiów jest bardzo urozmaicony - od zagadnień biologii, biotechnologii, genetyki i ekologii po zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne. Serdecznie polecamy wszystkim młodym pasjonatom wędkarstwa studia na tym wydziale.... więcej

NIK o dostępie do jezior

Aktualności | 2011-11-21 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Bezprawne zagradzanie dostępu do brzegów jezior przez właścicieli prywatnych posesji jest coraz powszechniejsze. Zdarza się, że zajmują oni również atrakcyjne grunty Skarbu Państwa, które przylegają do akwenu. Choć powiększanie tym sposobem posiadłości i wydzielanie prywatnych plaż narusza prawa obywateli, pozostaje bezkarne - głównie z powodu słabości iopieszałości urzędników. Aby zagwarantować swobodny dostęp do zbiorników wodnych, prawo zabrania grodzenia plaż i brzegów - wszelkie ogrodzenia muszą kończyć ...... więcej

Rybactwo wymaga skoordynowanej pomocy

Aktualności | 2011-10-14 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W COS Spała, 13 10. zakończyła sie konferencja PZW ,,Rybacki użytkownik – kondycja polskiego rybactwa śródladowego, zagrożenia, uwagi i wnioski'. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele zwiazków wędkarskich z Czech, Niemiec DAV) i Węgier, a także liczni pracownicy naukowi związani z rybactwem, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, RZGW, komendanci wojewódzcy PSRzb., cłonkowie władz i pracownicy biur ZO PZW odpowiedzialni za gospodarkę rybacko-wędkarską w Związku. W drugim dniu konferencji, która prowadzili profesorowie Ryszard ...... więcej

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasza sonda

Gdzie najczęściej łowisz?
Możesz dodać komentarz.
głównie na pobliskim łowisku
na kilku łowiskach okręgu
na łowiskach z porozumień międzyokręgowych
na terenie całego kraju
poza granicami Polski
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin