Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Strona Główna Koła

komunikat koła zarzad koła nowe video  rejon VI o nas

 

        👉  Więcej Aktualności                 👉  Komunikaty                  👉 Wyniki zawodów

 

 

Opłaty członkowskie na rok 2021

Siedzibia koła ul. Bracka 14

 

                                              

👉 od dnia 4 maja składki członkowskie można opłacić

 po uzgodnieniu terminu na telefon  

 

- proszę o kontakt  662-094-304 Sekretarz Koła 

    

👉 Dodatkowy termin

w dniu 26.05.2020 r. (środa)

od 14.00 do 15.00

               

                                                                            👉  Przyjmowanie Opłat 2021


 

👉 Komisja Egzaminacyjna Kart Wędkarskich

 po uzgodnieniu terminu na telefon   662-094-304


📢  Jednocześnie przypominamy, że przy  przyjmowaniu opłat, przeprowadeniu egzaminów na kartę wędkarską w siedzibie koła należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. 


 

 

 

  📢  Komunikat w sprawie zawodów 

Zawody Mistrzostwa Koła odbędą się w dniu 16.05.2021 r.

 zbiórka o 7.00  - proszę przestrzegać obostrzeń  

 

Po przeanalizowaniu aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 marca 2021 r. z późn. zmianami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Zarząd Okręgu PZW w Katowicach po rekomendacji Głównego Kapitanatu Sportowego z 4 maja 2021 r, zezwala od 8 maja 2021 r. na organizację zawodów wędkarskich na poziomie okręgowym a także przez koła i kluby będące jednostkami terenowymi Okręgu PZW w Katowicach, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów w/w Rozporządzenia a także przedstawionych poniżej zasad:

 

Ponieważ § 26 Rozporządzenia zezwala na zgromadzenia max. do 5 osób, podczas całych zawodów nie może nastąpić sytuacja która spowoduje przepis ten zostanie złamany, dlatego:

 

- wszystkie losowania (sektorów, nr startowych, nr stanowisk, nr łodzi) muszą być przeprowadzane zdalnie, a o wynikach losowania zawodnicy muszą być powiadomieni w taki sposób aby przyjeżdżając na teren zawodów mogli od razu udać się na swoje stanowisko lub do swojej łodzi. Proponujemy, dla większej permanentności tego procesu, przeprowadzać transmisję internetową z losowań poprzez media społecznościowe takie jak np.: YouTube, Facebook, WhatsApp lub inne.

 

- podczas ważenia ryb uczestniczą jedynie zainteresowany zawodnik (lub jego przedstawiciel) oraz komisja sędziowska (max. 2 sędziów);

 

- do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie zawodnicy którzy zajęli pierwsze trzy miejsca (w zawodach teamowych lub drużynowych – po jednym przedstawicielu teamu lub drużyny);

 

- komisja sędziowska powinna składać się z liczby wymaganej przepisami, ale w biurze zawodów mogą przebywać tylko sędzia główny i sędzia sekretarz. Sędziowie sektorowi i stanowiskowi powinni od razu udać się na swoje sektory i przebywać tam do końca zawodów;

 

-w biurze zawodów muszą znajdować się środki do dezynfekcji rąk;

 

- zgodnie z § 25 Rozporządzenia, podczas zawodów wszystkich uczestników obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i usta;

 

- podczas przemieszczania się, ważenia (mierzenia) ryb i podczas nagradzania zwycięzców obowiązuje bezwzględna zasada utrzymania między uczestnikami odległości min. 1,5 m;

 

- szerokość stanowisk musi być zgodna z zapisami Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego dla poszczególnych dyscyplin.

 

Organizator powyższe zasady oraz sposób ich realizacji musi uwzględnić w komunikacie zawodów.

 

Organizator zawodów ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność przebiegu zawodów z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii oraz w/w zasadami.

 

                                                                 👉  Kalendarz Zawodów 2021

 

 

 

 

kom_sp.gif

📢 Okręgowy Kalendarz Imprez Sportowych 2021: aktualizacja 5.05.2021

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW w Katowicach, informuje, że w związku z możliwością rozgrywania zawodów wędkarskich od 8 maja 2021 r. podjęliśmy kroki do rozpoczęcia sezonu 2021 r. Ponieważ planowane do 8 maja 2021 r. zawody zostały odwołane lub przełożone………………..

 

 

kom_sp.gif

📢 Komunikat zawodów okręgowych na długi majowy weekend cz. 2

 

W związku z tym, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. DZ. U. poz. 748 utrzymał w mocy zapis § 9 ust 16a, oznacza  nadal obowiązuje zakaz organizacji zawodów wędkarskich. W związku z tym zaplanowane ……… 

 

 

Akcja sprzątania brzegów zbiornika Odra II nr 616 w Olzie (Gmina Gorzyce) 2021 

                                          

W sobotnie przedpołudnie dnia 24 kwietnia 2021 r. na obszarach miejscowości Olza położonego w Gminie Gorzyce wykonano prace porządkowe w ochronie środowiska. Po mimo pandemii Covid 16 przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów do prac przystąpiło 22 członków koła...........

  

 

kom_sp.gif

📢 Komunikat - Obecne przepisy nie pozwalają na organizację zawodów wędkarskich


W związku z licznymi zapytaniami w sprawie organizacji zawodów wędkarskich informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2021r. w sprawie;  Ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w  związku z  wystąpieniem  stanu epidemii zabronione jest ........

  

 

komunikat.gif

📢 Komunikat w sprawie: zwołania walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych Kół PZW

 

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 262/IX/2020 r. z dnia 19.09.2020 r. ZG PZW w sprawie: zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych do walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych kół PZW – kampania wyborcza rozpocznie się......

  

 ● Jubileuszowy Aktyw Koła 2020

 

W sobotę 5 października 2012 r. z okazji Jubileuszu 40-lecia koła 110 1-go Maja odbyło się spotkanie działaczy Aktywu Koła i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Okręgu PZW w Katowicach kol. Mirosław Iwański……….

 

 
  

  

 

 ● Zarybienia w 2020 roku zbiornika Odra II 616

 

Zarząd Koła PZW 110 1-go Maja informuje, że w 2020 roku zostało przeprowadzone zarybienie zbiornika Odra II nr 616 w miejscowości Olza gmina Gorzyce. Do zbiornika wpuszczono

kilka gatunków ryb……………


 

  

 ● Rozegrano zawody całodobowe parami 2020

 

W roku jubileuszowym z okazji 40-lecia Koła 110 1-Maja z soboty na niedzielę w dniach 21/22 sierpnia 2020 r. na zbiorniku

Odra II 616 w miejscowości Olza gminy Gorzyce rozegrano towarzyskie zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej Całodobowe Parami. Sędziowali………..

 

 
 

 

 ● Jubileuszowe zawody wędkarskie 40-lecia Koła PZW 110 1-go Maja

 

W niedziele 2 sierpnia 2020 r. na zbiorniku Odra II 616 w Olzie odbyła  się impreza z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności naszego koła, świętowano również 70-lecie Polskiego Związku Wędkarskiego. Zaproszonych gości  reprezentował Prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Sędziowali kol. Bogdan Binek, Tomasz Koralewski, Jan Zorębik...............

 

  

 

 Rozegrano zawody o Puchar Zarządu Koła 2020


W niedzielę dnia 15 sierpnia 2020 r. na zbiorniku Odra II 616 w Olzie rozegrano zawody wędkarskie o Puchar Zarządu Koła. Zawody w dyscyplinie spławikowej rozegrano w jedno czterogodzinnej turze w dwóch kategoriach wiekowych Senior i Junior. W zawodach uczestniczyło 13 osób w tym 3 juniorów.............

 

  

 

 Rozegrano Zawody Spławikowe Lato 2020


W niedzielne przedpołudnie dnia 19.07.2020 r. na zbiorniku Odra II nr 616 w miejscowosci Olza rozegrano pierwsze w tym roku zawody wędkarskie „Lato 2020”. Zawody zaliczane do Grand Prix Koła w dyscyplinie spławikowej przeprowadzono w jedno czterogodzinnej turze w dwóch kategoriach wiekowych, senior, junior. Sędziowali Tomasz Koralewski, Jan Zorembik..........

 

  

 

 Zarybienie węgorzem Odra II 616 w Olzie - 2020


Wczesnym rankiem w dniu 29 czerwca 2020 r. wykonano zarybienie zbiornika Odra II 616 w miejscowości Olza położonego w gminie Gorzyce. Wpuszczono 30 kg węgorzy obsadowego około 235 sztuk. przeciętna długość węgorzy wyniosła 30-35 cm. Materiał zarybieniowy.....

 

  

 

Wędkarze Wsparli Finansowo 

Szpital Zakaźny w Raciborzu

 

 

Wsparcie finansowe dla jednoimiennego szpitala zakaźnego w Raciborzu

 

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w imieniu wędkarzy zrzeszonych w naszym okręgu, świadomy trudności jaka toczy się od marca 2020 r. w walce z pandemią  koronawirusa zdecydowaliśmy się w poczuciu solidarności przekazać kwotę 20 000,00 zł na rzecz jednoimiennego szpitala zakaźnego w Raciborzu. Do wsparcia dołączyło się koło PZW nr 110  1-go Maja w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 500 zł co w sumie pomoc ta zamknęła się w kwocie 20 500,00 zł………Wsparcie finansowe dla jednoimiennego szpitala zakaźnego w Raciborzu ............

 

 

 

 

 

 Walne zebranie sprawozdawcze Koła PZW 110 1-go Maja


Zebranie odbyło się w Wodzisławiu Śl dnia 01.12.2019 r. o  godzinie 10:25 w drugim terminie świetlica KS Wicher Wilchwy przy ul. Jastrzębska 175 A,  44-300 Wodzisław Śl. Obrady otworzył prezes koła kol. Jarosław Pawlak witając przybyłych członków. Wybrano jednogłośnie jako Przewodniczącego ...........

 

 

 Zarybienia w 2019 roku zbiornika Odra II 616


W 2019 roku  wykonano zarybienie zbiornika Odra II nr 616 w miejscowości Olza. Do zbiornika wpuszczono kilka gatunków ryb,: 10 000 szt narybku letniego Sandacza, 2 tony 910 kg Karpa, 435 kg Lina, 650 kg Karasia. Łącznie wpuszczono 3 tony 995 kg ryb. Tegoroczne zarybienie przeprowadzono w 6 etapach w następujących terminach:...............

 

 

  Więcej Aktualności

 

 

 https://www.facebook.com/pzw110/

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o naszej stronie
Super
Dobra
Mogła być lepsza
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin

Zdjęcia z galerii