Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

2018

 

UCHWAŁA NR 66

ZO PZW we Wrocławiu z dnia 19.02.2018r.

W sprawie: przyjęcia budżetu Okręgu PZW we Wrocławiu na 2018 rok

na podstawie § 47 ust. 7 Statutu PZW z dnia 31.08.2017r.

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu uchwala:

§1

Zatwierdza budżet Okręgu PZW we Wrocławiu na rok 2018 ujęty w następujących dokumentach:

1.   Plan przychodów Statutowych w 2018 r. – druk PF-1

2.   Plan zatrudnienia i płac na 2018 r. – druk PF-2

3.   Preliminarz budżetowy PZW na 2018 r. – druk PF-3

4.   Preliminarz wydatków Statutowych na 2018 r. – druk PF-3a

5.   Plan przepływów środków pieniężnych na rok 2018 – druk PF-4

§2

W składzie budżetu zawarte są:

1.   Plan wpływów ze sprzedaży składek

2.    Plan przychodów i kosztów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium ZO i Dyrektorowi biura ZO.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2018r.

Uchwała nr 69/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2017r.

W sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza uchwały Prezydium:

Uchwałę nr 69/Prez./2018 w sprawie: uchylenia uchwały nr 51/ZO/2017 z dnia 13.XI.2017r. oraz ustalenia nowego podziału składki członkowskiej.  

Uchwałę nr 70/Prez./2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu FPK.

Uchwałę nr 71/Prez./2018 w sprawie: opłat za korzystanie ze stanicy wędkarskiej „Mietków” w Borzygniewie. 

Uchwałę nr 72/Prez./2018 w sprawie: likwidacji kontenerów na nieczystości rozmieszczonymi nad brzegami zbiornika Mietków. 

Uchwałę nr 73/Prez./2018 w sprawie: rozwiązania Koła nr 92 przy WKTS.

Uchwałę nr 74/Prez./2018 w sprawie: dofinansowania dla Koła PZW „Astra”.

Uchwałę nr 75/Prez./2018 w sprawie: wniosku Koła PZW ”Zacisze” o dofinansowanie.

Uchwałę nr 76/Prez./2018 w sprawie: dotacji z okazji jubileuszu 65-lecia Koła PZW Oleśnica.

Uchwałę nr 77/Prez./2018 w sprawie: nadania uprawnień Instruktora Szkolenia Młodzieży PZW.

Uchwałę nr 78/Prez./2018 w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Spławikowych Mistrzostw Świata Kobiet.

Uchwałę nr 79/Prez./2018 w sprawie: uzupełnienia składu ZO.

Uchwała nr 70/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2017r.

W sprawie: zatwierdzenia regulaminu Komisji ds. Młodzieży.

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów zatwierdza regulamin Komisji ds. Młodzieży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 71/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2017r.

W sprawie: zatwierdzenia składu Komisji ds. Młodzieży.

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów zatwierdza skład Komisji ds. Młodzieży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 72/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2017r.

W sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO z dnia 19.02.2018r.:

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza uchwały Prezydium ZO nr 85 i 86 dotyczące wędkowania i organizowania zawodów przy ul. Zawalnej w związku z Mistrzostwami Świata Kobiet.

§ 2

                                       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                      

Uchwała nr 73/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2017r.

W sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO z dnia 19.02.2018r.:

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza uchwały Prezydium ZO:

nr 80 dotyczącą wpisywania daty i numeru łowiska przed rozpoczęciem wędkowania,

 nr 82 dotyczącą przyznania kołu Twardogóra 2 tys. zł. 2000 zł. na zakup kosy i piły spalinowej,

nr 83 dotyczącą przyznania 35 tys. zł. na remont tzw. „łowisk” w OZ Szczodre,

nr 84 dotyczącą przyznania kołu Czarna Łacha 9 tys. zł. na remont tamy i drogi dojazdowej do akwenu „Czarna Łacha”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 74/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2017r.

W sprawie: Przekazania akwenów w zarząd Kół.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przekazuje na wyłączne użytkowanie zb. „Kajaki” w Środzie Śląskiej dla Koła Sazan Środa Śląska, a mniejszy akwen w Zajączkowie dla Koła Oborniki Śląskie od dnia 01.01.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 75/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2017r.

W sprawie: zakazu zabierania amura.

§ 1

Zarząd Okręgu większością głosów wprowadza zakaz zabierania amura z glinianek w Wołowie do końca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 76/ZO/2017

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2017r.

W sprawie: zatwierdzenia składu osobowego komisji egzaminacyjnej przy BZO.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza dołączenie Kol. Kazimierza Woźnicy do komisji egzaminacyjnej przy BZO.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 78/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: rozwiązania Koła Stanica Mietków.

§ 1

Na podstawie § 47 pkt 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. i § 1 pkt 2.1 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW Zarząd Okręgu, jednogłośnie rozwiązuje Koło Stanica Mietków w zawiązku z brakiem realizowania celów i zadań statutowych.

§ 2

Kartoteki, oraz wszelkie środki trwałe zostaną przekazane do Koła Bystrzyca Mietków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 79/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: rozwiązania  Koła Atlantis

§ 1

Na podstawie § 47 pkt 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. i § 1 pkt 2.1 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW  Zarząd Okręgu jednogłośnie rozwiązuje Koło Atlantis w zawiązku z brakiem realizowania celów i zadań statutowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 80/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: rozwiązania Koła Jordanów.

§ 1

Na podstawie § 47 pkt 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. i § 1 pkt. 2.1 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW Zarząd Okręgu jednogłośnie rozwiązuje Koło Jordanów w zawiązku z brakiem realizowania celów statutowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 81/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: zawieszenia Zarządu Koła PZW Dolpasz Skokowa.

§ 1

Na podstawie Statutu § 20 pkt 8 i pkt 9 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu jednogłośnie zawiesza Zarząd Koła Dolpasz Skokowa na 3 miesiące tj. do dnia 16.07.2018r. oraz powołuje Pełnomocnika Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w osobie Kol. Franciszka Kosteckiego udzielając mu pełnomocnictwa do pełnienia funkcji Zarządu Koła PZW „Dolpasz” Skokowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 82/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: remontów łowisk na stawach w OZ PZW Szczodre.

§ 1

Na podstawie § 47 pkt 15 i 22 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza remont łowisk na stawach w OZ PZW Szczodre.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 83/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: zakupu kosiarki skarpowej dla OZ Szczodre.

§ 1

Na podstawie § 47 pkt 15 i 22 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza zakup kosiarki skarpowej na potrzeby OZ Szczodre.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 84/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską.

§ 1

Zarząd Okręgu na podstawie § 47 pkt 30 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. jednogłośnie zatwierdza skład komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską Koła PZW nr 116 Kapitan.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 85/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: powołania instruktorów szkolenia młodzieży.

§ 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. jednogłośnie zatwierdza powołanie instruktorów szkolenia młodzieży:

Mirosław Górski

Łukasz Kuc

Krzysztof Strzałkowski

Tomasz Kanicki

Krzysztof Bielecki 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 86/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: nadania odznaczeń „wzorowy młody wędkarz”.

§ 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. jednogłośnie zatwierdza nadanie odznaczeń „wzorowy młody wędkarz” dla:

Michała Ibowicza

Filipa Nowackiego

Jakuba Mruk

Patryka Kalecińskiego

Adriana Kurzac

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 87/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia składu osobowego, oraz zmiana regulaminu Komisji ds. Młodzieży.

§ 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt 12 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. jednogłośnie zatwierdza skład osobowy oraz regulamin Komisji ds. Młodzieży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 88/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: powiększenia składu Zarządu Okręgu.

§ 1

Na podstawie § 20 pkt 1  Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu jednogłośnie powołuje  Michała Hyżego na nowego członka Zarządu Okręgu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 89/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

W sprawie: powołania rejonów.

§ 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. jednogłośnie powołuje 5 rejonów wraz z przydzieleniem opiekunów w osobach:

1.      Wiesław Kamiński

2.      Leszek Markiewicz

3.      Bernard Ożga

4.      Janusz Terlecki

5.      Karol Napora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 90/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS

§ 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu postanawia, zgodnie z upoważnieniem zawartym w treści § 47 pkt. 10 i 13 w zw. z § 7 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu z przeznaczeniem uzyskiwanych z tego tytułu dochodów na działalność statutową Okręgu PZW we Wrocławiu w zakresie wskazanym poniżej:

1)      Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (03.22.Z),

2)      Rybołówstwo w wodach śródlądowych (03.12.Z),

3)      Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),

4)      Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),

5)      Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z),

6)      Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),

7)      Pola kempingowe (włączając dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),

8)      Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),

9)      Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z).”

 

W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 członków Zarządu. Oddano 21 głosów ważnych z czego 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 91/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Prezydium ZO, oraz ZO.

§ 1

Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. jednogłośnie zatwierdza plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu oraz Zarządu Okręgu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 92/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską.

§ 1

Na podstawie § 47 pkt 30 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza skład komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską Koła nr 32 Fishing 24, Koła nr 10 Milicz, Koła nr 77 Góra Miasto, Koła nr 20 Środa Śląska.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR 93

Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręg we Wrocławiu

z dnia 16.04.2018 roku

w sprawie prowadzenia działalności pożytku publicznego

 

Na podstawie § 7 pkt 11, § 47 pkt 1 i 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1. Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu może prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie:

1)    upowszechniania sportu wędkarskiego,

2)    organizowanie zawodów w dyscyplinach wędkarskich w kraju, na zasadach obowiązujących w PZW,

3)    uczestnictwo w zawodach za granicą.

2. Działalność opisana w ust. 1 może być prowadzona jako działalność odpłatna bądź nieodpłatna.

 

§ 2

Całkowity dochód z tytułu działalności określonej w § 1 prowadzonej odpłatnie przeznacza się na cele statutowe Związku.

 

§ 3

Zapewnienie rachunkowego wyodrębnienie działalności opisanej w § 1 (w formie odpłatnej i nieodpłatnej) w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności,  powierza się Skarbnikowi Okręgu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 94/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza protokół nr 8 z dnia 16 kwietnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 95/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018r.

w sprawie: przyznania dotacji na remont drogi.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyznaje dotację na remont drogi dojazdowej do akwenu Wilczków w kwocie 4 tys. zł dla Koła PZW nr 12 Malczyce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 96/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską.

§ 1

Zarząd Okręgu na podstawie § 47 pkt 30 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. jednogłośnie zatwierdza skład komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską Koła PZW nr 12 Malczyce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Skład Komisji stanowi załącznik nr 1.

 

 

         Uchwała nr 97/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską.

§ 1

Zarząd Okręgu na podstawie § 47 pkt 30 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r. jednogłośnie zatwierdza skład komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską Koła PZW nr 84 Krokodyl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Skład Komisji stanowi załącznik nr 1.

 

 

Uchwała nr 98/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018r.

w sprawie: ufundowania pucharu.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie przyznaje 200 zł na zakup pucharu dla zwycięzcy zawodów Street Fishing 23.06.2018r. we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 99/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018r.

w sprawie: przyznania ryb.

§ 1

Zarząd Okręgu, przy 5 wstrzymujących i 6 przeciwnych głosów,  przyznaje 150 kg pstrąga tęczowego na zarybienie zb. w Kalinowej na lato z wędką w dniach 22-24.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 100/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2018r.

w sprawie: terminów składania rezerwacji na zawody.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie obliguje wszystkie Koła PZW do składania terminarzy zawodów na akwenach ogólnodostępnych corocznie od momentu opublikowania terminarza Okręgowego do 15 kwietnia na załączonych druku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wzór druku stanowi załącznik nr 2.

 

 

Uchwała nr 101/ZO/2018

W sprawie: udzielania pełnomocnictw.

§1

Na podstawie Statutu PZW § 47 p. 27 upoważnia się Prezesa ZO Kol. Bogusława Kisiela, Skarbnika ZO Kol. Karola Naporę, V-ce Prezesa ZO Kol. Janusza Terleckiego oraz Sekretarza ZO Kol. Dawida Radziemskiego do udzielania pełnomocnictw, w imieniu PZW Okręg we Wrocławiu, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Okręgu oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez Zarząd Okręgu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Uchwała nr 102/ZO/2018

        Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018r.

        w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia

                                           z dnia 18.06.2018r.

 

          Na podstawie & 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

 

                                                                   & 1                                                               Zarząd Okręgu  zatwierdza protokół z posiedzenia  ZO z dnia 18 czerwca 2018r.

                                            z naniesionymi poprawkami.

 

                                                                    & 2

                           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 Za                      14

 Przeciw              -

Wstrzymujący   -

 

 

Uchwała nr 103/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018r.

w sprawie: uchwały nr 100 Prezydium ZO

z dnia 16.07.2018r.

 

Na podstawie & 48 pkt. 2 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

 

& 1

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 100 z dnia 16.07.2018r. Prezydium ZO.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Za                        13

 Przeciw               -

 Wstrzymujący   1

 

 

 

Uchwała nr 104/ZO/2018

         Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018r.

               w sprawie: przyjęcia uchwały Prezydium ZO nr 102

                                            z dnia 16.07.2018r.       

 

            Na podstawie & 48 pkt. 2 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

 

                                                                    & 1                                                               Zarząd Okręgu zatwierdza uchwałę nr 102 z dnia 16.07.2018r. Prezydium ZO.

                                              

                                                                    & 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Za                     12

Przeciw               2

Wstrzymujący    -

 

 

 

Uchwała nr 105/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018r.

w sprawie: przyjęcia uchwał Prezydium ZO

z dnia 16.07.2018r.

 

Na podstawie & 48 pkt. 2 Statutu PZW z dnia15.03.2017r.

 

 

& 1

Zarząd Okręgu zatwierdza uchwały Prezydium ZO nr 103,104,105,

106,107,108,109 z dnia  16.07.2018r.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Za                         13

 Przeciw                -

 Wstrzymujący    1

 

 

 

Uchwała nr 106/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018r.

w sprawie: nagród rzeczowych dla zawodników za zajęcie II miejsca

w zawodach spławikowych.

 

Na podstawie & 47 pkt. 11 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

 

& 1

Zarząd Okręgu za promowanie naszego Okręgu poza granicami kraju i zajęcie II miejsca w  Mistrzostwach Czech Osób Niepełnosprawnych w wędkarstwie spławikowym rozegranych w dniach 19-20.05.2018r. przyznaje dwie nagrody rzeczowe o wartości

po 1000zł ( jeden tys.) dla kol. Marcina Łabędy i kol. Bartosza Korbana.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

  Za                    14

 Przeciw             -

Wstrzymujący  -

 

 

Uchwała nr 107/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2018r.

w sprawie: dofinansowania działalności statutowej                    Komisji d/s Młodzieży.

 

Na podstawie & 47 pkt. 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

 

& 1

Zarząd Okręgu przyznaje Komisji d/s Młodzieży kwotę 3000zł ( trzy tysiące)

na działalność statutową.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

  Za                      14

 Przeciw               -

 Wstrzymujący   -

 

 

Uchwała nr 108/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 09.08.2018r.

w sprawie: dofinansowania projektu konkursu o tematyce wędkarskiej dla młodzieży.

 

Na podstawie & 47 pkt. 17 i pkt. 18 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

 

& 1

Zarząd Okręgu przyznaje kwotę 2400zł ( dwa tysiące czterysta) na organizację konkursu o tematyce wędkarskiej.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

&  3

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

 Za                       14

 Przeciw               -

 Wstrzymujący   -

 

 

Uchwała nr 109/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 09.08.2018r.

w sprawie: dofinansowania obchodów 40-lecia

Koła PZW nr 24 w Twardogórze.

 

Na podstawie & 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia  15.03.2017r.

 

 

& 1

Zarząd Okręgu przyznaje kwotę 700zł (siedemset) na organizację obchodów

40-lecia Koła PZW nr 24 w Twardogórze.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

 

 Za                          13

 Przeciw                  -

 Wstrzymujący      1

 

 

 

Uchwała nr 110/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 09.08.2018r.

w sprawie: informacji dotyczących okoliczności działań kontrolnych GKR PZW.

 

Na podstawie & 47 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

 

& 1

Zarząd Okręgu obliguje dyrektora BZO do rozesłania informacji odnośnie kontroli GKR i okoliczności zawieszenia Prezydium ZO do wszystkich Okręgów PZW w Polsce oraz do wszystkich Kół w naszym Okręgu.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

 Za                        14

 Przeciw               -

 Wstrzymujący   -   

 

 

 

Uchwała nr 111/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 09.08 2018r.

w sprawie: planu pracy Zarządu Okręgu na czas zawieszenia

Prezydium ZO.

 

                   Na podstawie & 46 pkt.1 i & 47 pkt. 10 Statutu PZW          

                                               dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Zarząd Okręgu w okresie zawieszenia Prezydium ZO będzie odbywał posiedzenia raz w miesiącu.

 

& 2

Z tytułu udziału w posiedzeniach Członkom Zarządu Okręgu przysługiwać będzie

jedna dieta miesięcznie.

 

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

&4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

 Za                        14

 Przeciw                 -

 Wstrzymujący     -

 

 

 

 

Uchwała nr 112/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia

z dnia 09.08.2018r.

 

Na podstawie & 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

 

&  1

Zarząd Okręgu zatwierdza protokół z posiedzenia ZO z dnia  09.08.2018r.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Za                         13

Przeciw                 -

Wstrzymujący     -

 

 

          Sekretarz                                                                  Kierujący pracami  ZO

   Andrzej Świętach                                                              Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

Uchwała nr 113/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: zwolnienia z opłaty na zagospodarowanie i ochronę wód

zawodników biorących udział w zawodach GPX Polski w spławiku.

 

Na podstawie & 47 pkt. 10 oraz pkt. 16 Statutu PZW 

z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Zarząd Okręgu zwalnia uczestników zawodów spławikowych z cyklu GPX Polski

z opłaty okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w okresie 

od dnia 25.09.2018r. do dnia 07.10.2018r.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

Za                          13

Przeciw                 -

Wstrzymujący     -

 

 

       Sekretarz                                                                      Kierujący pracami ZO

Andrzej Świętach                                                                 Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

Uchwała nr 114/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: zakupu samochodu na potrzeby Ośrodka Zarybieniowego Szczodre.

 

Na podstawie & 47 pkt. pkt 13 i pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Zarząd Okręgu zatwierdza wniosek komisji ds. zagospodarowania wód na zakup samochodu wraz z przyczepą marki isuzu d-max na potrzeby działalności Ośrodka Zarybieniowego Szczodre, przeznaczając na ten cel kwotę 130 000.00zł. ( sto trzydzieści tys.).

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

 

Za                         13

Przeciw                -

Wstrzymujący    -

 

 

       Sekretarz                                                            Kierujący pracami ZO

Andrzej Świętach                                                      Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 115/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: zakupu stawu w Boguszycach.

 

Na podstawie & 47 pkt. 13 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Zarząd Okręgu wyraża wolę zakupu stawu w Boguszycach za kwotę

około 120000.00zł. ( sto dwadzieścia tys.).

 

 & 2

Transakcja zostanie sfinalizowana ze środków otrzymanych z dotacji

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „ Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach Priorytetu 2.

 

&3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 4

Uchwałę powierza się do wykonania dyrektorowi BZO.

 

 

Za                          12

Przeciw                -

Wstrzymujący    1

 

      Sekretarz                                                                          Kierujący pracami ZO

Andrzej Świętach                                                                   Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

 

Uchwała nr 116/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: użyczenia łodzi wędkarskich kołu nr 122 Astra Wrocław.

 

Na podstawie & 47 pkt. 10 i pkt. 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r

 

& 1

Zarząd Okręgu wyraża zgodę na bezpłatne użyczenie łodzi wędkarskich dla

koła nr 122 Astra Wrocław, będących na wyposażeniu Stanicy w Bożygniewie, na czas rozgrywania zawodów spinningowych w dniu 06.10.2018r.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

Za                         13

Przeciw                -

Wstrzymujący    -

 

 

       Sekretarz                                                                                Kierujący pracami ZO

Andrzej Świętach                                                                           Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

Uchwała nr 117/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławie z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: wyrażenia zgody na regaty Hufca ZHP.

 

 Na podstawie & 47 pkt. 22 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Zarząd Okręgu wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Hufiec ZHP

regat żeglarskich w dniach 29,30.09.2018r. na rzece Odrze i  „Zimowisku Barek”.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Za                           13

Przeciw                   -

Wstrzymujący       -

 

 

      Sekretarz                                                                              Kierujący pracami ZO

Andrzej Świętach                                                                        Dariusz Piotrowski 

 

 

 

 

Uchwała nr 118/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: dotacji dla koła PZW nr 13 Oborniki Śląskie.

 

Na podstawie & 47 pkt. 10 i pkt. 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

 

& 1

Zarząd Okręgu przyznaje kwotę 2000.00zł ( dwa tysiące ) dla koła  PZW nr 13 Oborniki Śląskie na akcję sprzątania zbiorników Zajączków.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

Za                          13

Przeciw                 -

Wstrzymujący     -

 

 

         Sekretarz                                                                         Kierujący pracami ZO

  Andrzej Świętach                                                                    Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

 

Uchwała nr 119/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: nadania odznak Zasłużony Strażnik SSR

 

Na podstawie & 47 pkt. 11 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

 Za zaangażowanie i wyniki w ochronie wód PZW Zarząd Okręgu przyznaje odznaki Zasłużony Strażnik SSR dla następujących kolegów:

- złotą odznakę          kol. Mirosław Czewżyk

-         -/-                      kol. Andrzej Gryglewicz

                                 - srebrną odznakę    kol. Marcin Jarosz

                                 -       -/-                        kol. Mariusz Grygiel

 

                                                                      & 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

Za                          13

Przeciw                  -

Wstrzymujący       -

 

 

          Sekretarz                                                                      Kierujący pracami ZO

 Andrzej Świętach                                                                   Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

 

Uchwała nr 120/ZO/2018r

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r

w sprawie: delegowania przedstawicieli do rozmów z okręgami

Wałbrzych i Legnica w sprawie kontynuacji porozumienia.

 

Na podstawie & 47 pkt. 8 i pkt. 28 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Zarząd Okręgu wyraża wolę kontynuacji porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek na ochronę i zagospodarowanie wód z okręgami Wałbrzych i Legnica.

 

& 2

Na spotkanie z przedstawicielami okręgów Wałbrzych i Legnica Zarząd Okręgu będą reprezentować : dyrektor BZO Waldemar Szmajda, kol. Dariusz Piotrowski, kol. Janusz Terlecki i kol. Andrzej Świętach.

 

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Za                            11

Przeciw                   -

Wstrzymujący       -

 

 

      Sekretarz                                                          Kierujący  pracami ZO

Andrzej Świętach                                                    Dariusz Piotrowski              

 

 

 

 

 

Uchwała nr 121/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: dofinansowania obchodów 20-lecia

Koła PZW nr 42 Zacisze w Siechnicach.

 

Na podstawie & 47 pkt. 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Zarząd Okręgu  przyznaje kwotę 1000.00 zł. ( jeden tysiąc)

na organizację obchodów 20-lecia Koła PZW nr 42 Zacisze w Siechnicach.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO

 

 

 

Za                        12

Przeciw                -

Wstrzymujący    -

 

           Sekretarz                                                                         Kierujący pracami ZO

Andrzej Świętach                                                                   Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

Uchwała nr 122/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r

w  sprawie: dotacji dla koła nr 122 Astra Wrocław

 

Na podstawie & 47 pkt. 10 i pkt. 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Zarząd Okręgu przyznaje kołu nr 122 Astra Wrocław kwotę 800.00zł.

( osiemset) na zakup kosy spalinowej.

 

& 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

Za                              12

Przeciw                    -

Wstrzymujący         -

 

 

        Sekretarz                                                                         Kierujący pracami ZO

Andrzej Świętach                                                                     Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

Uchwała nr 123/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: obchodów 20-lecia koła nr 42 Zacisze Siechnice

 

Na podstawie & 47 pkt. 11 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Z okazji obchodów 20-lecia działalności koła PZW nr 42 Zacisze Siechnice, medalami „ Zasłużony dla Wędkarstwa Dolnośląskiego” zostali uhonorowani: Burmistrz miasta Siechnice Pan Milan Uśak, kol. Zenon Rożnowski, kol. Andrzej

Wiatrowski.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

& 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi BZO.

 

 

 

Za                           12

Przeciw                   -

Wstrzymujące       -

 

 

          Sekretarz                                                                          Kierujący pracami ZO

  Andrzej Świętach                                                                      Dariusz Piotrowski

 

 

 

 

 

Uchwała nr 124/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 24.09.2018r.

w sprawie: wydania upoważnienia

 

Na podstawie & 47 pkt. 13 i pkt. 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017r.

 

& 1

Zarząd Okręgu upoważnia z-cę dyrektora Mariusza Kleszcza do działań zmierzających do uzyskania dotacji na zagospodarowanie terenu przylegającego do zbiornika „ Bajkał”, tj. wykonanie drogi, parkingu i ścieżki

edukacyjnej.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Za                         12

Przeciw                 -

Wstrzymujący     -

 

 

      Sekretarz                                                                                Kierujący pracami ZO

Andrzej Świętach                                                                          Dariusz Piotrowski

 

 

 

Uchwała nr 125/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 22 października 2018r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza protokół nr 11 z dnia 24 września 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 126/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 22 października 2018r.

w sprawie: zmiany wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców

§ 1

Na podstawie § 47 pkt 10 i 13 w zw. z § 7 pkt 8 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. jednogłośnie postanawia się rozszerzyć zakres działalności gospodarczej jaką może prowadzić Okręg PZW we Wrocławiu ustalony uchwałą Zarządu z dnia 16.04.2018 r. nr 90/ZO/2018 o: Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 128/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 22.10.2018r.

w sprawie: zakupu kosy spalinowej

§ 1

Zarząd Okręgu 7 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 5 głosach wstrzymujących się postanawia przyznać dofinansowanie w kwocie 2569 zł na zakup kosy spalinowej dla Koła PZW nr 11 Milicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 129/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 22.10.2018r.

w sprawie: dofinansowania działalności sportowej

§ 1

Zarząd Okręgu 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się postanawia przyznać 5000 zł na działalność sportową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 130/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza protokół nr 12 z dnia 22 października 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 131

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: wypłat diet dla skarbników

§ 1

Zgodnie z § 47 p.10 Statutu PZW Zarząd Okręgu 18 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się zatwierdza sposób wypłaty diet dla skarbników według poniższego klucza:

-        koła do 50 członków: wypłata diet w listopadzie,

-        koła od 50 do 800 członków: wypłata diet 3 razy w roku w miesiącach marzec, maj, listopad,

-        koła powyżej 800 członków: wypłata diet 8 razy w roku w miesiącach marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 132/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: podpisywania umów

§ 1

Na podstawie § 47 p. 10 i 19 Statutu PZW Zarząd Okręgu 18 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się postanawia, że wszelkie umowy, z wyłączeniem umów bankowych dotyczących kont Kół, będą zawierane wyłącznie przez osoby upoważnione tj. członków Zarządu Okręgu lub Dyrektora BZO.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kol. Waldemar Szmajda - Dyrektor BZO przedstawił szacowaną ilość członków Okręgu w 2019 roku na poziomie 24 000. Podjęto uchwałę:

 

 

 

Uchwała nr 133/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: zakładanej ilości członków w 2019 roku.

§ 1

Zgodnie ze Statutem PZW § 47 pkt. 10 Zarząd Okręgu jednomyślnie przyjmuje na potrzeby preliminarza szacunkową liczebność członków Okręgu PZW we Wrocławiu w 2019 roku na poziomie 24 000 członków. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 134/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: sfinansowania zakupu kontenera na śmieci

§ 1

Na podstawie § 47 pkt. 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu 15 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się postanawia sfinansować zakup kontenera na śmieci dla Koła PZW Milicz w kwocie 1245 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 135/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: sfinansowania zakupu siatki ogrodzeniowej

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt. 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia sfinansować zakup siatki ogrodzeniowej na zabezpieczenie drzew przed bobrami w kwocie 500zł dla Koła Oborniki Śląskie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 136/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: przekazania zbiorników w Ligocie Strupińskiej

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt. 15 i 19 Statutu PZW Zarząd Okręgu 18 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, postanawia odrzucić wniosek Koła Dolpasz Skokowa dotyczący powierzenia opieki nad akwenami w Ligocie Strupińskiej do czasu usunięcia uchybień formalnych związanych z działalnością Statutową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 137/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: utworzenia nowego koła

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt. 9 Statutu PZW Zarząd Okręgu 17 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się postanawia odrzucić wniosek o założenie nowego koła w Ligocie Strupińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 138/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: zakupu urządzeń do wylęgarni

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt. 10 i 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia przyznać środki na zakup sortownicy do zaoczkowanej ikry i mikrosita na potrzeby OZ Szczodre oraz zobowiązuje Kierownika OZ Szczodre do wykonania uchwały tj. ich zakupu. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 139/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: dofinansowania dla Koła Oława nr 16 na sprzątanie

§ 1

Na podstawie § 47 pkt. 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia przyznać środki w kwocie 500 zł na sprzątanie akwenu Leśna Woda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 140/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: usunięcia ze składu osobowego Zarządu Okręgu Kol. Skarbnika Karola Napory

§ 1

Zgodnie z § 20 pkt. 3 Statutu PZW Zarząd Okręgu jednogłośnie, w związku ze złożoną rezygnacją, postanawia usunąć ze swojego składu Kol. Karola Naporę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 141/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: usunięcia ze składu osobowego Zarządu Okręgu Kol. Leopolda Bakalarczyka.

§ 1

Zgodnie z § 20 pkt. 3 Statutu PZW Zarząd Okręgu jednogłośnie, w związku ze złożoną rezygnacją, postanawia usunąć ze swojego składu Kol. Leopolda Bakalarczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 142/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: likwidacji Koła nr 88 Agromet

§ 1

Na podstawie § 47 pkt. 9 Statutu PZW  Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia zlikwidować Koło nr 88 Agromet.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 143/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: powołania skarbnika ZO

§ 1

Na podstawie § 47 pkt.10 Statutu PZW Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia powołać Kol. Andrzeja Świętacha na funkcję Skarbnika Zarządu Okręgu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Następnie Koledzy: V-ce Prezes ZO kol. Leszek Markiewicz i Kol. Franciszek Kostecki poruszyli temat odwieszonych członków Prezydium ZO. Po krótkiej dyskusji Zarząd podjął uchwałę:

 

 

Uchwała nr 144/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o uchylenie uchwały prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27.07.2018 r. nr 44/VII/2018

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt. 1 i 10 oraz § 45 pkt. 2 Statutu PZW,  mając na uwadze zakończenie postępowania dyscyplinarnego wobec Członków Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  we Wrocławiu oraz uchylenie zawieszenia wobec wiceprezesów: Leszka Markiewicza, Bogusława Krawczyka i Bernarda Ożgi, Zarząd Okręgu PZW we Wrocławiu 15 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się zwraca się do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego o uchylenie uchwały Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27.07.2018 r. nr 44/VII/2018 w sprawie działalności Okręgu PZW we Wrocławiu.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zarządu, upoważniając go równocześnie do przekazania treści niniejszej uchwały Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Wędkarskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Następnie omówiono propozycję Okręgu PZW w Wałbrzychu dotyczącą zakupu domku w Stanicy Wędkarskiej w Borzygniewie. Po krótkiej dyskusji podjęto uchwałę:

 

Uchwała nr 145/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: zakupu domku drewnianego w Stanicy w Borzygniewie

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt. 13, Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia zrezygnować z prawa pierwokupu domku drewnianego znajdującego się na terenie Stanicy PZW w Borzygniewie za cenę zaproponowaną przez Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kol. Franciszek Kostecki poruszył temat publikacji na stronie internetowej Okręgu bieżących informacji. Podjęto uchwałę:

 

Uchwała nr 146/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: publikacji informacji na stronie internetowej Okręgu

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt.10 Statutu PZW Zarząd Okręgu jednogłośnie zobowiązuje rzecznika prasowego do umieszczenia na stronie Okręgu aktualnych informacji dotyczących sytuacji w Okręgu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 147/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: informacji dotyczących Koła Wołów

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt.10 Statutu PZW Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia wstrzymać się z udzielaniem jakichkolwiek informacji dotyczących zarybienia przez Koło PZW Wołów do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Następnie Kol. Janusz Terlecki – Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Wód omówił krótko kwestię zezwoleń na 2019 rok. Podjęto uchwałę:

 

Uchwała nr 148/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2018r.

 

w sprawie: zatwierdzenia treści zezwolenia na 2019 rok

§ 1

Zgodnie z § 47 pkt. 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się postanawia zatwierdzić treść zezwolenia na 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 149/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza protokół nr 13 z dnia 23 listopada 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała 150/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 137

§ 1

ZO PZW we Wrocławiu przy 1 głosie wstrzymującym się uchyla uchwałę nr 137 z dnia 23 listopada 2018 w przedmiocie odmowy założenia nowego Koła PZW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 151/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10.12.2018r.

w sprawie: zawarcia porozumienia z Okręgami PZW Legnica  i

PZW Wałbrzych oraz zatwierdzenia wysokości składek.

 

Na podstawie § 37 pkt. 10 oraz § 47 pkt. 10 i pkt. 28 Statutu PZW   z dnia 15.03.2017r.

 

§ 1

Zarząd Okręgu zatwierdza podpisany aneks nr 1 z dnia 26.11.2018r.  do porozumienia pomiędzy Okręgami PZW Wrocław, Legnica i Wałbrzych o wzajemnym honorowaniu składek wraz z wysokościami składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019r. oraz wzór zezwolenia na amatorski połów ryb wędką obowiązujący na 2019r

-załącznik nr 1.(tabela składek).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UCHWAŁA Nr 152/ZO/2018

Zarządu Okręgu we Wrocławiu z dnia 10.12.2018r.

w sprawie: porozumień międzyokręgowych na rok 2019.

 

Na podstawie § 37 pkt. 10 oraz § 47 pkt. 10 i pkt. 28 Statutu PZW z dnia 15.03.2018r.

 

§ 1

Zarząd Okręgu wyraża wolę kontynuacji w roku 2019  porozumień międzyokręgowych które były zawarte na 2018 rok  oraz zawarcia porozumień dwustronnych z okręgami PZW które wyrażą taką wolę.

§ 2

Dla członków PZW zrzeszonych w innych Okręgach z którymi zostaną zawarte porozumienia dwustronne Zarząd Okręgu uchwala składkę na zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 100.00zł.  ( dotyczy wędkarzy

którzy opłacili składkę członkowską i składkę na zagospodarowanie i ochronę

wód w macierzystych okręgach).

§ 3

Do podpisywania porozumień międzyokręgowych z ramienia Zarządu Okręgu upoważnia się wiceprezesów w osobach: Leszek Markiewicz, Bogusław Krawczyk , Bernard Ożga oraz kol. Dariusza Piotrowskiego,  z ramienia BZO dyrektora Waldemara Szmajdę.  Podpisane porozumienia podlegają zatwierdzeniu przez  Zarząd Okręgu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała 153/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zatwierdza stawki składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała 155/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: podniesienia wysokości diet dla członków Zarządu

§ 1

Zarząd Okręgu przy jednym głosie wstrzymującym się zatwierdza nową stawkę diety dla członków Zarządu w wysokości 180 zł brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 156/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10.12.2018r.

w sprawie: zawarcia porozumienia z Okręgami PZW Legnica  i

PZW Wałbrzych.

 

Na podstawie § 37 pkt. 10 oraz § 47 pkt. 10 i pkt. 28 Statutu PZW   z dnia 15.03.2017r.

 

§ 1

Zarząd Okręgu zatwierdza podpisany aneks nr 1 z dnia 26.11.2018r.  do porozumienia pomiędzy Okręgami PZW Wrocław, Legnica i Wałbrzych o wzajemnym honorowaniu składek na zagospodarowanie i ochronę wód w  roku 2019 wraz ze wzorem zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na rok 2019.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała 157/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: jednorazowej zmiany terminu wypłat dla pracowników

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia ustalić termin wypłaty dla etatowych pracowników na dzień 27 grudnia br.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

Uchwała 158/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: Koła Czernica

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie zobowiązuje dział finansowo-księgowy do niewydawania znaków wartościowych dla Koła Czernica.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

Uchwała 159/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: przeniesienia środków finansowych

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia przeznaczyć środki finansowe pozostałe z tytułu remontu drogi dojazdowej do zb. Czarna Łacha na remont zapory.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie powierza się Dyrektorowi BZO.

 

Uchwała 160/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: organizacji zawodów GPP

§ 1

Zarząd Okręgu jednogłośnie postanawia zgłosić chęć organizacji zawodów z cyklu GPP w dyscyplinie morskiej w październiku 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin