Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwała XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów

 

UCHWAŁA XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POSTANAWIA:

1.     Zniesienie limitu połowu suma we wszystkich zamkniętych zbiornikach (poza obwodami rybackimi).

2.     Przywrócić zerowe porozumienie dolnośląskie.

3.     Obniżenie opłat dla członków-uczestników na poziom z roku 2016.

4.     Oznakować w sposób trwały dopuszczone odległości połowu od budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, oraz przepławek itp. (zgodnie z ustawą o rybactwie).

5.     Przywrócić ulgę dla seniorów, którzy ukończyli 80lat (jak w roku 2016).

6.     Udostepnienie Sali konferencyjnej w Domu Wędkarza w dni wolne od pracy na zebrania lub inne spotkania wynikające z działalności Statutowej.

7.      Odłowić suma ze stawie w Szczodrem (tzw. „polarowski”).

8.      Utrzymanie rejonów, jako ciała informacyjno-doradczego i jako element pośredni do kontaktów z Kołami.

9.      Zamieszczenie na stronie Okręgu informacji o datach i miejscach wszelkich zarybień.

10.            Podjąć działania do odbudowy rybostanu rz. Odra na odcinku Lipki-Ratowice.

11.            Zobowiązać nowy zarząd do pilnego podjęcia niezbędnych kroków prawnych (do 31 maja br.) dot. odzyskania zadłużenia wobec Okręgu od osób fizycznych.

12.            Umożliwić dojazd nad wodę – zlikwidować zakazy wjazdu.

13.            Egzekwowanie przez rzecznika oskarżenia i sądy koleżeńskie paragraf 14 pkt. 2 Statutu.

14.            Wprowadzić górne wymiary ochronne ryb tak jak na Mietkowie na inne wody.

15.            Wznowić ekologiczno-wędkarską szkółkę dla dzieci i młodzieży przez ZO.

16.            Wystąpić do ZO o wygospodarowanie miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych członków PZW, którzy załatwiają sprawy służbowe w Domu Wędkarza.

17.            Współpraca pomiędzy ZO i wędkarzami poprzez Zarządy Kół.

18.           Wystąpić do Zarządu Głównego PZW z wnioskiem o zniesienie wymiaru ochronnego, okresu ochronnego i limitu połowu dla suma i bolenia na zbiornikach zamkniętych.

19.            Zniesienie łowiska „no kill” na Kanale Powodziowym rz. Odra we Wrocławiu dla wszystkich metod połowu.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin