Okręg PZW Wrocław
https://www.pzw.org.pl/wroclaw

Aktualności

uchwała Zarządu Okręgu odnośnie porozumień i składek

Aktualności | 2018-12-18 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

UCHWAŁA Nr 151/ZO/2018

Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 10.12.2018r.

w sprawie: zawarcia porozumienia z Okręgami PZW Legnica  i

PZW Wałbrzych oraz zatwierdzenia wysokości składek.

 

Na podstawie § 37 pkt. 10 oraz § 47 pkt. 10 i pkt. 28 Statutu PZW   z dnia 15.03.2017r.

 

§ 1

            Zarząd Okręgu zatwierdza podpisany aneks nr 1 z dnia 26.11.2018r.  do porozumienia pomiędzy Okręgami PZW Wrocław, Legnica i Wałbrzych o wzajemnym honorowaniu składek wraz z wysokościami składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 r. oraz wzór zezwolenia na amatorski połów ryb wędką obowiązujący na 2019 r.

-załącznik nr 1.(tabela składek).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi BZO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.