Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki i opłaty na 2015 rok

Składki | 2015-02-05 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2015 r.

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: ZG - 10%, 50% - Okręg, 39% - Koła, 1% - Fundusz Pomocy Kołom. Okręg płaci skarbnikom diety w wysokości 5% uzyskanych wpływów.  

 

Lp. Treść kwota zł
1. Składka członkowska  75 zł
2.

Składka członkowska ulgowa 50% Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat*,

Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,

Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia *,

kobiety po ukończeniu 60 roku życia *

37 zł
3.

Składka członkowska ulgowa 75% Członkowie-uczestnicy do 16 lat *,

Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami.

18zł
4.

Wpisowe Członek zwyczajny PZW

Członek uczestnik

25 zł

12 zł

5.  Legitymacja członkowska 5 zł

 

Uwaga: 

-Zwalnia się członków - uczestników z opłat za legitymację członkowską,

-Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka - uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin,

-Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła, ·          

-Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe, ·          

-Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (IVp. - pokój 418 od godz. 7.45 do 15.45), 

-Karty wędkarskie mieszkańcom spoza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe,    

-*System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek, 

 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W OKRĘGU WROCŁAWSKIM W 2015 ROKU         

 

Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy, zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.            

Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających (tam gdzie jest to dozwolone).  

I. OKRĘGOWA SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD ROCZNA I OKRESOWA  

L.p. Rodzaj składki Kwota (zł.)
Roczna 1 dzień
1. Składka normalna 134 20
2. Składka ulgowa „ I " - 50% 67
3. Składka ulgowa „ II " - 75 % 33
4. Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika do 16 lat 20
5. Składka ulgowa „III" - 100% 0

 

 

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW  

L.p. Rodzaj składki Kwota (zł.)
Roczna 1 dzień
1. Opłata podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających. 350 40

 

Wyjaśnienie:            

Składkę ulgową „I"(50%) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek),

Składkę ulgową „II"(75%) wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW,

Składka ulgowa III (100%) otrzymują członkowie PZW odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami oraz członkowie PZW od 80 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek),

Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW" jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku,

Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami,

Opłaty za wędkowanie na kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej na ochronę i zagospodarowanie wód lub wielokrotnością opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

 

 Uwaga:

 

Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna, posiadającego kartę wędkarską i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW - pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej.

 

Dodatkowe informacje:

 

- Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,

- Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,

- Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

- Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,

- Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa. ·           W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.

- Cudzoziemcy oraz osoby do 14 roku życia zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

- Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego zwolniony jest z opłacania składek.

- Przypominamy, że obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich. Rejestr połowów, należy wypełnić wg zawartej wewnątrz instrukcji. Tylko przyjezdni wędkarze spoza Dolnego Śląska oraz osoby posiadające zezwolenie okresowe nie muszą wypełniać rejestru połowów.

Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia. W naszym Okręgu obowiązują dwa rodzaje zezwoleń - roczne oraz okresowe.  Zezwoleń nie wydajemy współmałżonkom członków PZW i młodzieży do 14 lat  niezrzeszonej w PZW, którzy mogą wędkować w ramach łowiska i  dziennego limitu swego współmałżonka lub opiekuna posiadającego zezwolenie.  

 

POROZUMIENIA NA 2015 ROK        

 

Okręg PZW we Wrocławiu kontynuuje porozumienia z następującymi Okręgami PZW, w których wędkujemy na podstawie naszego zezwolenia rocznego:

- Jelenia Góra

- Kalisz,

- Kielce,

- Legnica

- Sieradz,

- Wałbrzych

- Częstochowa i Piotrków Tryb., na które otrzymujemy dodatkowe zezwolenie z tych Okręgów do odbioru w kasie w Domu Wędkarza.

Ponadto kontynuowane jest porozumienie z Brandenburgią i Meklemburgią oraz tzw. „przygraniczne" z Opolem.

Zawarto też porozumienia tzw. 50% z: Białymstokiem, Bielsko-Białą, Elblągiem, Katowicami, Lesznem, Lublinem, Łodzią, Olsztynem, Radomiem, Szczecinem, Tarnowem, Toruniem i Zieloną Górą, oraz za 100 zł z Opolem i za 50 zł z Bydgoszczą, w których nie stosuje się w opłatach ulg. Z Poznaniem zawarte zostało porozumienie przygraniczne na rzekę Orlą (bez dodatkowych opłat). W Okręgu Gdańskim można wykupić zezwolenie w wysokości 50% składki na ochronę i zagospodarownie wód.  

 

E - ZEZWOLENIA Jest to system on - line sprzedaży okresowych zezwoleń na połów ryb.

Wystarczy otworzyć stronę internetową Okręgu (www.pzw.org.pl/wroclaw) i wejść w zakładkę  e-zezwolenia.

Upoważniają one do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW we Wrocławiu.

 

Dzielą się na:

a) 1 - dniowe

b) kilkudniowe (wielokrotność zezwolenia 1- dniowego)

c) roczne (tylko dla niezrzeszonych) Mogą je wykupić wędkarze będący i nie będący członkami PZW oraz cudzoziemcy.

 

Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:

a) dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską

b) dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z kartą wędkarską

c) cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski są  zwolnione z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

 

Szczegółowy Regulamin E - zezwolenia na stronie Okręgu    

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin