Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki i opłaty na rok 2016

Składki | 2016-05-12 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2016 r.

 

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% - ZG, 50% - Okręg, 39% - Koła, 1% Fundusz Pomocy Kołom.

Okręg płaci skarbnikom diety w wysokości do 5% uzyskanych wpływów ze sprzedaży znaków.

 

 

 

 

Lp.

Treść

Kwota zł.

1.

Składka członkowska

75

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

  • Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
  • Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
  • Kobiety po ukończeniu 60 roku życia.

 

 

37

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

  • Członkowie-uczestnicy do 16 lat,
  • Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami.

 

18

4.

Wpisowe

  • Członek zwyczajny PZW,
  • Członek-uczestnik PZW.

 

25,00

12,00

5.

Legitymacja członkowska

5,00

 

Uwaga:

Zwalnia się członków - uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka - uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin.

Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła.

Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe.

Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (parter - pokój 22 od godz. 7.45 do 15.45).

Karty wędkarskie mieszkańcom spoza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe. 

 

 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W OKRĘGU WROCŁAWSKIM

W 2016 ROKU

W roku 2016 nie ma porozumienia dolnośląskiego na dotychczasowych zasadach (bezpłatnego).

 

Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających.

 

 

I. OKRĘGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZW ROCZNA I OKRESOWA

 

L.p.

Rodzaj składki

Kwota (zł.)

Roczna

1 dzień

1.

Składka normalna

140

20

2.

Składka ulgowa „ I ”

70

3.

Składka ulgowa „ II ”

35

 

4.

Składka ulgowa „III”

 

5.

Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika do 16 lat

20

 

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW

 

L.p.

Rodzaj składki

Kwota (zł.)

Roczna

1 dzień

1.

Opłata podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających.

350

40

 

Wyjaśnienie:

           

·       Składkę ulgową „I”(50%) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW”, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek),

·         Składkę ulgową „II” (75%) wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW i Złotą Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW”,

·           Składka ulgowa „III” (100%) otrzymują członkowie PZW odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami oraz członkowie PZW od 80 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek).

·     Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW” jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku,

·           Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami.

·           Opłaty za wędkowanie na kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej okręgowej lub wielokrotnością opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

 

Uwaga:

·           Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW,

ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna – Członka PZW, posiadającego kartę wędkarską oraz opłaty okręgowe, w czasie jego obecności.

 

Dodatkowe informacje:

·           Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,

·           Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej

do opieki,

·           Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami:

- w ramach własnego łowiska,

- zgodnie z limitem ilościowym i wagowym,

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską.

·           Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat

za egzamin,

·           Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.

·           W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.

·           Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

·           Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej

do zezwolenia.


 

 

·           W naszym Okręgu obowiązują dwa rodzaje zezwoleń – roczne oraz zezwolenie okresowe.

Zezwoleń nie wydajemy młodzieży niezrzeszonej w PZW, która może wędkować

w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego zezwolenie.

 

·           Przypominamy, że wszyscy wędkarze są zobowiązani do prowadzenia rejestrów połowów. Rejestr połowów należy wypełniać wg zawartej wewnątrz instrukcji.

         

 

 

POROZUMIENIA NA 2016 ROK

 

      Okręg PZW we Wrocławiu kontynuuje porozumienia z następującymi Okręgami PZW, w których wędkujemy bez wnoszenia dodatkowych opłat po uzyskaniu stosownego zezwolenia (dostępne w biurze Zarządu Okręgu lub w sklepie wędkarskim Krokodyl):

-                   Częstochowa

-                   Kalisz,

-                   Kielce

-                   Sieradz

 

Ponadto kontynuowane jest porozumienie z Brandenburgią i Meklemburgią oraz

tzw. „przygraniczne” z Opolem.

 

Zawarto też porozumienia 50% z:

Białymstokiem, Bielsko-Białą, Bydgoszczą, Elblągiem, Jelenią Górą, Katowicami, Legnicą, Lublinem, Łodzią, Olsztynem, Piotrkowem Trybunalskim, Radomiem, Szczecinem, Tarnowem, Toruniem, Wałbrzychem i Zieloną Górą.

 

Zezwolenia na połów w wodach Okręgu Wrocławskiego można otrzymać u skarbników poniżej wymienionych Kół oraz w siedzibie Okręgu i Stanicy PZW Mietków w Borzygniewie.

 

W celu otrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką w Okręgu PZW Wrocław należy na konto Okręgu we Wrocławiu wpłacić (przelewem lub przekazem pocztowym) kwotę 70 zł z dopiskiem "Opłata roczna za wędkowanie – imię i nazwisko". Następnie z dowodem wpłaty należy zgłosić się do jednego z n/w punktów celem pobrania zezwolenia wraz z wklejeniem znaku 50 % składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu PZW we Wrocławiu.

W siedzibie Okręgu, na stanicy oraz w Kole PZW Krokodyl można dokonać opłaty na miejscu.

 

Koło PZW Góra Strumyk – Kol. Janusz Wojtysiak, tel. 603786558

Koło PZW Góra Miasto - Kol. Henryk Węglewski, tel. 722 232 822, 71/317 91 81

Koło PZW Wąsosz - Kol. Jan Kosarzewski, tel. 663 751 872

Koło PZW Malczyce - Kol. Jerzy Prucnal, tel. 728 367 603

Koło PZW Brzeg Dolny - Kol. Zenon Piszczyk, tel. 696 442 586

Koło PZW Środa Śląska - Kol. Bogdan Siedlecki, tel. 697 531 124

Koło PZW Krokodyl – sklep -71 792 30 53

Stanica Wędkarska Mietków - Kol. Mirosław Malec, tel. 601 342 393

Biuro ZO PZW we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 65, tel. 71/344 44 01

 

Dane do przelewu:

Polski Związek Wędkarski

Okręg we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 65

50-077 Wrocław

Nr konta: 97 2030 0045 1110 0000 0035 5610

 

 

      W w/w 50% porozumieniach nie stosuje się w opłatach ulg z wyjątkiem odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami, członków–uczestników – są one zwolnione z opłat.

Porozumienie z Opolem za opłatą w wysokości 100 zł.

Zawarto porozumienie przygraniczne z Poznaniem na rz. Orla (nieodpłatne)

 

 

E - ZEZWOLENIA Jest to system on-line sprzedaży okresowych zezwoleń na połów ryb.

Wystarczy otworzyć stronę internetową Okręgu (www.wroclaw.pzw.org.pl/) i wejść

w zakładkę e-zezwolenia.

Upoważniają one do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW

we Wrocławiu.

 

Dzielą się na:

a) 1 - dniowe

b) kilkudniowe (wielokrotność zezwolenia 1- dniowego)

c) roczne (tylko dla niezrzeszonych) Mogą je wykupić wędkarze nie będący członkami PZW oraz cudzoziemcy.

 

Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:

a) dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską

b) dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z kartą wędkarską

c) cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

 

Szczegółowy Regulamin E - zezwolenia na stronie Okręgu. 

 

http://www.wroclaw.pzw.org.pl/wiadomosci/123426/63/skladki_i_oplaty_na_rok_2016

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin