Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

SKŁADKI I OPŁATY NA 2020 ROK

Składki | 2020-01-17 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

Załącznik do Zarządzenia Pełnomocnika ZG PZW

Nr 7/P/2019 z dnia 13 stycznia 2020 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2020 r.

 

L.p.

Treść

cena

1.

Składka członkowska

100,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

1,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:  

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.    

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.    

 

 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD

 

SKŁADKA PEŁNA CAŁOROCZNA – uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych oraz w wodach krainy pstrąga i lipienia (w tym wędkowanie ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i zezwoleniem:

 

L.p.

Rodzaj składki

Cena

Składka pełna

1

Składka pełna

160

2

Składka ulgowa I dla:

- mężczyzn od 65 roku życia

- członków PZW zrzeszonych w innych Okręgach na podstawie zawartych porozumień dwustronnych z opłaconymi składkami w macierzystym Okręgu

110

3

Składka ulgowa II dla:

- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW,

- odznaczonych srebrną odznaką zasłużony strażnik SSR

 

 

100

4

Składka ulgowa III dla:

- odznaczonych Złotą Odznaką PZW,

- kobiet bez względu na wiek,

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- odznaczonych złotą odznaką zasłużony strażnik SSR

 

 

80

5

Składka ulgowa IV dla:

- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,

- członków PZW od 80 roku życia,

- członków uczestników

20

6

Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek

-

7

Członek uczestnik z innego Okręgu z opłaconymi składkami w macierzystym Okręgu

0

 

1.     Obcokrajowiec to osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa (obywatelstwo potwierdza dowód osobisty lub paszport).

2.    Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską oraz zezwolenie na wędkowanie i w jego obecności.

3.     Wędkarz może wędkować we wszystkich wodach Okręgów z tzw. strefy pierwszej tylko po uiszczeniu pełnej składki całorocznej na ochronę i zagospodarowanie wód wynikającej z tabeli powyżej.

(strefa pierwsza to Okręgi: Elbląg, Piła, Słupsk, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Zielona Góra).

4.     Zezwolenia na wędkowanie w Okręgach: Wałbrzych, Legnica, Piła, Elbląg, Słupsk, Jelenia Góra i Zielona góra dostępne będą na terenie danego Okręgu tylko w siedzibie Okręgu i/lub wyznaczonych kołach. Zezwolenie pobrane z danego Okręgu upoważnia do wędkowania wyłącznie na wodach danego Okręgu.

5.     Zezwolenia na amatorski połów ryb wydawane przez Okręg PZW we Wrocławiu (ZR-1) upoważnia do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu PZW we Wrocławiu.

6.     Okręg PZW we Wrocławiu dla wędkarzy z Okręgów posiadających podpisane porozumienie tzw. dwustronne wydaje zezwolenie „ZR-50” oraz znaki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód w kwocie 110 zł płatne na konto Okręgu, poprzez kasę fiskalną w biurze Zarządu Okręgu lub w sklepie wędkarskim Krokodyl.

 

SKŁADKA NIEPEŁNA CAŁOROCZNA:

 

L.P.

SKŁADKA NIEPEŁNA – WODY NIZINNE

 

1

Składka uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z RAPR i Zezwoleniem)

130

 

W składce niepełnej nie stosuje się żadnych ulg.

 

 

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA uprawniająca do wędkowania ze środków pływających po wykupieniu składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód nizinnych.

 

L.P.

Rodzaj składki

Cena (zł)

1

Składka uzupełniająca uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych

30

 

W składce uzupełniającej nie stosuje się żadnych ulg.

 

Wędkarz posiadający składkę nie pełną na wody nizinne po wykupieniu składki uzupełniającej uprawniającej do wędkowania ze środków pływających nabywa prawa do wędkowania jak po opłacie pełnej składki tzn. na wszystkich wodach (nizinne i górskie), wszystkimi metodami w tym połów z jednostek pływających.

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRESOWE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD:

 

Składki dla członka PZW:

 

Metoda

1 dzień

3 dni

7 dni

Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

60

120

180

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

50

100

140

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia

50

100

140

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych

40

70

120

Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR)

30

60

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY OKRESOWE I CAŁOROCZNE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD DLA NIEZRZESZONYCH W PZW W TYM CUDZOZIEMCÓW:

 

METODA

1 DZIEŃ

3 DNI

7 DNI

ROCZNA

Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

110

220

280

460

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

90

160

250

X

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia

90

160

250

400

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych

70

110

180

380

Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR)

40

90

160

350

 

 

OPŁATY EGZAMINACYJNE.

 

 

L.P.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską:

 

kwota

1.

Podstawowa

 

Dla młodzieży szkolnej do 18 lat na podstawie legitymacji szkolnej

 

 30,00

 

bezpłatnie

 

 

 

Składka na wody przygraniczne.

 

Roczna składka na ochronę i zagospodarowanie wód na tzw. „wody przygraniczne” z Okręgiem Opolskim wynosi 10 zł.

 

Admin

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin