Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Aktualności | 2021-04-30 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

 

 

Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Głównego Księgowego/Głównej Księgowej

w Biurze Zarządu Okręgu  PZW we Wrocławiu.

 

Miejsce Pracy: Biuro Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 65

 

Do zadań Głównego Księgowego/Głównej Księgowej w szczególności należeć będzie:

Ø  prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia;

Ø  sporządzanie sprawozdań finansowych biura stowarzyszenia zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz przepisami prawa rachunkowego;

Ø  sporządzanie deklaracji fiskalnych, nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych - VAT, CIT, PIT;

Ø  sporządzanie analizy finansowej jednostek terenowych stowarzyszenia;

Ø  odpowiedzialność za prawidłowo prowadzoną politykę rachunkowości, optymalizację procesów księgowych i podatkowych stowarzyszenia;

Ø  kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS,) oraz bankami;

Ø  nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych;

Ø  przygotowanie budżetu Biura realizacji budżetu;

Ø  współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia sprawności procesów i obiegu informacji;

Ø  Kierowanie zespołem finansowo- księgowym;

Ø  Prowadzenie szkoleń i konferencji dla terenowych jednostek okręgu.

 

Od kandydatów oczekujemy:

Ø  Min. 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku Głównego Księgowego oraz  5-letni staż na stanowiskach finansowo-księgowych;

Ø  Pełnego wykształcenia wyższego (ekonomia, finanse, rachunkowość);

Ø  Dobrej znajomości podatku Vat i podatków dochodowych w zakresie funkcjonowania stowarzyszenia;

Ø  Znajomości narzędzi informatycznych (w tym programu symfonia);

Ø  Dobrej organizacji pracy;

Ø  Odpowiedzialności, rzetelności i zaangażowania;

 

 

Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 

Ø  Życiorys/CV i list motywacyjny;

Ø  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;

Ø  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;

Ø  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

Ø  Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne;

Ø  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

Ø  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego;

Ø  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Firma oferuje:

 

Ø  Samodzielną i odpowiedzialną pracę zatrudnienie na podstawie umowy o pracy w pełnym etacie;

Ø  możliwości rozwoju;

Ø  dobre warunki pracy.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

 

 

Ø  Dokumenty należy złożyć do dnia 05.05.2021 r. do godziny 14:00

Ø  Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Biura ZO PZW Okręg we Wrocławiu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pzw.wroclaw.pl

Ø  Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Ø  PZW Okręg we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny. 

 

     

Admin

 

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin