Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki i opłaty w 2012 roku

Składki | 2012-01-14 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

                                                                             

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2012 r.


            Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% - ZG, 45% - Okręg, 44% - Koła, 1% Fundusz Pomocy Kołom.

 

 

Lp.
Treść
Kwota zł.
1.
 Składka członkowska
64
2.

 Składka członkowska ulgowa 50%
  · Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
  · Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  · Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia.
32

3.
  Składka członkowska ulgowa 75%
  · Członkowie-uczestnicy do 16 lat,
  · Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami.
16
4.

  Wpisowe
  · Członek zwyczajny PZW,
  · Członek-uczestnik PZW.
 
25,00

12,00


5.
Legitymacja członkowska
5,00

 

Uwaga:

 • Zwalnia się członków - uczestników z opłat za legitymację członkowską,
 • Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka - uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin,
 • Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła,
 • Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe,
 • Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (parter - pokój 22 od godz. 7.45 do 15.45),
 • Karty wędkarskie mieszkańcom spoza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe.
 • Pobrane hologramy na znaczki obciążają skarbnika wartościowo. Oznacza to, że za nierozliczone hologramy skarbnik będzie obciążony kwotą w wys. składki członkowskiej. 

 

 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA W 2012 ROKU

       

           Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.
      Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających.


I. OKRĘGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZW ROCZNA I OKRESOWA

 


L.p.
Rodzaj składki
Kwota (zł.)
Roczna
1 dzień
1.
Składka normalna
124
20,00
2.
Składka ulgowa „ I "
62
3.
Składka ulgowa „ II "
31
4.
Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika
20,00

 

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW

 

 

L.p.
Rodzaj składki
Kwota (zł.)
Roczna
1 dzień
1.
Opłata podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstraga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających
500,00
40,00

 

Wyjaśnienie:


 • Składkę ulgową „I" wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW", kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
 • Składkę ulgową „II" wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW,
 • Składka ulgowa 100% dla członków PZW odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,
 • Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach dostępnych całego kraju,
 • Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW" jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku,
 • Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami (za wyjątkiem Członka Honorowego i odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,
 • Opłaty za wędkowanie, za kilku kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej lub opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

Uwaga:

 • Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW - pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej,
 • Powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione.


Dodatkowe informacje:


 • Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,
 • Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,
 • Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki,
 • Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,
 • Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa,
 • W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat,
 • Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej,
 • Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego zwolniony jest z opłacania składek,
 • Przypominamy, że na terenie Dolnego Śląska (tak jak w całym kraju) obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich dla członków Okręgów PZW z Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia i Wałbrzycha. Rejestr połowów, należy wypełnić wg zawartej wewnątrz instrukcji. Tylko przyjezdni wędkarze nie muszą wypełniać rejestru połowów. Zgodnie z Art. 27 a ustawy o rybactwie śródlądowym:„ ... kto nie posiada zezwolenia bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia - podlega karze grzywny lub nagany ...",
 • Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia. W naszym Okręgu obowiązują dwa rodzaje zezwoleń - roczne „dolnośląskie", które wydawane jest członkom Okręgu Wrocławskiego, uprawniające do wędkowania w ramach porozumień  międzyokręgowych oraz zezwolenie okresowe, które wydawane jest członkom innych okręgów i niezrzeszonym, uprawniające do wędkowania wyłącznie w naszym Okręgu.
  Zezwoleń nie wydajemy współmałżonkom członków PZW i młodzieży niezrzeszonej w PZW, którzy mogą wędkować w ramach łowiska i  dziennego limitu swego współmałżonka lub opiekuna posiadającego zezwolenie. 

 

 

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin