Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki i opłaty w 2014 roku

Składki | 2014-03-04 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2014 r.

 

            Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% - ZG, 50% - Okręg, 39% - Koła, 1% - Fundusz Pomocy Kołom.

Okręg płaci skarbnikom diety w wysokości 5% uzyskanych wpływów.

 

Lp.

Treść

Kwota zł.

1.

Składka członkowska

68

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

·           Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

·           Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,

·           Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia.

34

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

·           Członkowie-uczestnicy do 16 lat,

·           Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami.

17

4.

Wpisowe

·           Członek zwyczajny PZW,

·           Członek-uczestnik PZW.

 

25

12

5.

Legitymacja członkowska

5

 

Uwaga:

·           Zwalnia się członków – uczestników z opłat za legitymację członkowską,

·           Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka – uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin,

·           Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła,

·           Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe,

·           Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (IVp. - pokój 418 od godz. 7.45 do 15.45),

·           Karty wędkarskie mieszkańcom z poza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe.

·           Pobrane hologramy na znaczki obciążają skarbnika wartościowo. Oznacza to, że za nierozliczone hologramy skarbnik będzie obciążony kwotą w wys. składki członkowskiej.

 

 

 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA

W 2014 ROKU

         Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

            Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających.

 

I. OKRĘGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZW ROCZNA I OKRESOWA

 

L.p.

Rodzaj składki

Kwota (zł.)

Roczna

1 dzień

1.

Składka normalna

132

20

2.

Składka ulgowa „ I ” - 50%

66

3.

Składka ulgowa „ II ”- 75%

33

4.

Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika do 16 lat

20

5

Składka ulgowa „III” - 100%

 

0

 

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW

 

L.p.

Rodzaj składki

Kwota (zł.)

Roczna

1 dzień

1.

Opłata podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających.

350

40

 

 

·           Składkę ulgową „I”(50%) wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW”, kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,

·           Składkę ulgową „II”(75%) wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW,

·           Składka ulgowa „III” 100% otrzymują członkowie PZW odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami oraz członkowie PZW po ukończeniu 80 roku życia.

·           Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW” jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku,

·           Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód nie są objęte ulgami i zwolnieniami.

·           Opłaty za wędkowanie na kilka kolejnych dni są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej lub wielokrotnością opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

 

Uwaga:

·           Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW - pod warunkiem posiadania karty wędkarskiej,

·           Powyższe składki i opłaty wniesione przez osoby z poza Porozumienia Dolnośląskiego uprawniają do wędkowania wyłącznie na terenie Okręgu, w którym zostały wniesione.

 

Dodatkowe informacje:

·           Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,

·           Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki,

·           Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

·           Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat za egzamin,

·           Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.

·           W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.

·           Cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

·           Współmałżonek członka PZW posiadający kartę wędkarską i łowiący w obrębie tego samego stanowiska wędkarskiego zwolniony jest z opłacania składek.

·           Przypominamy, że na terenie Dolnego Śląska (tak jak w całym kraju) obowiązuje rejestracja połowów wędkarskich dla członków Okręgów PZW z Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia i Wałbrzycha. Rejestr połowów, należy wypełnić wg zawartej wewnątrz instrukcji. Tylko przyjezdni wędkarze spoza Porozumienia Dolnośląskiego nie muszą wypełniać rejestru połowów. Zgodnie z Art. 27 a ustawy o rybactwie śródlądowym:„ ... kto nie posiada zezwolenia bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb,

          jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia – podlega karze grzywny lub 

          nagany ...”.

·           Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej do zezwolenia. W naszym Okręgu obowiązują dwa rodzaje zezwoleń – roczne „dolnośląskie”, które wydawane jest członkom Okręgu

           wrocławskiego, uprawniające do wędkowania w ramach Porozumienia 

           Dolnośląskiego oraz zezwolenie okresowe, które wydawane jest

           członkom innych okręgów i niezrzeszonym, uprawniające do wędkowania

           wyłącznie w naszym Okręgu.

            Zezwoleń nie wydajemy współmałżonkom członków PZW i młodzieży

            niezrzeszonej w PZW, którzy mogą wędkować w ramach łowiska i 

            dziennego limitu swego współmałżonka lub opiekuna posiadającego

            zezwolenie.

 

 Admin

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin