PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
https://www.pzw.org.pl/zgpzw

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – sierpień 2021

Aktualności | 2021-08-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

27 sierpnia 2021 r. w siedzibie ZG PZW odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, któremu przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył kol. Kazimierz Kuprian – Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Kazimierz Białas – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rzecznik dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach. 


Przyjęto porządek obrad i protokół z lipcowego posiedzenia Prezydium ZG PZW.

Wiceprezes ZG ds. sportu – kol. Zbigniew Mośko przedstawił wnioski wraz z projektami uchwał w sprawie:

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie spławikowym - Włochy 2021;

- powołania Magdaleny Kuza do kadry PZW kobiet w wędkarstwie rzutowym na rok 2021; 

- rozszerzenia składu reprezentacji na MŚ w wędkarstwie rzutowym na rok 2021;

- zgłoszenia kandydatury kol. Andrzeja Jaworka, kol. Macieja Białdygi i Jerzego Kowalskiego do komisji technicznych CIPS/FIPS;

- ustalenia składu reprezentacji na MŚ w wędkarstwie Method Feeder – Węgry 2021. Zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem zawodnicy pokrywają wszelkie koszty ze środków własnych. 

Uchwały zostały podjęte.

 

Kol. Leszek Orzechowski postawił wnioski Głównej Komisji Odznak w sprawie:

- nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgów PZW w Jeleniej Górze, Kaliszu, Koninie, Koszalinie, Krośnie, Legnicy, Opolu, Pile, Siedlcach, Skierniewicach i w Wałbrzychu. Uchwała została podjęta.


Następnie kol. L.Orzechowski przedstawił wniosek o nadanie złotej odznaki PZW z wieńcami dla kol. Jarosława Łozińskiego – Okręg PZW w Radomiu. Podjęto uchwałę w tej sprawie.

 

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak, przedstawił informację dotycząca stanu oznakowania wód użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski. 

Zgodnie z Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręgi PZW zostały zobowiązane do kontynuowania czytelnego oznakowania wód będących w ich użytkowaniu, jak również tworzenia informacji o tych wodach i łowiskach. Na dzień sporządzenia informacji , oznakowanych jest 87 % wszystkich wód użytkowanych przez PZW. Ponadto informacje o udostępnionych do wędkowania wodach, podawane są na stronach internetowych, w rozprowadzanych informatorach i mapach przez poszczególne Okręgi PZW. Niestety nadal występuję problem związany z kradzieżą lub niszczeniem zamieszczanych tablic w terenie.


Na zakończenie posiedzenia przewodniczący poszczególnych komisji problemowych przedstawili informacje z bieżących prac.

 

 

[MM]


Zdjęcia