Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – październik 2019

Aktualności | 2019-10-25 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

25 października 2019 r. w siedzibie Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Głównego kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Dariusz Gacek, Rzecznik Dyscyplinarny ZG PZW kol. Henryk Mach i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Kazimierz Białas.


Po zatwierdzeniu porządku obrad przedstawiono wnioski w sprawie zmian reorganizacyjnych w składzie Prezydium ZG PZW. Po dyskusji członkowie Zarządu Głównego, zdecydowali o odwołaniu kol. Mirosława Iwańskiego ze składu Prezydium ZG, funkcji Wiceprezesa ZG ds. organizacyjnych i składu Komisji organizacyjnej ZG. Do składu Prezydium powołano kol. Mieczysława Górskiego – Prezesa ZO PZW w Gdańsku, a na przewodniczącego Komisji ZG ds. organizacyjnych powołano kol. Beatę Olejarz – Sekretarza ZG. Podjęto stosowne uchwały.


W kolejnym punkcie omawiano sytuację w Okręgu PZW we Wrocławiu. Przewodniczący GKR – kol. D. Gacek przedstawił protokół zawierający wyniki dokonanej na początku października br. inspekcji w Okręgu oraz zapoznał zebranych ze stanowiskiem Prezydium GKR dotyczącym wyników inspekcji i wniosków w sprawie Zarządu Okręgu, które zostały skierowane do Zarządu Głównego. Zaproszony na posiedzenie kol. Andrzej Świętach – Prezes Zarządu Okręgu, odpowiadając na pytania, przedstawiał podjęte przez zarząd działania. Po dyskusji członkowie Zarządu Głównego zdecydowali, że działania podejmowane przez obecny Zarząd Okręgu są niewystarczające i nie gwarantują poprawy sytuacji, jaka trwa od kilku lat w tym okręgu. Zdecydowano o zawieszeniu Zarządu Okręgu we Wrocławiu i wyznaczeniu kol. Dariusza Garncarka na pełnomocnika ZG do kierowania Okręgiem.


Następnie kol. T. Rudnik - Prezes ZG wraz z Kol. Beatą Olejarz - Sekretarzem ZG, przedstawili wnioski i projekty uchwał w następujących sprawach:
- przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniu 15.10.2019 r.,
- nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego dla Koła PZW nr 13 Gliwice Miasto,
- sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej i zmiany w załącznikach do Uchwały nr 159/IX/2019  ZG z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej,
- udzielenia pełnomocnictw  dla Okręgów PZW w Gdańsku, Koszalinie, Poznaniu, Tarnobrzegu i GR PZW w Suwałkach,

-zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,

- uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Biura ZG PZW,
- zatwierdzenia składu delegacji PZW w osobach kol. Zbigniewa Mosko – Wiceprezesa ds. sportu, kol. Cezarego Wieczorka i kol. Wojciecha Kowalczyka z Okręgu Mazowieckiego na Kongres ICSF - Wiedeń/Austria/2019,
- składu kadry PZW w wędkarstwie podlodowym na rok 2019/2020,
- nadania odznak honorowych i medali okolicznościowych.
Członkowie Zarządu Głównego podjęli stosowne uchwały.


[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia