Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Segregacja odpadów na tle ustawy śmieciowej

Świat wokół nas nieustannie się zmienia. Dlatego też, jeśli chcemy rozwijać się, jako Polski Związek Wędkarski, musimy aktywnie uczestniczyć w tych zmianach. Dotyczy to szczególnie ekologii i segregowania odpadów, które stają się w ostatnich latach naglącym problemem.

Przypominamy, uchwalona w lipcu 2019 r. nowelizacja ustawy śmieciowej (formalnie: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) weszła w życie 6 września. Właściciele nieruchomości, którzy segregują śmieci zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwa razy mniej niż ci, którzy tego nie robią. To jednak nie wszystko. Ustawa wprowadza również "widełki" w opłatach. Właściciele nieruchomości / przedsiębiorcy, którzy nie segregują odpadów, zapłacą nie mniej niż dwukrotność, ale i nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Dbanie o środowisko z jednej strony cieszy, z drugiej jednak pociąga za sobą niestety nieuchronne koszty, jakie poniosą wszyscy mieszkańcy.

 

Jako organizacja związana blisko z naturą, z pewnym zadowoleniem odnotowujemy zmiany jakie zachodzą w świadomości Polaków odnośnie recyklingu - szczególnie, że wiele Działaczek i Działaczy z Kół i Okręgów od lat aktywnie działa na rzecz czystego środowiska. Biorąc powyższe z należytą troską podchodzimy do wyzwania jakie nakłada na Polski Związek Wędkarski ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku.

 

Uważamy, że ekologiczne postępowanie i polityka Związku odnośnie segregacji powinny mieć swoje odzwierciedlenie w różnych aspektach naszego działania. Dlatego zachęcamy do wprowadzenia pewnych standardów segregowania śmieci na terenach biur Okręgów, w siedzibach Kół, w szkółkach wędkarskich oraz w trakcie i po zakończeniu zawodów wędkarskich. Segregacja odpadów to zadbanie o naszą wspólna przyszłość o przyszłość naszych dzieci, to podstawa dla dalszych ekodziałań.

 

Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej link do strony Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej gdzie można zapoznać się szczegółowo z „Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579

Poleć znajomemu