Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Okręgów PZW rejonu północno-zachodniego

Aktualności | 2019-11-17 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniach 14-16 listopada 2019 r. w Darłówku, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego z przedstawicielami Okręgów PZW rejonu północno- zachodniego Polski, którego organizatorem był Okręg PZW w Koszalinie.

Obradom przewodniczyła kol. Beata Olejarz – Sekretarz ZG PZW. Przedstawicielami Zarządu Głównego uczestniczącymi w spotkaniu byli Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik, Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus, Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak i kol. Dariusz Dziemianowicz - Wiceprezes ZG ds. mediów i promocji.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządów, dyrektorzy i pracownicy biur Okręgów PZW z Gorzowa Wlkp., Kalisza, Konina, Koszalina, Piły, Piotrkowa Tryb., Słupska, Sieradza, Szczecina i Zielonej Góry. Na zaproszenie kolegów z Koszalina na spotkanie przybył Burmistrz Miasta Darłowa - Arkadiusz Wojciech Klimowicz i pan Grzegorz Hałubek – Doradca Ministra ds. Rybołówstwa.


Uczestników powitał i otworzyli naradę kol. Tomasz Plewa – Prezes Zarządu Okręgu w Koszalinie.


Podczas dwudniowej narady przedstawiono zagadnienia dotyczące:
- działalności pełnomocnika ZG PZW oraz obecnego Zarządu Okręgu w Koszalinie,
- informacji z prac Prezydium i Zarządu Głównego oraz stanu realizacji wniosków zgłoszonych na wiosennym spotkaniu tej strefy,
- podjętych w drugim półroczu 2019 r.  przez Zarząd Główny uchwał,
- sytuacji w Okręgu PZW we Wrocławiu oraz przyczyn podjęcia decyzji w sprawie zawieszenia na okres sześciu miesięcy Zarządu Okręgu i powołania pełnomocnika Zarządu Głównego,
- działań podejmowanych przez ZG PZW w związku z wdrażaniem przez PGW Wody Polskie Prawa wodnego,
- udziału PZW w toczących się postepowań wodno-prawnych w kontekście budowy MEW,
- współpracy pomiędzy Urzędem Morskim, a PZW dotyczącym udostępniania dla wędkarzy kanałów morskich,
- sytuacji wędkarstwa morskiego w związku z dyrektywami unijnymi i zakazem połowu dorsza od 1 stycznia 2020 r.,
- ochrony ryb dwuśrodowiskowych,
- zasad i wytycznych do preliminowania budżetów okręgowych,
- propozycji wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW,
- procedur przekazywania do Okręgów PZW majątku,
- założeń i wniosków do przyszłych tez programowych na XXXII KZD PZW w zakresie m.in. podziału składek członkowskich,
- stanu prac nad wdrożeniem elektronicznej ewidencji członków i elektronicznego systemu sprzedaży zezwoleń.


Organizatorem nastepnepnego spotkania tej "strefy" będzie Okreg PZW w Piotrkowie Trybunalskim.


[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia