Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – listopad 2019

Aktualności | 2019-11-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

29 listopada 2019 r. w Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego - kol. Kazimierz Białas, Rzecznik dyscyplinarny ZG kol. Henryk Mach, Pełnomocnik ZG w Okręgu PZW we Wrocławiu - kol. Dariusz Garncarek, Dyrektor naczelny GR PZW w Suwałkach -  kol. Robert Stabiński i Przewodniczący Komisji ZG ds. cyfryzacji – kol. Wojciech Raunke.
Po raz pierwszy w posiedzeniu uczestniczył kol. Mieczysław Górski (Okręg PZW w Gdańsku), który jest nowym członkiem zespołu Prezydium ZG.

Po powitaniu przez Prezesa ZG i zatwierdzeniu zaproponowanego porządku obrad, zatwierdzono protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń.

Kol. D. Garncarek – Pełnomocnik ZG w Okręgu we Wrocławiu przedstawił zebranym, wstępne założenia planu naprawczego oraz omówił podjęte przez niego działania w Okręgu, podczas pierwszego miesiąca działalności. Informacja pełnomocnika została przyjęta.

Następnie Kol. W. Raunke wraz z Sekretarz komisji kol. Beatą Gacek, przedstawił zagadnienia i wnioski związane z zakończeniem prac nad aplikacjami płatności elektronicznych dla skarbników. Obecnie są one  wdrażane do testowania. Przedstawił również plan pracy komisji i założenia na przyszły rok wraz z kolejnymi etapami dotyczącymi prac nad płatnościami elektronicznymi i modernizacją portalu związkowego. Kol. B. Gacek zaprezentowała system działania i obsługi wdrażanej właśnie aplikacji oraz korzyści i ułatwienia dla skarbników Kół PZW.

Skarbnik ZG - kol. Jerzy Leus przedstawił informacje w sprawie sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz wnioski do wprowadzenia zmian zapisów w Statucie PZW  w sprawach finansowych.


Prezes ZG  kol. T. Rudnik poinformował o spotkaniu z Burmistrzem Miasta Orzysz podczas, którego podsumowano wyniki podejmowanych w tym roku wspólnych działań, w zakresie promocji gminy i jeziora Orzysz oraz wsparcia dla powołanej na tym terenie jednostki Społecznej Straży Rybackiej.
Kol. T. Rudnik poinformował również o podpisaniu kolejnej umowy o współpracę, którą zawarto z Burmistrzem Miasta Gołdap. Dotyczy ona ograniczenia połowów rybackich, promowania gospodarki wędkarskiej i ochrony ryb na jeziorze Gołdap.

Sekretarz ZG - kol. Beata Olejarz przedstawiła projekty uchwał dotyczących:

- zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI KZD w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021,
- zmian uchwały Prezydium ZG PZW w sprawie zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI KZD,
- zmiany uchwał Prezydium ZG PZW w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych ZG PZW,
- udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego w Okręgu PZW w Opolu,
- udzielenia pełnomocnictw dla Pełnomocnika ZG w Okręgu PZW we Wrocławiu,
- upoważnienia trzech członków Prezydium ZG do udzielania pełnomocnictw na wniosek Pełnomocnika ZG, w okresach pomiędzy posiedzeniami władz PZW,

Kol. Leszek Orzechowski przedstawił projekt uchwały o przyznanie odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla członków z okręgów PZW w Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie i Rzeszowie.

Wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte przez członków Prezydium ZG.


[MM]

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin