Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – czerwiec 2020

Aktualności | 2020-06-20 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

19 czerwca 2020 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach i Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Krzysztof Krystecki. 

 

Po przyjęciu porządku obrad, członkowie Prezydium omówili przygotowane projekty uchwał do podjęcia przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu.

- ustalenia zasad  wydawania legitymacji  poświadczających przyznanie Honorowych Odznak Polskiego Związku Wędkarskiego,

- udzielenia pełnomocnictw,

- uchylenia uchwały Zarządu Głównego PZW. dotyczącej wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności gruntu wraz z infrastrukturą w okręgu w Koszalinie,

- doprowadzenia treści księgi wieczystej do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie,

- ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w Domu Wędkarza  w Warszawie przy ulicy Twardej 42,

- wyliczenia wysokości opłat za wieczyste użytkowanie dla najemców w budynku „Dom Wędkarza” w Warszawie przy ulicy Twardej 42,

- wyrażenia zgody na złożenie zapytania do Kancelarii Podatkowej w sprawie wyjaśnienia zmian prawnych dotyczących wzajemnych powiązań jednostek Polskiego Związku Wędkarskiego,

- wyrażenia zgody na założenie konta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  służącego do lokowania środków pieniężnych  Biura  Zarządu  Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego,

- wyrażenia zgody na aktualizację wyceny wartości nieruchomości położonej w Łopusznej, będącej własnością Zarządu  Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego,

- nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białej Podlaskiej, Chełmie, Częstochowie, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Poznaniu, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Tarnobrzegu i Tarnowie

- przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW.

Projekty uchwał zostały przyjęte i skierowane do Zarządu Głównego.

 

Skarbnik ZG kol. Jerzy Leus przedstawił analizę działalności organizacyjnej i finansowej jednostek terenowych PZW w 2019 r.

 

Kol. Wiesław Heliniak, Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód przedstawił informacje dotyczące stanu gospodarki wędkarsko-rybackiej w PZW w 2019 r. Następnie Kol. W. Heliniak przedstawił wnioski Komisji ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód w sprawie wystąpienia do odpowiednich władz państwowych w sprawie:

- możliwości utworzenia „Straży Rybackiej uprawnionego do rybactwa”,

- podniesienie kar – mandatów i grzywien za wykroczenia przeciwko Ustawie o rybactwie śródlądowym,

- w sprawie działalności firm wypożyczających kajaki, która to działalność w wielu przypadkach prowadzona jest bez jakiejkolwiek kontroli, co powoduje straty w środowisku,

- stanu procesu legalizacyjnego dotyczącego projektów rozporządzeń w sprawie konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego oraz w sprawie operatu rybackiego.

 

W związku z trwającym stanem epidemicznym oraz ograniczeniami w organizowaniu spotkań, dyskutowano również nad możliwościami przeprowadzenia skutecznych kampanii sprawozdawczo-wyborczych w Kołach PZW, które powinny się rozpocząć jesienią br.

 

[MM]


Poleć znajomemu

Zdjęcia