Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – czerwiec 2020

Aktualności | 2020-06-20 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

20 czerwca 2020 r. w budynku Domu Wędkarza w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, któremu przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik.

W posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Józef Mazurkiewicz, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Kazimierz Białas, Rzecznik dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach, Pełnomocnik ZG we Wrocławiu – kol. Dariusz Garncarek i Dyrektor naczelny Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach – kol. Robert Stabiński.


Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia, przystąpiono do omawiania projektów i głosowania nad podjęciem uchwał. Członkowie Zarządu Głównego podjęli uchwały w następujących sprawach:
- przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w miesiącu kwietniu i maju br.,
- zatwierdzenia Terminarza i planu pracy Prezydium i Zarządu Głównego na II półrocze 2020 r.
- nadania sztandaru dla Koła PZW nr 82 Żukowo (Okręg PZW w Gdańsku),
- ustalenia zasad wydawania legitymacji poświadczających przyznanie Honorowych Odznak Polskiego Związku Wędkarskiego,
- udzielenia pełnomocnictw,
- zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PZW i sprawozdań jednostkowych wchodzących w skład sprawozdania łącznego za rok 2019,
- przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego PZW za 2019 r.,
- wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności gruntu wraz z infrastrukturą nieruchomości stanowiącej własność Okręgu PZW w Koszalinie oraz doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym,
- wyrażenia zgody i udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia przez GR PZW w Suwałkach umowy użyczenia dla PGW Wody Polskie części nieruchomości, w związku z remontem śluzy „Guzianka” w miejscowości Ruciane Nida,
- ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w „Domu Wędkarza” w Warszawie,
- wyliczenia wysokości opłat za wieczyste użytkowanie dla najemców w budynku „Domu Wędkarza” w Warszawie przy ulicy Twardej 42,
- wyrażenia zgody na złożenie zapytania do Kancelarii podatkowej w sprawie wyjaśnienia zmian prawnych dotyczących wzajemnych powiązań jednostek Polskiego Związku Wędkarskiego,
- wyrażenia zgody na założenie konta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- wyrażenia zgody na aktualizację wyceny wartości nieruchomości położonej w Łopusznej, będącej własnością Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego,
- nadania na wniosek Komisji ds. młodzieży, tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej,
- nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białej Podlaskiej, Chełmie, Częstochowie, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Poznaniu, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Tarnobrzegu i Tarnowie,
- przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW.


Następnie kol. J. Mazurkiewicz przedstawił informację z działań Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Omówił zakres, wyniki i zalecenia z kontroli przeprowadzonych w okręgach PZW w Elblągu, Kielcach, Olsztynie, Toruniu i Wrocławiu.


Następnie przyjęto sprawozdania:
- z działalności Rady Naukowej przy ZG PZW w 2019 r.,
- z działalności Rzecznika prasowego ZG PZW,
- z prac komisji problemowych ZG PZW.


Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak, przedstawił wnioski Komisji ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód w sprawie wystąpienia do odpowiednich władz państwowych w sprawie:
- możliwości utworzenia „Straży Rybackiej uprawnionego do rybactwa”,
- podniesienie kar – mandatów i grzywien za wykroczenia i przestępstwa przeciwko Ustawie o rybactwie śródlądowym,
- w sprawie działalności firm wypożyczających kajaki, która to działalność w wielu przypadkach prowadzona jest bez jakiejkolwiek kontroli, co powoduje straty w środowisku,
- stanu procesu legalizacyjnego dotyczącego projektów rozporządzeń w sprawie konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego oraz w sprawie operatu rybackiego.


W ostatnim punkcie posiedzenia, wiele uwagi poświecono możliwości przeprowadzenia skutecznych kampanii sprawozdawczo-wyborczych w Kołach PZW, które powinny się rozpocząć w październiku br., konieczności znowelizowania Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz przygotowywanemu projektowi Ordynacji wyborczej do władz i organów PZW.


Na zakończenie posiedzenia, Prezes ZG - kol. Teodor Rudnik z okazji zbliżającego się „Dnia Wędkarza” złożył wszystkim życzenia.

 

 

[MM]

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin