Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Spotkanie organizacji społecznych w Sejmie w sprawie rzeki Odry

Aktualności | 2022-11-03 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

25 października 2022 r. w Sejmie RP odbyło się, zorganizowane przez klub parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, spotkanie organizacji społecznych, zaangażowanych w ochronę rzeki Odry (Polski Związek Wędkarski, WWF, Greenmind, OTOP, Frank Bold, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy).

Polski Związek Wędkarski reprezentowany był przez kol. Wiesława Heliniaka – Wiceprezesa ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód, kol. Dariusza Dziemianowicza – Sekretarza ZG  i dr hab. inż. Bogdana Wziątka – Przewodniczącego Rady Naukowej przy ZG PZW.


Na spotkaniu obecni byli posłowie i senatorowie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, jak również Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści, koalicyjnego klubu poselskiego Lewicy (Nowa Lewica, Razem) oraz koła parlamentarnego Polska 2050.


Po przywitaniu przez Przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borysa Budkę, Pani Posłanka Gabriela Lenartowicz omówiła wstępny raport rządowy na temat katastrofy ekologicznej rzeki Odry z propozycjami rekomendacji systemowych i zagadnień, które powinny zostać uwzględnione w ostatecznym raporcie rządowym.


Renata Bogdańska-Warmuz (Fundacja WWF Polska) omówiła wstępny raport rządowy, a Przewodniczący Rady Naukowej PZW dr Bogdan Wziątek, zobrazował stan zanieczyszczenia Odry i Kanału Gliwickiego z potencjalnymi możliwościami rozwiązania problemu, a następnie Jacek Engel, Prezes Fundacji Greenmind omówił problem zrzutów wód kopalnianych.


Radczyni prawna Bold Magdalena Gąsowska – Paprota z Fundacji Frank opowiedziała o postępowaniu szkodowym prowadzonym przez RDOŚ Wrocław, do którego Frank  Bold przystąpił jako strona,  także o problemie braku społecznej kontroli nad wydawaniem zgód wodnoprawnych i potrzebie usprawnienia systemu monitorowania i reagowania przez organy odpowiedzialne za stan wód. 


Dr Marta Majka Wiśniewska (Fundacja Greenmind) poruszyła problematykę planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 


Justyna Choroś (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, OTOP) ukazała katastrofę w Odrze jako problem systemowy, który może się powtórzyć i dotknąć choćby Wisłę. Poruszyła także kwestie niedopuszczenia społeczeństwa i organizacji pozarządowych do informacji i współdecydowania.


Kol. Dariusz Dziemianowicz z Polskiego Związku Wędkarskiego omówił skutki rozproszonego systemu gospodarowanie wodami pomiędzy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Infrastruktury. 


Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy opowiedział o braku zasadności niektórych przedsięwzięć służących rozwojowi transportu towarowego na rzekach. Przypomniał także, że Odra jest jednym organizmem w ramach systemu zarządzania krajobrazem i wodą.

 

Podniesione przez ponad 50 organizacji zrzeszonych w Koalicji Ratujmy Rzeki oraz Koalicji Czas na Odrę wraz z Fundacją ClientEarth, Fundacją Frank Bold i Polskim Związkiem Wędkarskim – wspólne postulaty koncentrują się wokół potrzeby:

1. Wstrzymania wszelkich prac i planów regulacyjnych – zaniechania budowy dróg wodnych, zbiorników wodnych i innych obiektów piętrzących na Odrze i innych rzekach i przekształcania zbiorników suchych na retencyjne. Skierowania funduszy na renaturyzację rzek, odbudowę naturalnej retencji zlewniowej, systemy oczyszczania wód przemysłowych i zasolonych.

2. Przygotowania i wdrożenia programu renaturyzacji doliny Odry i zwiększenia jej odporności, wypracowanego na bazie wiedzy naukowej w gronie ekspertów.

3. Objęcia rzek siecią stałego monitoringu, realizowanego przez automatyczne stacje pomiaru z systemem przesyłania danych, odpowiednio wcześnie wykrywając zaburzenia równowagi ekologicznej. Przywrócenia stałego monitoringu wszystkich wskaźników stanu środowiska wodnego, z którego zrezygnowano od 2021 r., opóźniając wykrycie zatrucia Odry.

4. Przywrócenia gospodarowania wodami do zakresu właściwości ministra właściwego ds. środowiska. Aktualnie zarządzanie wodami leży w gestii ministra właściwego ds. infrastruktury, odpowiedzialnego za realizację inwestycji hydrotechnicznych i żeglugowych, a nie ochronę przyrody i środowiska.

 

Zapowiedziano także opublikowanie raportów z kontroli poselskich przeprowadzonych w ministerstwach, urzędach i PGW Wody Polskie. 

Zapowiedziano, że w najbliższym czasie odbędzie się też posiedzenie podkomisji sejmowej w tej sprawie.

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.