Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – kwiecień 2023

Aktualności | 2023-04-24 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

21 kwietnia 2023 r. w „Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Kazimierz Kuprian, Rzecznik dyscyplinarnego ZG – kol. Henryk Mach i kol. Edward Fornalik – Przewodniczący Głównej Komisji Odznak, członek Zarządu Głównego. Prezes ZG – kol. Beata Olejarz otworzyła posiedzenie i przekazała prowadzenie obrad kol. Dariuszowi Dziemianowiczowi- Sekretarzowi ZG. Przyjęto porządek obrad ...... więcej

Posiedzenie Podkomisji Sejmu RP w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku

Aktualności | 2023-04-14 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

13 kwietnia 2023 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. zarządzania kryzysowego. Reprezentacja Polskiego Związku Wędkarskiego, w składzie: kol. Dariusz Dziemianowicz – Sekretarz ZG, kol. Jan Włodarczak – członek Prezydium ZG, Prezes ZO PZW w Gorzowie Wlkp. i dr hab. inż. Bogdan Wziątek – Przewodniczący Rady Naukowej przy ZG PZW uczestniczyła w tym posiedzeniu z uwagi na jego charakter- zarzadzanie kryzysowe. W związku z tym, że nadal istnieje bardzo wiele nieścisłości w kierowanym do społeczeństwa przekazie oraz wiele dotychczas ...... więcej

Nowy portal PZW - informacja

Aktualności | 2023-04-04 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Uprzejmie informujemy, że na Targach Rybomania 2023 została opublikowana pod adresem pzw.pl testowa wersja nowego portalu PZW. Aktualnie trwają prace nad przenoszeniem danych z obecnego portalu do nowego. Po ich zakończeniu zostanie aktywowany nowy portal PZW w wersji docelowej. Komisja ZG PZW ds. cyfryzacji... więcej

RYBOMANIA 2023 jest już historią. 14-15.10.23 widzimy się na festiwalu wędkarstwa w Kielcach!

Aktualności | 2023-03-15 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

RYBOMANIA 2023 jest już historią. Tak wygląda podsumowanie targów oczami organizatora Miłosza Jankowiaka, dyrektora projektu: “Ostatnia edycja Targów Wędkarskich RYBOMANIA odbyła się w marcu 2020 roku, niemal w momencie wybuchu pandemii w naszym kraju. Jej uczestnicy nie mogli przypuszczać, że kolejny raz w poznańskich pawilonach spotkają się aż po trzech latach, w zupełnie innej rzeczywistości. – Choć wydarzenia targowe dopiero odbudowują się w niełatwych czasach, miniona RYBOMANIA przyciągnęła tysiące profesjonalistów i ...... więcej

Informacja dotycząca kierunku Ichtiologia i akwakultura

Aktualności | 2023-03-13 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Już 7 czerwca 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024, która umożliwi potencjalnym kandydatom studiowanie Ichtiologii i akwakultury na studiach inżynierskich UWM w Olsztynie.W ramach kształcenia na kierunku Ichtiologia i akwakultura jest wiele przedmiotów praktycznych, realizowanych w nowoczesnym Centrum Akwakultury, dzięki czemu studenci mogą poznać nowe technologie rozrodu, podchowu i produkcji ryb w zamkniętych obiegach wody RAS. Wykłady i ćwiczenia zawodowe prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród ...... więcej

Delegacja PZW w Sejmie RP na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktualności | 2023-03-09 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

7 marca 2023 w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem obrad było rozpatrzenie informacji na temat programów dotyczących melioracji i retencji wody na terenach rolniczych z wykorzystaniem środków unijnych, oraz rozpatrzenie informacji na temat planów zarządzania wodami śródlądowymi przez Skarb Państwa. Obecna na posiedzeniu była delegacja Polskiego Związku Wędkarskiego w skład, której wchodzili między innymi wiceprezes ds. ochrony i zagospodarowania wód ZG PZW Wiesław Heliniak i członek prezydium ZG PZW ...... więcej

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet

Aktualności | 2023-03-08 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Wszystkim Paniom, życzymy tego, co najpiękniejsze i najważniejsze, a naszym wędkującym Koleżankom - dodatkowo wielu wspaniałych chwil z wędką! ... więcej

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – luty 2023

Aktualności | 2023-02-26 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

24 lutego 2023 r. w „Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Kazimierza Kupriana, Rzecznika dyscyplinarnego ZG – kol. Henryka Macha i kol. Edwarda Fornalika – Przewodniczący Głównej Komisji Odznak, członka ZG. Obradom przewodniczyła Prezes ZG kol. Beata Olejarz. Przyjęto przedstawiony przez Prezesa ZG porządek obrad, a następnie protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium ZG. Kol. Beata Olejarz ...... więcej

Prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie – obwód rybacki Lutynia – Nr 1

Aktualności | 2023-02-07 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Rejonowy w Jarocinie oddalił zażalenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na postanowienie o zabezpieczeniu powództwa w sprawie obwodu Lutynia – Nr 1. Sąd Rejonowy w Jarociniepotwierdził zatem ostatecznie, że do czasu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia bezskuteczności rozwiązania umowy użytkowania obwodu Lutynia – Nr 1, to Okręg PZW w Kaliszu będzie przeprowadzał czynności zarybiania i odłowu, będzie dbał o dobrostan obwodu i będzie wydawał zezwolenia na amatorski połów ryb w tym ...... więcej