Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Informacja o pracy Biura Zarządu Głównego PZW w dniu 15 marca 2022 r.

Aktualności | 2022-04-15 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku Biuro Zarzadu Głównego PZW w Warszawie ul. Twarda 42 pracuje w godzinach 7.30 - 12.00 ... więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – kwiecień 2022

Aktualności | 2022-04-14 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

13 kwietnia 2022 r. w formie wideokonferencji odbyło się kolejne w tym miesiącu posiedzenie Zarządu Głównego, któremu przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik. Głównym punktem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok. Po zatwierdzeniu porządku obrad, Skarbnik ZG – Kol. Jerzy Leus zapoznał zebranych ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego, Rocznego sprawozdania finansowego Biura ZG PZW i „Wiadomości Wędkarskich” i Rocznego ...... więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – kwiecień 2022

Aktualności | 2022-04-11 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

9 kwietnia 2022 r. w siedzibie „Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się ostatnie w tej kadencji stacjonarne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.Obradom przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik. W obradach uczestniczył Zastępca Przewodniczącego GKR – kol. Kazimierz Kuprian, Rzecznik dyscyplinarny ZG PZW - kol. Henryk Mach, Przewodniczacy Głównego Kapitanatu Sportowego - kol. Zbigniew Bielawski, Redaktor naczelny „Wiadomości Wędkarskich” – kol. Jacek Kolendowicz i Dyrektor naczelny GR PZW w ...... więcej

Konsultacje projektu nowego Statutu PZW

Aktualności | 2022-04-10 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Wobec licznych pytań i wniosków wędkarzy dotyczących, projektu nowego Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, uprzejmie informuję, że oprócz trwającego obecnie procesu wewnętrznych konsultacji w okręgach i kołach PZW, zostały równolegle uruchomione konsultacje społeczne. Aktualna, robocza wersja projektu Statutu PZW – w załączeniu. Wszelkie uwagi i wnioski można zgłaszać na adres e-mail: projektstatutu@zgpzw.pl Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę, że na obecnym etapie prac nad Statutem, otwartymi kwestiami są m.in.: - sposób ...... więcej

Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Finansowo - Księgowych w Biurze ZG PZW

Aktualności | 2022-04-10 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Finansowo Księgowych. Miejsce Pracy: Biuro ZG PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa /oferta w załączeniu/ ... więcej

Integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w PZW

Aktualności | 2022-04-07 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Chcielibyśmy zachęcić Okręgi PZW do współdziałania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.W załączonym materiale zawarte sąpodpowiedzi i sugestie dla Okręgów i Kół naszego Stowarzyszenia, zainteresowanychorganizacją wydarzeń, do których można włączyć osoby z różnorakimi niepełnosprawnościami w szczególności z dysfunkcją narządu ruchu. Prezentacja została opracowana przy współpracy z przedstawicielami środowiska wędkarzy z niepełnosprawnościami. Pomysłów na aktywizację i integrację jest wiele, to ...... więcej

Spotkanie z delegatami Okręgów PZW rejonu południowo – wschodniego i północno -wschodniego

Aktualności | 2022-03-28 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 18 marca 2022 r. ponownie w Starym Kiełbowie k/Radomia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli ZG z delegatami na XXXII Krajowy Zjazd Delegatów z Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego z rejonu południowo - wschodniego i północno -wschodniego Polski. Obrady prowadził kol. Jacek Grobelny - członek Prezydium ZG PZW wraz Prezesem Zarządu Głównego – kol. Teodorem Rudnikiem. Ponadto Zarząd Główny reprezentowali: Sekretarz ZG – kol. Beata Olejarz, Skarbnik ZG - kol. Jerzy Leus, Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania ...... więcej

Delegacja PZW w Sejmie

Aktualności | 2022-03-25 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 22 marca 2022 roku w Sejmie RP Delegacja Zarządu Głównego PZW w składzie kol. Teodor Rudnik – Prezes ZG PZW, kol. Wiesław Heliniak- Wiceprezes ZG PZW i kol. Dariusz Dziemianowicz – Wiceprezes ZG PZW oraz kol. Jacek Kolendowicz – Redaktor naczelny „Wiadomości Wędkarskich” wzięła udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obradom przewodniczył poseł Marek Sawicki (PSL). Porządek dzienny obrad obejmował m.in. rozpatrzenie informacji na temat ...... więcej

PZW dla ukraińskich dzieci. "Dzieci nie są winne wojnie"

Tysiące ukraińskich maluchów znalazło się w sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Przez wojnę tracą życie, rodziny, dzieciństwo. Ci, którym udało się bezpiecznie przekroczyć polsko-ukraińską granicę, mają przed sobą teraz trudne zadanie - odnaleźć się w nowym miejscu. Dlatego tak ważne jest, by tym najmłodszym, najbardziej wystraszonym, najbardziej bezbronnym ofiarom wojny, dać choć namiastkę normalności, choć odrobinę beztroski. Drobny prezent czy chwila zabawy z pewnością nie rozwiążą wszystkich problemów, ale być może ...... więcej