Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Mapa porozumień na rok 2021 - Okręg PZW w Tarnobrzegu

INFORMACJA OGÓLNA


 

Okręg Tarnobrzeg – udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie  ogólnodostępne wody nizinne (rzeki) wraz z drobnymi zbiornikami (wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu).

Prawo do wędkowania na wodach górskich daje wniesienie składki okręgowej w Okręgu Tarnobrzeg (nie dotyczy Okręgów, które udostępniają w porozumieniu wody górskie: np.: Częstochowa, Piotrków Trybunalski, którym udostępnia się wody górskie na zasadach wzajemności).

Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka  Okręgu Tarnobrzeg  w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg.

 

Uwaga:

1. Dodatkowe  informacje dot. porozumień można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu lub na stronach Internetowych Okręgu.

2. Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu. Wędkując na wodach ogólnodostępnych  innych Okręgów  – należy ponadto zapoznać sięz Regulaminem danego łowiska.

3. Przypominamy, że na terenie Okręgu Tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

 

W porozumieniach na zasadach wzajemności honorujemy system ulg obowiązujący w Okręgu.

 

Wędkarzy, wędkujących w wodach umawiających się Okręgów, obowiązuje posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb wędką oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad połowu. Ewidencja połowu, odbywa się w rejestrach połowu ryb stanowiących integralną część otrzymanego zezwolenia.

 

Dotyczy Okręgu PZW we Wrocławiu:

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 zezwolenia na wędkowanie dla członków Okręgów wydawane będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system e-zezwoleń zgodnie z jego zasadami, dokonując płatności przez internet, do której będą doliczane obowiązujące prowizje, które wynoszą 10 zł. Zezwolenia na wędkowanie nie będą wydawane w formie papierowej.

 


 • Okręg Nadnotecki PZW w Pile - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Udostępnia wszystkie wody ogólnie dostępne. Ulgowa składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (wszystkie wody, wszystkie metody i łódź) wynosi 112 zł oraz składka niepełna ( nizinna bez łodzi ) wynosi 100 zł. Taką składkę płacą zainteresowani wędkarze Okręgu Tarnobrzeg, natomiast wędkarze Nadnoteckiego Okręgu PZW wnoszą składkę ulgową Okręgu PZW w Tarnobrzegu na wszystkie wody w wysokości 125 zł oraz niepełną tzw. „rzeki” w wysokości 75 zł.

  Dopłata na wody nizinne: 100 złotych, wody górskie i nizinne: 112 złotych

 • Okręg PZW w Chełmie - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Ciechanowie - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Częstochowie - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód, na których obowiązują dodatkowe składki. Umawiające się Okręgi wzajemnie honorują ustalony w Okręgach system ulg. Prawo do wędkowania mają członkowie umawiających się Okręgów po wniesieniu w macierzystych Okręgach składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości ustalonej przez dany Okręg.
 • Okręg PZW w Kielcach - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Lublinie - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Olsztynie - porozumienie na wody nizinne

  Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Olsztyn i Okręgu PZW Tarnobrzeg. Członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia okręgowej składki ulgowej na wody nizinne w Okręgach zawierających porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu. - członkowie Okręgu PZW Olsztyn wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnobrzeg w wysokości 75 zł, - członkowie Okręgu PZW Tarnobrzeg wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Olsztyn w wysokości 120 zł.

  Dopłata na wody nizinne: 120 złotych

 • Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Radomiu - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Siedlcach - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Sieradzu - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Skierniewicach - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • Okręg PZW w Tarnowie - porozumienie na wody nizinne

  Udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 75 zł i odwrotnie - wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 90 złotych. Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych. Ponadto umawiające się strony postanawiają: Okręg Tarnów udostępni wędkarzom Okręgu Tarnobrzeg rzekę Wisłę – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki po wniesieniu dodatkowej składki okręgowej w wysokości 50 zł. Okręg Tarnobrzeg udostępni wędkarzom Okręgu Tarnów po wniesieniu dodatkowej składki okręgowej w wysokości 50 zł. odcinek rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanał El. Połaniec.

  Dopłata na wody nizinne: 75 złotych

 • Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • PZW Okręg w Białej Podlaskiej - porozumienie na wody nizinne

  Dopłata na wody nizinne: 10 złotych

 • PZW Okręg we Wrocławiu - porozumienie na wody górskie i nizinne

  Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Wrocław i Okręgu PZW Tarnobrzeg. Członkowie wymienionych okręgów po wniesieniu pełnej rocznej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz niepełnej wraz z uzupełnieniem do pełnej w macierzystych okręgach mają prawo do wykupienia ulgowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie. Ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości: - członkowie Okręgu PZW w Tarnobrzegu wnoszą składkę w wysokości 110,00 zł. - członkowie Okręgu PZW we Wrocławiu wnoszą składkę w wysokości 75 zł. - członkowie PZW Okręgu w Tarnobrzegu odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” wnoszą składkę w wysokości 20 zł. Porozumienie nie obejmuje ulg w składkach okręgowych. W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 zezwolenia na wędkowanie dla członków Okręgów wydawane będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system e-zezwoleń zgodnie z jego zasadami, dokonując płatności przez internet, do której będą doliczane obowiązujące prowizje, które wynoszą 10 zł. Zezwolenia na wędkowanie nie będą wydawane w formie papierowej.

  Dopłata na wody górskie i nizinne: 110 złotych

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin

Zdjęcia z galerii