Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości

Regulamin zawodów spławikowych z cyklu "Grand Prix".

Regulamin zawodów spławikowych z cyklu "Grand Prix" Okręgu PZW w Zielonej Górze w kategorii seniorów na 2011 r.

 

1. Zawody muszą się rozpocząć nie wcześniej niż o godz. 8,oo a nie później niż o godz. 11,oo i trwać 3 lub 4 godziny.(w zależności od decyzji organizatora) Początek rozpoczęcia zawodów wyznacza organizator.

2. Wpisowe / opłata startowa / na zawody z cyklu “Grand Prix” Okręgu wynosi 40,-zł od zawodnika. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy, którzy za ubiegły rok w klasyfikacji “GPO” zajęli miejsca I – III. Z opłaty startowej wydziela się kwotę 10,-zł. z przeznaczeniem na posiłek oraz kwotę 10,-zł na nagrody w końcowej klasyfikacji rocznej.

3. Wszystkie zawody muszą być finansowo rozliczone a pula nagród podana do wiadomości zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.

4. Wysokość kosztów organizacyjnych ustala się w wysokości 100,-zł.

5. Okręg PZW na zawody z cyklu “GPO” zapewnia puchar /y/ o wartości 180,-zł. Sędziego głównego zawodów powołuje organizator. W przypadku organizacji zawodów na rzece Odrze dodatkowo przyznaje się kwotę 200,-zł na obsługę sędziowską.

6. Nagrody dla zawodników przekazywane są w bonach wartościowych, a gotówkę z opłaty startowej organizator rozlicza z biurem Zarządu Okręgu PZW.

7. W zawodach z cyklu “GPO” zostaje nagrodzona pierwsza szóstka zawodników j/n:

a/ I –III miejsce: puchary + bony wartościowe + dyplomy

od miejsca IV – VI : bony wartościowe + dyplomy

8. Złowione ryby ważone są na stanowisku wędkarskim. Wszystkie ryby po zważeniu muszą być wypuszczone do wody. Odstąpienie od tej zasady grozi dyskwalifikacją zawodnika.

9. Sędzia główny odbiera i zdaje organizatorowi teren zawodów. Jeżeli sędzia główny odbierze teren zawodów od organizatora i uzna go za zgodny z regulaminem PZW, zawodnik nie ma prawa do zmiany stanowiska.

10. Wszelkie sporne sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja odwoławcza powołana przed zawodami. ( od decyzji Komisji Odwoławczej istnieje możliwość odwołania się do OKS po wniesieniu wadium w wysokości opłaty startowej).

11. Ze względów organizacyjnych oraz pojemności łowiska ustala się następujące zasady udziału zawodników w zawodach z cyklu “GPO”:

  • zgłoszenia udziału w zawodach “GPO” przyjmuje biuro ZO PZW do czwartku
  • poprzedzającego termin zawodów tel. (68) 4537333 lub pocztą elektroniczną e-mail pzw@pzw.zgora.pl
  • decyduje kolejność zgłoszeń
  • lista zgłoszonych zawodników do GPO umieszczana będzie każdorazowo na stronie internetowej Okręgu PZW w każdy piątek poprzedzający termin imprezy
  • zawodnik zgłaszający się do startu w imprezie GPO musi każdorazowo określić swoją przynależność do koła lub klubu wędkarskiego
  • dopuszcza się możliwość udziału w zawodach zawodnika nie zgłoszonego wcześniej pod warunkiem istnienia większej liczby stanowisk niż zgłoszeń
  • potwierdzenie swojego startu w zawodach musi nastąpić u organizatora co najmniej na 15 minut przed otwarciem imprezy

12. Okręgowy Kapitanat Sportowy – sekcja spławikowa w porozumienia z wiceprezesem ZO ds. sportu może w razie potrzeby zmienić łowisko wykazane w kalendarzu imprez okręgowych w przypadku braku możliwości rozegrania zawodów wędkarskich na danym łowisku.

13. Odpowiedzialnym za cały cykl imprez zaliczanych do klasyfikacji ”Grand Prix” Okręgu PZW jest Zarząd Okręgu PZW.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Zielona Góra 7.03.2011 r.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin