Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości

Regulamin zawodów spinningowych z cyklu "Grand Prix".

Regulamin zawodów spinningowych z cyklu "Grand Prix" Okręgu PZW Zielona Góra na rok 2011.

 

 

 

1. Organizatorem zawodów “GPO” jest Okręgowy Kapitanat Sportowy przy współpracy kół PZW oraz klubów spinningowych z terenu naszego Okręgu.

2. Datę i miejsce zawodów określa Kalendarz Imprez Wędkarskich na dany rok oraz komunikaty

organizacyjne poszczególnych imprez wysyłane do wszystkich kół i klubów na terenie Okręgu.

3. W zawodach spinningowych “GPO” mogą startować członkowie kół PZW i klubów

zielonogórskiego Okręgu PZW, posiadający karty wędkarskie i aktualne opłaty na dany rok.

Każdy zawodnik musi posiadać ze sobą siatkę z tkaniny o średnicy obręczy minimum 40 cm. do czasowego przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.

Warunkiem udziału w zawodach jest:

a) telefoniczne, pisemne lub e-mailowe zgłoszenie u organizatora, na 5 dni przed dniem zawodów, ilości startujących zawodników w poszczególnych kategoriach,

b) wniesienie stosownej składki za udział w zawodach, w terminie określonym w komunikacie.

c) zgłoszenia po ustalonym terminie nie będą przyjmowane.

6. Zawody okręgowe z cyklu “GPO” są rozgrywane w jednej turze (za wyjątkiem Mistrzostw Okręgu, które są rozgrywane w 2 lub 3 turach). Wszystkie tury są jednakowe czasowo a czas ich trwania wynosi 4 ÷ 7 godzin. Długość tury zawodów ustala organizator w komunikacie o zawodach.

7. Wszystkie zawody organizowane są w oparciu o Zasady Organizacji Wędkarskiego Sportu

Kwalifikowanego z zastosowaniem postanowień Regulaminu zawodów spinningowych.

8. Sędzią głównym zawodów z cyklu “GPO” jest wyłącznie sędzia klasy krajowej.

9. Organizator określa w komunikacie zawodów: datę i miejsce zawodów, ilość i czas trwania jednej tury, miejsce zbiórki, wysokość opłaty startowej i sposób jej wniesienia, a ponadto zamieszcza program minutowy imprezy. W ramach opłaty startowej zapewnia posiłek i napoje dla zawodników oraz sędziów.

10. Podczas trwania zawodów z cyklu “GPO” łowisko jest wyłączone z powszechnego wędkowania.

11. Wszystkie zawody zaliczane do klasyfikacji “GPO” rozgrywane są na “żywej rybie”.

12. Do połowu dopuszcza się następujące gatunki ryb: boleń, brzana, jaź, kleń, okoń, sandacz, sum, szczupak, z zachowaniem wymiarów ochronnych określonych w RAPR. Nie obowiązują limity sztukowe, limity dziennego połowu oraz premia za złowienie kompletu przed czasem.

13. Wprowadza się wymiar ochronny okonia do 18 cm. Organizator imprezy może ograniczyć ilość

poławianych gatunków ryb, zwiększyć wymiary ochronne poławianych ryb, o czym powiadamia

uczestników w komunikacie organizacyjnym zawodów.

14. Każdą złowioną rybę zakwalifikowaną do wyniku, zawodnik natychmiast umieszcza w siatce

zanurzonej w łowisku zgłaszając sędziemu kontrolnemu. Sędzia, po zmierzeniu ryby, wypuszcza ją do wody, a wynik wpisuje do karty startowej zawodnika i każdorazowo potwierdza podpisem sędzia oraz zawodnik.

15. W zawodach “GPO” prowadzona jest klasyfikacja indywidualna z podziałem na kategorie seniorów i młodzieży do lat 18 (przy udziale przynajmniej 3 zawodników w kategorii młodzieżowej).

16. W zawodach jedno turowych obowiązuje punktacja dodatnia, w zawodach wielo turowych- ujemna. Punkty przyznaje się za długość złowionych ryb mierzonych z dokładnością do 1 mm, a wynik zawodnika stanowi suma punktów za długość poszczególnych gatunków złowionych ryb.

Przy równej ilości punktów decyduje najdłuższa złowiona ryba. Dalsza równość - to lokata ex equo.

17. W każdej turze zawodów z cyklu “GPO” klasyfikuje się 30 seniorów i 10 młodzieży przyznając

punkty za lokaty w turze zawodów jak niżej:

 •  

    

  • seniorzy I miejsce – 30 pkt. XXX miejsce – 1 pkt.
  •  

    

  • młodzież do lat 18 tu – I miejsce – 10 pkt. X miejsce – 1 pkt.
  •  

Za dalsze miejsca oraz za wyniki zerowe nie przyznaje się punktów.

18. W klasyfikacji końcowej każdych zawodów “GPO” nagradzanych jest 6 miejsc indywidualnych

seniorów oraz 3 miejsca w kategorii młodzieży. O ilości nagród i wyróżnień decyduje organizator.

19. Na każdą imprezę z cyklu “GPO” Okręg PZW funduje nagrody honorowe oraz pokrywa koszty

obsady sędziowskiej. Dotyczy to również Indywidualnych i Klubowych Mistrzostw Okręgu.

20. Organizator może w miarę możliwości nagradzać zwycięzców sektorów, tur, za złowienie

najdłuższej ryby itp. w zależności od własnych możliwości organizatora.

21. Do klasyfikacji końcowej “GPO” liczy się punktacja sektorowa ( 7 sektorów ) z imprez ujętych w Okręgowym Kalendarzu na dany rok. W 2011 roku do “GPO” zaliczane będą imprezy zamieszczone w poniższej tabeli:

 

 

Lp.

Nazwa imprezy

Data

Miejsce

Organizator

Uwagi

1.

Puchar Ziemi Lubuskiej

01.05. 11

Odra – Cigacice

WKS KLEŃ

I tura

2.

Open- otwarcie sezonu

03.05. 11

Odra –Przewóz /Milsko

OKS Z. Góra

I tura

3.

Ind. Spinn Mistrz.

Okręgu

18.06. 11

Odra – Brody Sulech.

ZO PZW

I tura

4.

Ind. Spinn Mistrz.

Okręgu

19.06. 11

Odra – Brody Sulech.

ZO PZW

II tura

5.

Puchar Lata

24.07. 11

Odra – Brody Sulech.

WKS KLEŃ

I tura

6.

Puchar Wiceprezesa ZO

04.09. 11

Odra – Krosno Odrz.

OKS

I tura

7.

Open- zamknięcie sezonu

02.10. 11

Odra – Połęcko

OKS

I tura

22. Do klasyfikacji rocznej zaliczana będzie suma punktów uzyskanych z 6 imprez (sektorów) z cyklu “GPO”. Punktacja jednej imprezy (sektora) będzie odliczana od wyniku. O lokacie zawodnika decyduje suma uzyskanych punktów. Przy równej ilości punktów o miejscu zawodnika decyduje większa ilość wyższych miejsc.

23. Na nagrody w klasyfikacji rocznej przeznacza się kwotę do 2.000 zł., z której przyznaje się

bony wartościowe dla pierwszej szóstki seniorów i trójki młodzieży wyłonionej w końcowej

klasyfikacji rocznej. Wysokość kwoty ustala co roku Plenum ZO PZW w Zielonej Górze.

24 Organizator zawodów “GPO” wydziela na zawody odcinek łowiska o takiej długości, aby na 1

zawodnika przypadało nie mniej niż 150 m. linii brzegowej, oraz zapewnia co najmniej dwa wejścia na sektor zawodów. Długość sektora zawodów przypadająca na jednego sędziego – do 500 m. linii brzegowej. Z terenu zawodów wyłącza się tarliska, zimowiska i inne okresowe skupiska ryb. Minimalne odległości między wędkującymi z brzegu – 50 m po linii brzegowej.

25. Po sektorze zawodnicy poruszają się pieszo.

26. Zaleca się stosowanie przynęt o haczykach i kotwicach bez zadziorowych lub przygiętym

zadziorem. Zabrania się stosowania przynęt żywych, martwych lub ich części oraz nęcenia

łowiska przed zawodami jak i podczas zawodów.

27. Zabrania się pod rygorem dyskwalifikacji:

 •  

    

  • Rezerwacji miejsc wędkowania,
  •  

    

  • Wybiórczego traktowania uczestników zawodów w dostępie do łowiska lub odległości wędkowania między zawodnikami.
  •  

28. Protesty uczestników przyjmuje Główna Komisja Sędziowska po wpłaceniu wadium w wysokości150,-zł ( ustalenia ZG PZW).

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin